adoptie procedura

Din ce în ce mai multe cupluri sunt diagnosticate cu infertilitate și nu pot avea copii indiferent de procedurile medicale pe care le urmează. În acest caz singura posibilitate de a avea copii este adopția. Procedura nu este deloc una ușoară și este nevoie ca doritorii să îndeplinească o serie de condiții și să treacă prin mai multe filtre de evaluare.

 

Pentru a putea adopta un copil trebuie ca doritorul să fie eligibil în următoarele cazuri: are cel puțin cu 18 ani mai mult decât cel pe care dorește să-l adopte, frații trebuiesc adoptați împreună, adoptatorul sau familia adoptatoare trebuie să îndeplinească garanţiile morale şi condiţiile materiale necesare dezvoltării depline şi armonioase a personalităţii copilului, condiţii care se atestă de către D.G.A.S.P.C. Prahova, persoanele cu boli psihice şi handicap mental nu pot adopta, este nevoie de consimțământul copilului (dacă are peste 10 ani) , părinții firești ai copilului trebuie să își dea acordul în fața unei instanțe judecătorești.

Etapele adopţiei interne sunt următoarele:    
 
1. Informarea prealabilă a persoanelor/familiilor care își exprimă intenția de a adopta cu privire la documentația necesară, demersurile și durata procedurilor adopției interne.
                                                                       
2.  Depunerea cererii de evaluare pentru obţinerea atestatului de persoană/familie aptă să adopte la sediul D.G.A.S.P.C. Prahova
                                                                                                    
3.  Depunerea actelor necesare care se anexează la cererea de evaluare

4.  Evaluarea socială şi psihologică 
        Evaluarea se face atât la sediul D.G.A.S.P.C. Prahova, cât şi la domiciliul persoanei/familiei care doreşte să adopte şi se realizează de către 1 asistent social şi 1 psiholog şi are rolul de evalua capacitatea de a adopta.   
        Evaluarea constă în culegerea informaţiilor cu privire la: structura familiei; istoria maritală şi relaţia de cuplu; stilul de viaţă al familiei; comunicarea; nivelul educaţional; statutul profesional; habitatul şi inserţia comunitară; relaţia cu familia lărgită; trăsături de personalitate; interese, pasiuni; motivaţia de a adopta; aşteptările în legătură cu adopţia; capacităţile parentale.
5.  Pregătirea pentru asumarea în cunoştinţă de cauză a rolului de părinte.
         Pregătirea este destinată evaluării şi dezvoltării capacităţii de a răspunde nevoilor copilului adoptabil. 

 

6.    Eliberarea atestatului

7.  Potrivirea copil-persoană/familie adoptatoare
            Procesul de stabilire a compatibilităţii dintre copil şi o persoană/familie constă în identificarea şi selectarea celei mai potrivite persoane/familii care să răspundă nevoilor unui copil adoptabil.
 
8.  Încredinţarea în vederea adopţiei
            După ce profesioniştii D.G.A.S.P.C. Prahova stabilesc compatibilitatea între o persoană/familie adoptatoare şi un copil adoptabil, copilul va fi încredinţat în vederea adopţiei prin hotărârea instanţei judecătoreşti. La baza hotărârii va fi raportul elaborat de profesioniştii D.G.A.S.P.C. Prahova în ceea ce priveşte constatarea compatibilităţii. Copilul va fi încredinţat pentru 90 de zile şi, în această perioadă, D.G.A.S.P.C. Prahova va monitoriza bilunar evoluţia copilului.
 
9.  Încuviinţarea adopţiei
            La finalul celor 90 de zile instanţa poate încuviinţa sau nu adopţia pe baza informaţiilor existente în raportul întocmit de profesioniştii D.G.A.S.P.C. Prahova privind evoluţia copilului.
 
10. Monitorizarea post-adopţie
            Monitorizarea adopţiei se face timp de 2 ani, trimestrial, de către profesioniştii D.G.A.S.P.C. Prahova, în vederea evaluării evoluţiei copilului adoptat şi a relaţiilor dintre acesta şi persoana/familia care l-a adoptat.

 

 

mai multe detalii AICI