acte pensionare

Educarea deficitară din partea autorităților în ceea ce privește căpătarea unei calități în societatea românească, dă mari bătăi de cap oamenilor când vine vorba, de exemplu, de pensionare.

 

Mulți nu știu cum să procedeze și ce acte au nevoie, așa că depun mult efort pentru a urma  exact pașii impuși de lege. În cele ce urmează vă vom prezenta criteriile de ieșire la pensia de vârstă, actele necesare și pașii ce trebuiesc urmați.

Pensia pentru limită de vârstă se cuvine persoanelor care îndeplinesc, cumulativ, la data pensionării, condiţiile privind vârsta standard de pensionare şi stagiul minim de cotizare sau în specialitate, după caz, prevăzute de prezenta lege. Vârsta standard de pensionare este de 65 de ani pentru bărbaţi şi 63 de ani pentru femei. Stagiul minim de cotizare este de 15 ani, atât pentru femei, cât şi pentru bărbaţi. Stagiul complet de cotizare este de 35 de ani, atât pentru femei, cât şi pentru bărbaţi.

 

Astfel, se poate ieși la pensie de vârstă atunci când se împlinesc anii prevăzuți, și cotizarea la stat timp de minim 15 ani. Pentru cei ce doresc să iasă la pensie anticipată, este nevoie să fii împlinit vârsta de 58 de ani în cazul femeilor, și 60 de ani în cazul bărbaților (cu 5 ani îaninte de vârsta legală). De asemenea, cei care ies la pensie anticipată trebuie să aibă o vechime de 42 de ani, cu 8 ani mai mult decât vechimea completă impusă de lege.

În cazul persoanelor care sunt: cadrele militare în activitate, soldaţii şi gradaţii voluntari, poliţiştii şi funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare, din domeniul apărării naţionale, ordinii publice şi siguranţei naţionale, vârsta standard de pensionare este de 60 de ani, atât pentru femei, cât şi pentru bărbaţi, stagiul minim de cotizare în specialitate este de 20 de ani, stagiul complet de cotizare este de 30 de ani.

Dacă sunt respectate aceste criterii, doritorul trebuie să întocmească un dosar cu actele necesare ieșirii la pesie care să îi demonstreze că din punct de vedere legal are aceste drepturi. Cu dosarul completat, persoana în cauză va merge la Casa Județeană de Pensii Prahova unde îl va depune, și de unde va primi un număr de înregistare cu care va putea verifica stadiul în care se află dosarul său. După ce acesta va fi analizat, în cazul în care respectă prevederile legale, cetățeanul va primi o decizie de pensionare. Acest demers durează în medie două-trei luni, iar la o lună de la primirea deciziei, se va primi și prima pensie.

Suma ce se va primi în fiecare lună pentru restul vieții este calculată în funcție de suma cotizată pe parcursul anilor către stat (suma de pe cartea de muncă). La aceasta se adaugă anii lucrați și sporurile de risc- unde este cazul, în eventualitatea în care doritorul a lucrat în medii speciale. În urma acestor criterii se stabilește o grupă de muncă, în baza căreia se va stabili și suma primită de beneficiar.

Acte necesare pentru inscrierea la Pensie Pentru Limita de Varsta :

 • cerere pentru inscrierea la pensie (anexa nr. 6);
 • carnetul de munca (original si copie);
 • carnetul de munca pentru membrii CAP (original si copie);
 • carnetul de asigurari sociale pentru agricultori (original si copie);
 • alte acte prevazute de lege privind vechimea in munca sau vechimea in serviciu realizata;
 • actele de stare civila ale solicitantului: BI/CI, certificat de nastere si de casatorie (original si copie);
 • livretul militar (original si copie);
 • diploma de absolvire a invatamantului universitar (original si copie) si adeverinta din care sa rezulte durata normala, perioada studiilor si faptul ca acestea au fost urmate la zi;
 • diploma – dovada echivalarii de catre statul roman a cursurilor desfasurate in cadrul unor institutii de invatamant universitar din strainatate;
 • adeverinta privind sporurile cu caracter permanent reglementate prin lege sau prin contractul colectiv/individual de munca (original);
 • adeverinta privind conditiile de munca deosebite, speciale si/sau alte conditii (original);
 • procura speciala, pentru mandatar (original si copie);
 • acte pentru dovedirea calitatii de beneficiar al Decretului-lege nr. 118/1990, republicat, si/sau al Legii recunostintei fata de eroii-martiri si luptatorii care au contribuit la victoria Revolutiei romane din Decembrie 1989, precum si fata de persoanele care si-au jertfit viata sau au avut de suferit in urma revoltei muncitoresti anticomuniste de la Brasov din noiembrie 1987 nr. 341/2004, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • adeverinta care sa ateste perioadele de activitate realizate dupa data de 1 ianuarie 2011 (original);
 • alte acte intocmite potrivit pevederilor legale prin care se dovedesc elemente necesare stabilirii drepturilor de pensie.