- Publicitate -

Cum verifici ofertele de furnizare a gazelor naturale. Comparatorul ANRE

Data:

Distribuie articolul:

ANRE explică în ce fel funcționează aplicația web „Comparator oferte–tip de furnizare a gazelor naturale”

- Publicitate -

„Comparator oferte-tip de furnizare a gazelor naturale” este o aplicație interactivă care realizează, pe baza opțiunilor introduse de utilizatori, analize comparative ale ofertelor-tip de furnizare a gazelor naturale existente pe piaţă, oferind un clasament al ofertelor din punctul de vedere al preţului de furnizare sau al altor elemente componente ale acestuia.

Comparatorul are un caracter exclusiv informativ, fiind destinat tuturor potențialilor clienți finali care sunt interesați să-şi aleagă un furnizor de gaze naturale, precum și clienţilor finali care sunt interesați să-şi schimbe furnizorul de gaze naturale.

Puteți încheia contractul aferent furnizării gazelor naturale cu oricare dintre titularii licenței de furnizare a gazelor naturale emise de ANRE.

- Publicitate -

Procesul de schimbare a furnizorului este simplu și gratuit, fiind interzisă perceperea oricăror taxe sau tarife legate de declanșarea sau parcurgerea acestuia.

Schimbarea furnizorului de gaze naturale nu implică modificări de ordin tehnic. Obiectivul din sectorul gazelor naturale la care este racordat locul dumneavoastră de consum rămâne acelaşi, şi implicit operatorul acestuia rămâne neschimbat, indiferent de furnizorul de gaze naturale pe care îl alegeți şi cu care încheiați un contract aferent furnizării gazelor naturale în regim concurențial.

Cu ajutorul Comparatorului puteți afla în câțiva pași simpli care sunt cele mai avantajoase oferte-tip de furnizare a gazelor naturale:

- Publicitate -

Pasul 1: Alegeți criteriile de selecție;

Pasul 2: Completați informațiile pentru comparație;

Pasul 3: Apăsați butonul ”Caută” și consultați tabelul de rezultate.

- Publicitate -

Anumitor criterii de selecție le-au fost atașate explicații suplimentare care să ajute utilizatorul în a înțelege termenii folosiți de Comparator, aceste informații fiind accesibile utilizatorului prin plasarea cursorului pe simbolul , situat în partea dreaptă a criteriului de selecție.

Pasul 1: Alegeți criteriile obligatorii de selecție:

Pentru a configura oferta-tip căutată, selectați opțiunile în funcție de criteriile care corespund tipului și profilului dumneavoastră de client final.

- Publicitate -

Tipul de client final: alegeți în funcţie de utilizarea gazelor naturale la locul de consum:

sunteți client casnic dacă doriți să cumpărați gaze naturale pentru consumul casnic propriu (de ex. prepararea hranei sau încălzirea locuinței);
sunteți client noncasnic dacă doriți să cumpărați gaze naturale ce nu sunt destinate consumului casnic propriu (de ex. încălzirea spațiului destinat unei activități lucrative sau folosit în procese de producție).
Modalitatea de racordare: alegeți în funcţie de obiectivul din sectorul gazelor naturale la care este racordat locul dumneavoastră de consum (puteți fi racordat la un sistem de distribuţie, la un sistem de transport sau la o conductă de alimentare din amonte);

Categoria de consum anual: alegeți tranșa în care se încadrează consumul anual de gaze naturale realizat la locul dumneavoastră de consum; informaţii privind istoricul de consum înregistrat pentru respectivul loc de consum pot fi obținute de la furnizorul şi/sau operatorul dumneavoastră, precum şi prin intermediul facturii şi/sau al documentelor anexate acesteia;

- Publicitate -

Tipul preţului unitar de furnizare: alegeți în funcţie de modalitatea în care se dorește să se realizeze furnizarea gazelor naturale, respectiv:

cu servicii reglementate incluse – situaţie în care preţul de furnizare a gazelor naturale include, pe lângă prețul gazelor naturale, şi tarifele reglementate de ANRE aferente serviciilor de transport şi/sau distribuţie, necesare pentru vehicularea gazelor naturale până la locul dumneavoastră de consum, fiind responsabilitatea furnizorului să încheie un contract de distribuţie şi/sau un contract de transport, după caz, cu titularul/titularii licenței/licențelor de operare a conductei/sistemului de alimentare aferent;
fără servicii reglementate incluse – situaţie în care preţul de furnizare a gazelor naturale include numai prețul gazelor naturale. În vederea vehiculării gazelor naturale până la locul dumneavoastră de consum, încheierea contractelor pentru prestarea serviciilor de transport şi/sau distribuţie vă revine dumneavoastră, iar preţul de furnizare nu include tarifele reglementate de ANRE aferente acestor servicii, care vor fi facturate separat.
Județ: selectați județul în care se află locul de consum pentru care doriți să încheiați un contract de furnizare;

Localitate: selectați localitatea în care se află locul de consum pentru care doriți să încheiați un contract de furnizare;

- Publicitate -

Suplimentar, puteți să adăugați mai multe criterii de selecție astfel încât ofertele-tip afişate de Comparator să corespundă cât mai bine necesităților dumneavoastră, respectiv:

Tipul prețului gazelor naturale din ofertă:

preț variabil: comparatorul va afișa ofertele în care prețul gazelor naturale se modifică pe perioada contractuală;
preț fix: comparatorul va afișa ofertele în care prețul gazelor naturale nu se modifică pe perioada contractuală;
Atragem atenția asupra următoarelor aspecte referitoare la termenii utilizați:

sintagma preț fix face referire doar la prețul gazelor naturale, care este diferit de prețul de furnizare a gazelor naturale;
prețul de furnizare poate fi cu sau fără servicii reglementate incluse (respectiv cu sau fără tarifele reglementate de ANRE pentru serviciile de transport și distribuţie a gazelor naturale);
în cazul alegerii unui contract de furnizare fără servicii reglementate incluse, prețul de furnizare este egal cu prețul gazelor naturale, situație în care prețul de furnizare nu se poate modifica pe parcursul derulării contractului;
în cazul alegerii unui contract de furnizare cu servicii reglementate incluse, prețul de furnizare va conține, pe lângă prețul gazelor naturale, și tarifele reglementate de ANRE pentru serviciile de transport și distribuţie a gazelor naturale, situație în care prețul de furnizare se poate modifica pe parcursul derulării contractului independent de voința furnizorului, în funcție de tarifele serviciilor de transport și de distribuţie aprobate de ANRE, chiar dacă prețul gazelor naturale este fix pe perioada derulării contractului
Frecvență emitere factură: selectați intervalul de timp la care doriți să vă fie emisă factura de către furnizor;

Termen de plată: selectați intervalul de timp dorit în care puteți efectua plata de la data emiterii facturii;

Modul de transmitere a facturii: bifați opțiunea/opțiunile dorite în funcție de modul în care doriți să vă fie transmisă factura;

Durata contractului: selectați intervalul de timp dorit pentru care contractul să fie valabil;

Garanții: selectați modalitatea dorită:

cu garanții: comparatorul va afișa ofertele furnizorilor care pot solicita garanții financiare;
fără garanții: comparatorul va afișa ofertele furnizorilor care nu solicită garanții financiare;
Garanția financiară reprezintă un instrument financiar constituit în vederea garantării obligațiilor comerciale asumate de către clientul final în relația cu furnizorul.

Pasul 2: Completați informațiile pentru comparație:

Dacă doriți ca în tabelul de rezultate să fie realizată o comparație între preţul din oferta-tip a furnizorului şi preţul de furnizare pe care îl plătiți în prezent sau o estimare a costurilor, este necesar să introduceți următoarele date:

Consumul lunar estimat – MWh sau kWh;
Prețul de furnizare din contractul actual (fără TVA) – lei/MWh sau lei/kWh;
Componentă fixă (abonament) din contractul actual, dacă există – lei/zi, fară TVA;
Completarea datelor despre consum, preț și componenta fixă va genera în tabelul de rezultate următoarele informații:

– coloana „Rezultat comparație preţ oferta-tip/preţ actual (include și valoarea abonamentului lunar) (%)” va afișa diferența procentuală dintre prețul de furnizare din oferta furnizorului și prețul din contractul actual;

– coloana ”Valoare factură estimată conform ofertei-tip (include și valoarea abonamentului lunar) (cu TVA, fără acciză) (lei)” va afișa valoarea estimată a facturii în situația acceptării ofertei respective;

– în coloana „Economie/Cost suplimentar lunar (lei)” va afișa valoarea estimată a economiei sau a costului suplimentar, după caz, realizate prin acceptarea ofertei respective;

Valorile afișate de Comparator în aceste coloane țin cont și de valoarea lunară a componentei fixe (abonamentului), dacă există.

Înainte de a da comanda de căutare, citiți Termenii şi condiţiile de utilizare.

Rezultatele se vor afișa doar în cazul în care aţi completat toate criteriile obligatorii de selecție.

Pasul 3: Apăsați butonul ”Caută” și consultați tabelul de rezultate:

Dintre toate ofertele-tip introduse de furnizori în baza de date, Comparatorul le afișează pe acelea care respectă criteriile introduse de dumneavoastră.

Ofertele afișate sunt ordonate implicit în ordinea crescătoare a preţului de furnizare a gazelor naturale aferent fiecărei oferte-tip sau în ordinea descrescătoarea a economiei realizate în cazul în care ați introdus date pentru comparație.

În funcție de coloana pe care doriți să fie realizată ordonarea, ofertele afișate de Comparator pot fi ordonate crescător sau descrescător prin utilizarea simbolurilor situate sub denumirea coloanelor din tabelul de rezultate.

Preţurile de furnizare afișate în tabelul de rezultate nu conțin TVA. Valoarea cu T.V.A. a acestora poate fi vizualizată trecând cursorul mouse-ului peste valoarea afișată în tabel.

Valoarea facturii estimate conform ofertei-tip, afișată în tabel, conține T.V.A. și nu conține acciza. Clienții casnici și organizațiile de caritate sunt scutiți de la plata accizei pentru gazul natural (conform Codului Fiscal și a Normelor metodologice de aplicare a acestuia)

Informațiile afișate în coloanele din tabelul de rezultate:

Furnizor – afișează numele furnizorului, acesta fiind de tip hipertext, la accesare utilizatorul este redirecționat automat către pagina de internet a furnizorului respectiv;

Denumire oferta-tip – afișează denumirea ofertei, acesta fiind de tip hipertext, la accesare utilizatorul este redirecționat automat către oferta-tip publicată pe pagina de internet a furnizorului și care poate fi prezentată într-un document format PDF sau direct pe/în pagina de web;

Preţ gaze naturale (lei/MWh) – (PG) – reprezintă costul unitar al gazelor naturale și include, în funcţie de ponderea surselor (gaze naturale din producţia internă curentă, din import, extrase din depozitele de înmagazinare subterană, după caz), marja de profit a furnizorului, toate costurile pentru achiziţia gazelor naturale ca marfă inclusiv costul serviciilor de rezervare de capacitate de intrare în SNT şi, după caz, costul de transport aferent gazelor naturale înmagazinate în depozitele subterane şi costul aferent prestării serviciilor de înmagazinare, pe baza tarifelor reglementate de ANRE, precum şi costurile de finanţare.

Cost de transport (lei/MWh) – (CT) – reprezintă costul unitar al transportului gazelor naturale și include costurile furnizorului aferente serviciului de transport al gazelor naturale, determinat de acesta pe baza tarifelor reglementate de ANRE pentru activitatea de transport al gazelor naturale, cu excepţia celor incluse în PG, şi eventualele costuri aferente echilibrării comerciale.

Tarif de distribuţie (lei/MWh) – (TD) – tariful de distribuție este tariful reglementat de ANRE pentru prestarea serviciului de distribuţie realizat de operatorul dumneavoastră de distribuţie, diferențiat în funcţie de tranșele de consum anual.

Preţ de furnizare (lei/MWh) – (PF) – reprezintă prețul de furnizare a gazelor naturale oferit de furnizor și este preţul final ce va fi plătit de către dumneavoastră:

– dacă ați optat pentru furnizarea gazelor naturale fără servicii reglementate incluse, prețul de furnizare a gazelor naturale se va calcula automat, după formula:

PF = PG

Notă: în vederea vehiculării gazelor naturale până la locul dumneavoastră de consum, încheierea contractelor pentru prestarea serviciilor de transport şi/sau distribuţie, vă revine dumneavoastră

– dacă ați optat pentru furnizarea gazelor naturale cu servicii reglementate incluse, prețul de furnizare a gazelor naturale se va calcula automat, după formula:

PF = PG + CT + TD*

Notă: în vederea vehiculării gazelor naturale până la locul dumneavoastră de consum, încheierea contractelor pentru prestarea serviciilor de transport şi/sau distribuţie, după caz, revine furnizorului

* TD este folosit în formula de calcul doar dacă locul dumneavoastră de consum este racordat la un sistem de distribuţie a gazelor naturale

Preţ de furnizare (lei/kWh) – PF(lei/kWh) = PF(lei/MWh)/1000

Valoare componentă fixă (abonament) (lei/zi) – reprezintă valoarea unitară a abonamentului inclus de furnizor în oferta sa. Valoarea lunară a acesteia este egală cu valoarea unitară înmulțită cu 30 de zile.

Rezultat comparație preţ oferta-tip/preţ actual (include și valoarea abonamentului lunar) (%) – afișează diferența procentuală dintre prețul de furnizare din oferta furnizorului și prețul din contractul actual, dacă acesta a fost completat de utilizator în secțiunea Informații pentru comparație.

Valoarea afișată de Comparator ține cont și de valoarea lunară a componentei fixe (abonament), dacă există.

Valoare factură estimată conform ofertei-tip (include și valoarea abonamentului lunar) (cu TVA, fără acciză) (lei) – afișează valoarea estimată a facturii în situația acceptării ofertei furnizorului, dacă utilizatorul a completat informații despre consumul lunar estimat în secțiunea Informații pentru comparație.

Valoarea afișată de Comparator ține cont și de valoarea lunară a componentei fixe (abonament), dacă există.

Economie/Cost suplimentar lunar (lei) – afișează valoarea estimată a economiei sau a costului suplimentar, după caz, realizate prin acceptarea ofertei respective, dacă utilizatorul a completat informații despre consumul lunar estimat și prețul de furnizare din contractul actual, în secțiunea Informații pentru comparație.

Valoarea afișată de Comparator ține cont și de valoarea lunară a componentei fixe (abonament), dacă există.

Detalii ofertă–tip – conține condiții asociate ofertei-tip, informații introduse de utilizator și alte detalii introduse de furnizor (de ex: termenul de plată, modalitatea de transmitere a facturii, durata contractului, informații privind garanțiile solicitate, după caz), iar hipertextul ”Vezi detalii”, la accesare, desfășoară aceste detalii.

Documente necesare contractării ofertei-tip – hipertextul ”Deschide”, la accesare va da posibilitatea utilizatorului să vizualizeze și să acceseze documentele încărcate de furnizor, necesare încheierii contractării ofertei-tip.

Distribuie articolul:

Provocarea Observatorul Prahovean

- Publicitate -

Ai un pont care se poate transforma într-o știre? Trimite pe WhatsApp la 0785 075 112

Vreți să aflați cele mai noi știri din Prahova? Abonați-vă la Google News

Lasă comentariul tău. Click AICI

Comentariul tău
Numele tău

Exclusiv

Trei zile de festival în Parcul Bucov. Republik Fest primul festival fusion-simfonic din România

Ne-am dorit să avem o comunitate în care evenimentele de top să devină atracții naționale, să ne bucurăm de muzică de calitate într-o atmosferă civilizată. Și vom avea!

Climatizare la costuri cu până la 30% mai mici, dotare standard a unor apartamente scoase la vânzare în centrul Ploieștiului

Soluțiile inteligente ale unui constructor pentru a proteja de caniculă locatarii celui mai nou bloc din Ploiești

VIDEO: Au secat irigațiile din Prahova. În timp ce la Buzău culturile sunt verzi, la noi recolta este compromisă

Lipsa precipitațiilor din această vară, pe fondul unei canicule...

Am stat de vorbă cu proprietarul grădinii plină cu palmieri care face furori pe internet. ”Mulți nu cred că este din România și mă...

În fotografiile care fac furori pe internet apar numeroși palmieri, din diferite specii, dar și bananieri și alte specii tropicale.

Abonează-te la newsletter

- Publicitate -

Știri noi

Trei zile de festival în Parcul Bucov. Republik Fest primul festival fusion-simfonic din România

Ne-am dorit să avem o comunitate în care evenimentele de top să devină atracții naționale, să ne bucurăm de muzică de calitate într-o atmosferă civilizată. Și vom avea!

Actrița Shannen Doherty, îndrăgita ”Brenda” din serialul Beverly Hills 90210, a încetat din viață la 53 de ani

Actrița a fost diagnosticată cu cancer la sân în februarie 2015, iar în 2017 a anunțat că boala a intrat în remisiune. Însă în 2019, cancerul a reapărut și s-a extins.

Petrolul debutează luni, în noul sezon al Superligii, contra celor de la FC Buzău

Partida se va juca luni, de la ora 21:30, pe “Ilie Oană”.

Au fost identificate cu 60% mai multe mașini furate, care ajung în vămile din România, anul acesta față de 2023

Verificați întotdeauna dacă mașina second pe care o cumpărați nu figurează ca fiind furată!

Dosar penal în cazul bărbatului împușcat mortal de un polițist. Victima atacase cu toporul un jandarm

Cercetarea vizează comiterea unei infracţiuni de omor şi a două infracţiuni de ultraj în urma evenimentelor de sâmbătă.
- Publicitate -
- Publicitate -

Informații utile

Robin Mihai este triplu medaliat cu aur la Campionatul Mondial de Kempo IKF cu sprijinul Supermarket La Cocoș

Ce ar fi sportul ploieștean fără implicarea oamenilor de...

Medicul Alin Scarlat explică puterea sentimentului de scop în viață

Observatorul Prahovean publică o serie de articole, extrase din...
- Publicitate -

Emisiuni
Observatorul Prahovean

Tânără ucisă de urs în Prahova. Noi detalii despre tragedia din Bucegi

Împușcarea urșilor este o soluție la această criză care provoacă noi victime?

Vor avea ploieștenii căldură la iarnă?

Primarul încă în funcție, Andrei Volosevici, a declarat: ”Intuiţia îmi spune că nu prea vom avea căldură la iarnă”
- Publicitate -

ARTICOLE ASEMĂNĂTOARE

Trei zile de festival în Parcul Bucov. Republik Fest primul festival fusion-simfonic din România

Ne-am dorit să avem o comunitate în care evenimentele de top să devină atracții naționale, să ne bucurăm de muzică de calitate într-o atmosferă civilizată. Și vom avea!

Actrița Shannen Doherty, îndrăgita ”Brenda” din serialul Beverly Hills 90210, a încetat din viață la 53 de ani

Actrița a fost diagnosticată cu cancer la sân în februarie 2015, iar în 2017 a anunțat că boala a intrat în remisiune. Însă în 2019, cancerul a reapărut și s-a extins.

Petrolul debutează luni, în noul sezon al Superligii, contra celor de la FC Buzău

Partida se va juca luni, de la ora 21:30, pe “Ilie Oană”.

Au fost identificate cu 60% mai multe mașini furate, care ajung în vămile din România, anul acesta față de 2023

Verificați întotdeauna dacă mașina second pe care o cumpărați nu figurează ca fiind furată!
- Publicitate -