taxe upg ploiesti

Senatul Universității Petrol și Gaze din Ploiești a aprobat în ședința din data de 14 aprilie majorarea taxelor de școlarizare începând cu anul universitar 2016- 2017.

 

Astfel, de la suma de 2900 de lei pe an, un student va achita din toamnă suma de 3200 de lei.

"Senatul Universitar a hotărât ca taxa de şcolarizare pentru studiile universitare de licenţă (învăţământ cu frecvenţă, la distanţă şi cu frecvenţă redusă) şi pentru studiile universitare de master să fie în cuantum de 3200 lei pe an şi se achită în 4 (patru) rate, conform contractului de studii", se arată într-o hotărâre publicată pe site-ul instituției de învățământ.

Ultima majorare a taxei de școlarizare de la UPG a avut loc în anul universitar 2012 -2013, atunci când a crescut de la 2.200 lei la 2.900 de lei.