Consiliul Județean al Elevilor din Prahova acuză directorii unităților de învățământ că nu publică Regulamentele de Ordine Interioară, cât despre bugete sau hotărâri ale Consiliilor de Administrație nici nu se poate pune problema. "Nu de puține ori, directorii de școli consideră acțiunea elevilor de a cere mai multă transparență un „act de tupeu. Dar nu este deloc așa. Elevii nu cer decât respectarea legilor. Iar directorii ar trebui să se gândească de două ori înainte să catalogheze drept „tupeu" sau „nesimțire" atunci când elevii cer documentele școlii, documente pe care școala este obligată de lege să le ofere. În niciun caz nu este normal ca elevii să nu cunoască prevederi ale regulamentului sau hotărâri luate de școală care-i afectează" este mesajul elevilor al cărui comunicat îl publicăm, integral, mai jos:

 

 

POZIȚIE PRIVIND TRANSPARENȚA ÎN UNITĂȚILE DE ÎNVĂȚĂMÂNT PRAHOVENE

            În conformitate cu prevederile art. 65 din  Regulamentul de Organizare și Funcționare al Consiliului Național al Elevilor, aprobat prin OMECTS nr. 4247/2010, privind responsabilitatea Consiliilor Județene ale Elevilor de a reprezenta și apăra drepturile și interesele elevilor în unitățile de învățământ de pe raza teritorială a județului, și având în vedere atribuțiile comisiei „Avocatul Elevului”, Consiliul Județean al Elevilor Prahova emite următoarea poziție:

Consiliul Județean al Elevilor Prahova solicită unităților de învățământ din județul Prahova, instituții publice cu personalitate juridică, să respecte prevederile art. 5 din Legea nr. 544 din 2001 privind liberul acces la informațiile de interes public. În același timp, luând în considerare declarațiile ministrului Educației Naționale și Cercetării Științifice, Adrian Curaj, privind solicitarea, de către Minister, a bugetelor unităților de învățământ, CJE Prahova dorește să colaboreze cu Inspectoratul Școlar Județean al județului Prahova  pentru crearea unui mecanism prin care se poate cere și verifica transparența în unitățile de învățământ.

 

Citește și SCANDAL LA UN COLEGIU RENUMIT DIN PLOIEŞTI. DE CE S-AU REVOLTAT ELEVII

Elevii, beneficiari primari ai educației, au dreptul să știe de câți bani dispun școlile în care învață și pe ce se cheltuiesc acești bani. Aceștia trebuie să aibă atât accesul la documentele importante ale școlii, cât și posibilitatea de a putea influența modul de cheltuire a banilor în școlile lor. Deși mulți directori de unități de învățământ preuniversitar consideră inoportună implicarea elevilor în deciziile administrative, argumentând că astfel de chestiuni nu privesc elevii, CJE Prahova consideră că deciziile administrative ale școlii vizează direct atât elevii, cât și calitatea vieții școlare a acestora, și fără o influență a elevilor în deciziile școlii, conducerile unităților de învățământ nu au legitimitatea necesară în a hotărî aceste aspecte.

CJE Prahova reamintește că Legea nr. 544/2001 obligă toate instituțiile publice să comunice publicului, din oficiu, printre altele, următoarele documente: actele normative care reglementează funcționarea unității de învățământ, structura organizatorică, sursele financiare, bugetul și bilanțul contabil, precum și programele și strategiile proprii.

 

Conform art. 12 al OMEN nr. 4619/2014, și hotărârile consiliului de administrație trebuie publicate, la loc vizibil, spre aducere la cunoștință tuturor persoanelor interesate. În acest sens, CJE Prahova consideră imperioasă publicarea cel puțin a acelor hotărâri a Consiliilor de Administrație care vizează chestiuni administrative la nivelul întregii școli, sau care au un efect direct asupra vieții școlare și care afectează elevii. Nu este admisibilă situația în care un Consiliu de Administrație adoptă hotărâri care afectează elevii, aceștia fiind obligați să respecte niște prevederi care nu le-au fost aduse la cunoștință.

 

Unitățile de învățământ din județul Prahova trebuie conduse după un singur principiu: acela că, indiferent de situație, primează interesul superior al beneficiarilor primari ai educației. O școală transparentă, unde deciziile se iau numai după consultarea elevilor și toate documentele relevante sunt publice, este cu adevărat o școală centrată pe elevi.

 

Transparența decizională nu este o dorință a Consiliului Județean al Elevilor. Ea este cerută de legile în vigoare, legi pe care toți cetățenii sunt obligați să le respecte, mai ales cei care se află la conducerea unor instituții publice. Atât timp cât această transparență decizională nu există, nu este o problemă nici de etică, nici de principii. Este nimic mai mult decât o încălcare a legii.

CJE Prahova solicită tuturor unităților de învățământ intrarea în legalitate și respectarea Legii nr. 544/2001 și a OMEN nr. 4619/2014. Nerespectarea acestor prevederi constituie abuz și se supune căilor legale de atac, conform legilor în vigoare, atât prin contencios administrativ, cât și prin alte modalități.

PREȘEDINTELE CONSILIULUI JUDEȚEAN AL ELEVILOR PRAHOVA,

VICEPREȘEDINTELE CONSILIULUI NAȚIONAL AL ELEVILOR,

Ruxandra-Maria RISTOIU

 

PREȘEDINTELE COMISIEI „AVOCATUL ELEVULUI”,

Ciprian-Sorin CONSTANTINESCU

 

 

Național
  • Luni, 16 Octombrie 2017
  • De Observatorul Prahovean

Elevii se pregătesc pentru prima vacanță

Bucurie mare pentru elevii din clasele din învăţământul primar şi grupele din învăţământul preşcolar. Pe 28 octombrie, copiii intră în prima vacanţă din acest an. Ei vor sta o săptămână acasă,...