examen
După ce am publicat articolul Mama unui elev care dă examen pentru clasa a V-a, nemulțumită, la solicitarea observatorulph.ro, reprezentanții Inspectoratului Școlar Prahova au transmis următorul punct de vedere:

"Ca urmare a solicitarii dumneavoastră, de clarificare a organizării examinării în vederea înscrierii elevilor în clasa a V-a, sunt în măsură să vă precizez următoarele:
- în conformitate cu Regulamentul de Organizare și Funcționare a Unităților de Învățământ Preuniversitar (OMEN nr. 5115/2014), art. 210, alin. 2, examinarea în vederea înscrierii elevilor în clasa a V-a este organizată de UNITĂȚILE DE ÎNVĂȚĂMÂNT "care urmăresc formarea unor clase cu predare în regim intensiv a unei limbi de circulație internațională..."
- modalitatea de constituire a claselor a V-a cu predare în regim intensiv a unei limbi de circulație internațională se face conform art. 13 și 14 din OMEN nr.5166/1998 privind Statutul claselor cu program intensiv de predare a unei limbi de circulație internațională și a claselor cu program bilingvdin unitățile de învățământ preuniversitar, prin susținerea unui test de aptitudini și cunoștințe la limba respectivă.
Astfel, conform documentului menționat, "Cerințele pentru acest test se elaborează de către COMISIA METODICĂ DE SPECIALITATE DIN ȘCOALĂ și sunt aprobate de inspectorul de specialitate din inspectoratele școlare". 
Cu stimă,  
Aurel Graur
Inspector școlar"