strada noua ploiesti

Primăria Ploieşti a lansat spre consultare publică Planul Urbanistic Zonal al proiectului de realizare a legăturii dintre strada Laboratorului şi strada Gh.Gr. Cantacuzino. 

 

Prezenta documentaţie, la nivel P.U.Z., are ca obiectiv identificarea condiţiilor şi soluţiilor urbanistice şi tehnice de realizare a străpungerii între cele două tronsoane ale străzii Laboratorului, pentru a asigura legătura rutieră între Bulevardul Republicii şi Bulevardul Gh. Gr. Cantacuzino.  

Conform analizei situaţiei existente, reţeaua de circulaţii rutiere a zonei este necorelată cu tendinţa acutală de dezvoltare a zonei unităţilor de industrie nepoluantă cu care terenul ce face obiectul prezentei documentaţii se învecinează la est. Pentru fluidizarea traficului în zonă şi pentru facilitarea circulaţiei rutiere între Bulevardul Republicii şi Bulevardul Gh. Gr. Cantacuzino, două artere majore de circulaţie ale Municipiului Ploieşti, se impune realizarea unei legături carosabile între cele două tronsoane ale străzii Laboratorului, în prezent separate de terenul aflat în proprietatea British American Tabacco.

Prin PUZ se recomandă :

 

            Realizarea unei legături între cele două tronsoane ale străzii Laboratorului prin intermediul unei străpungeri în prelungirea străzii Gh. Gr. Cantacuzino, caracterizate prin prevederea a două benzi de circulaţie carosabilă a cate 3,50m fiecare, însoţite de trotuare de 1,50m şi prevederea unui sens giratoriu la intersecţia străzii Laboratorului cu strada Poligonului.

  • Realizarea unei zone de protecţie sanitară ce va oscila ca dimensiune in functie de zona de amplasare a vegetaţie medie sau înaltă la limita vestică a străpungerii propuse.
  • Realizarea unei zone verzi de protecţie de cel putin 2 m formată din vegetaţie medie şi înaltă la limita nordica si estica a strapungerii propuse.
    sursa: ph-online.ro