elevi voluntari ISU

ISU Prahova recrutează voluntari care să fie instruiți pentru intervenția în caz de urgență.

 

Comunicatul ISU Prahova:

Campania intitulată „Salvator din pasiune”, se va derula în perioada 10 mai – 29 iulie a.c., interval de timp structurat în trei etape:
- 10 mai – 17 iunie: recrutarea şi înscrierea candidaţilor;
- 20 iunie – 08 iulie: analizarea dosarelor;
- 11 iulie – 29 iulie: încheierea contractelor de voluntariat.

 

Condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească cei care doresc să se alăture pompierilor salvatori sunt următoarele:
- vârsta cuprinsă între 16 şi 65 de ani;
- apt din punct de vedere medical;
- să nu fi fost condamnat pentru săvârşirea infracţiuni lor cu intenţie;
- să nu fi pierdut anterior calitatea de voluntar în cadrul inspectoratelor pentru situaţii de urgenţă.

Dosarul candidatului trebuie să conţină:
- cererea de înscriere;
- certificat de cazier judiciar (pentru persoanele cu vârsta peste 18 ani);
- copie după actul de identitate;
- aviz psihologic (cabinete psihologice acreditate);
- act doveditor al ultimelor studii absolvite sau în curs de desfăşurare;
- adeverinţă medicală cu menţiunea „apt pentru efort fizic” sau „apt pentru muncă” (medicul de familie);
- acordul părinţilor/tutorelui legal, pentru persoanele cu vârsta sub 18 ani.

Dosarele complete ale candidaţilor vor fi depuse la sediul ISU Prahova din str. Rudului, nr. 96, Ploieşti, în perioada 10 mai – 17 iunie, de luni până vineri, între orele 08:00 – 16:00, acestea urmând a fi înaintate către Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă pentru etapa de analizare a dosarelor ce se va desfăşura în perioada 20 iunie – 08 iulie.
Detalii suplimentare legate de activitatea de voluntariat pot fi obţinute accesând site-ul www. isuprahova.ro şi facebook/ISU Prahova.