penitenciarul ploiesti

Administraţia Naţională a Penitenciarelor scoate la concurs 750 de locuri vacante din unităţi penitenciare în vederea încadrării în corpul agenţilor de penitenciare şi în corpul ofiţerilor de penitenciare.

La nivelul Penitenciarului de Femei Târgşor sunt scoase la concurs: 19 posturi de agent în sectorul operativ pentru femei, trei posturi de agent asistent medical generalist, un post agent asistent medical igiena, un post ofiţer psiholog, două posturi ofiţer asistent social. Șase posturi vacante sunt și la Penitenciarul Ploiești

Dosarele de candidat se depun în termen de 15 zile lucratoare de la data publicarii anunţului, la structura de resurse umane din cadrul fiecărui penitenciar care a anunțat scoaterea la concurs a posturilor vacante.Taxa de înscriere este de 85 de lei.

Cu această ocazie, persoanele  care doresc să îmbrăţişeze o carieră în domeniul administraţiei penitenciare, vor putea afla mai multe detalii despre condiţiile generale şi specifice care trebuie întrunite pentru a putea fi angajate în această  instituţie, probele de concurs şi bibliografia specifică. De asemenea, acestea vor fi informate cu privire la specificul muncii, oportunităţile de formare şi avansare profesională ca lucrători de penitenciare, precum si conduita şi seriozitatea de care trebuie să dea dovadă în permanenţă un funcţionar public cu statut special.