votat

Pentru a afla secţia la care aţi fost arondat şi adresa acesteia accesaţi https://registrulelectoral.ro/ şi introduceţi datele personale.

1.La intrarea în secţia de votare, alegătorul prezintă operatorului de calculator al secţiei de votare actul de identitate şi, după caz, documentul care dovedeşte reşedinţa.

2.După ce prezintă actul de identitate operatorului de calculator, alegătorul semnează în lista electorală permanentă sau în copia de pe lista electorală complementară, primeşte buletinele de vot şi ştampila cu menţiunea "VOTAT".
Fiecare alegător din ţară va primi trei buletine de vot: unul pentru primar, unul pentru consiliul local şi unul pentru consiliul judeţean.
Alegătorii votează separat, în cabine închise, aplicând ştampila cu menţiunea "VOTAT" în patrulaterul care cuprinde lista de candidaţi sau numele candidatului pe care îl votează.

3.După ce a votat, alegătorul îndoaie buletinele de vot astfel încât pagina albă care poartă ştampila de control să rămână în afară şi le introduc în urnă, având grijă ca acestea să nu se deschidă.