angajari primarii

În luna iunie, mai multe primării din Prahova vor scoate la concurs posturi vacante.

Unul dintre posturile scoase la concurs este la DGASPC. Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Prahova organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale, vacante de administrator/M clasă salarizare bază 15. Candidații trebuie să aibă studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat și vechime în muncă de patru ani.

Primăria Vălenii de Munte scoate la concurs mai multe posturi vacante. Astfel, va fi organizat concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor publice de execuție vacante șa Compartimentul Urbanism, amenajarea teritoriului, mediu, achiziţii, administrarea fondurilor europene, respectiv a unui post de inspector, clasa I, grad profesional debutant, un post de referent, clasa III, grad profesional asistent, un post de referent, clasa III, grad profesional superior și un post de inspector, clasa I, gradul profesional principal. Alte două posturi sunt scoase la concurs pentru Compartimentul Cadastru şi agricultură, respectiv un post de inspector, clasa I, grad profesional principal și un post de referent, clasa III, grad profesional debutant. Proba scrisră are loc pe 27 iunie, ora 11.00, iar interviul este programat pe 30 iunie, ora urmând să fie anunțat ulterior, după afișarea rezultatului la proba scrisă.

La Câmpina, primăria scoate la concurs postul vacant de şef serviciu – Serviciul impozite şi taxe. Potrivit anunțului de concurs, proba scrisă este programată pe data de28 iunie 2016, ora 10.00, iar interviul pe 30 iunie, ora 10.00.


Colegiul Economic „Virgil Madgearu” Ploiești organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție, vacantă, de secretar. Potrivit anunțului, candidații trebuie să aibă studii medii și vârsta sub 40 de ani. Data limită de depunere a dosarelor este 10 iunie, pe 17 iunie la ora 08.30 fiind programată proba scrisă. În aceeași zi vor avea loc proba practică (11.30) și interviul (13.00).