Care sunt condițiile și când poate fi transferat un elev de la o școală la alta

0
elevi_testari_00050600.jpg

elevi_testari_00050600.jpg

Se spune că un elev căuia îi place cartea va învăța indiferent de școală sau de dascăl. Mulți părinți nu sunt de acord cu această vorbă, considerând că dacă își are odrasla înscrisă la o școală „mai bună“, copilul va dobândi mai multe cunoștințe. Așa că recurg la transfer. Alții însă recurg la această metodă, în timpul liceului, pentru a ajunge la unitatea și profilul unde copilul nu a intrat în urma mediei de la Evaluarea Națională. Mutările aceastea se fac însă în anumite condiții, dar românu’ descurcăreț găsește calea de a le întruni.

Transferul elevilor de la o școală la alta se face cu respectarea legislației și a regulamentului intern al școlii care primește copilul, iar prevederile acestuia pot diferi de la o unitate la alta.

Ca regulă generală, elevii se pot transfera de la o școală la alta doar între semestre sau în vacanța de vară, potrivit www.portalinvatamant.ro

Transferurile în timpul semestrului se fac doar în situații excepționale:

– la schimbarea domiciliului părinților într-o altă localitate, respectiv într-un alt sector al municipiului București;
– în cazul unei recomandări medicale, eliberată pe baza unei expertize medicale efectuate de direcția de sănătate publică;
– de la clasele de învățământ liceal la clasele de învățământ profesional;
– la/de la învățământul de artă, sportiv și militar;
– de la clasele cu program de predare intensivă a unei limbi străine sau cu program de predare bilingv la celelalte clase;
– în alte situații excepționale, cu aprobarea Consiliului de Administrație al Inspectoratului Școlar.

Documentele necesare la transfer sunt:
• foaia matricolă
• fișa medicală
• fișa de lichidare
• cererea de transfer
• copii după actele de identitate ale părinților.

Pentru transfer este suficient acordul școlii care primește copilul, iar de la unitatea din care pleacă este necesar doar un aviz consultativ al Consiliului de Administrație.

După aprobarea transferului, instituția în care se transferă elevul este obligată să solicite situația școlară a acestuia în termen de cinci zile lucrătoare, iar instituția de la care se transferă elevul este obligată să elibereze solicitantului cele cerute. Elevul nu este înscris în catalog, până la primirea situației școlare de către instituția în care s-a transferat și emiterea ordinului directorului.

În funcție de profilul clasei, poate fi necesară susținerea unui examen pentru a dovedi cunoștințele elevului la o anumită disciplină, mai ales dacă elevul a fost transferat la o clasă cu un alt profil. Probele de diferență desfășurate în urma transferului de la o instituție de învățământ la alta, în caz de necesitate, au loc, de regulă, până la încheierea semestrului în curs, conform sursei citate mai sus.

Foto cu caracter ilustrativ

elevi_testari_00050600.jpg

*Contactează Redacția Observatorulph.ro pe WhatsApp la: 0726.221.596

Publică aici opinia ta

Comentariul tău
Numele tău