distributie orizontala caldura

Știați că soluția distribuției orizontale este singura care poate să ofere gestiunea energiei termice în interiorul blocurilor de locuințe?  

 

Soluția presupune că încălzirea și apa caldă sunt distribuite printr-o coloană centrală până la ușa fiecărui apartament.

Mulțumită  robineților termostatați, adică unui reglaj posibil în fiecare apartament,  utilizatorul poate controla în orice moment consumul. Contorizarea generală se face la intrarea în bloc și contorii montați la fiecare apartament permit o repartizare corectă a consumurilor de încălzire. 

Un alt avantaj este că  sistemul centralizat la care rămân conectați beneficiarii sistemului de distribuție orizontală oferă o garanție a continuității alimentării cu energie termică (mai multe tipuri de combustibil, materiale și tehnologii sunt puse la dispoziție).

 

Această soluție este durabilă din punct de vedere economic și social pentru că permite menținerea unui preț competitiv.

Este, de asemenea, prietenoasă cu mediul înconjurător, mulțumită reducerii  poluanților din atmosferă, spre deosebire de soluțiile individuale de încălzire care au coșurile de evacuare a fumului pe fațadele imobilelor.

În altă ordine de idei, Asociația de Proprietari are obligații definite prin Lege privind relația cu furnizorul de energie termică.

 

Asociația trebuie să informeze furnizorul de orice modificare privind situația persoanelor sau a operatorilor economici care sunt proprietari ai locuințelor, să actualizeze datele privind instalațiile interioare și să facă inventarul suprafețelor echivalente termic.

Asociația, prin administrator, transmite furnizorului situația generală pentru ca fiecare beneficiar să poată primi ajutorul de încălzire  și, în cazul facturării individuale, consumurile de căldură și apă caldă. Reprezentanții legali trebuie să se asigure că în interiorul Asociației de Proprietari toate modificările se fac respectând legislația în vigoare. 

Administratorul trebuie să informeze Președintele  și Comitetul Executiv de orice întârziere la plată și să ia măsurile necesare pentru a recupera sumele. Pentru ca sistemele centralizate de încălzire să funcționeze bine și corect, trebuie ca fiecare proprietar să fie informat despre situația plăților. 

 

Asociațiile de Proprietari sunt organismele care se asigură ca sunt respectate atât interesele proprietarilor, cât și ale operatorilor sistemelor centralizate de încălzire.