Peste 3500 de părinți din Prahova au beneficiat, în 2018, de stimulent de inserție! Care sunt condițiile de acordare a acestui drept

0
bebelus-carucior-660x440.jpg

bebelus-carucior-660x440.jpgPărinții care se află în concediul pentru creșterea copilului sunt stimulați financiar dacă revin la lucru cu minimum 60 de zile înainte ca micuții lor să împlinească vârsta de doi ani sau trei ani, în cazul celor cu handicap. Această bonificație, în valoare de 650 de lei, se acordă lunar până când copiii împlinesc vârstele de trei, respectiv patru ani. Suma se acordă de la bugetul de stat și este distinctă de salariul pe care-l primesc părinții.

În anul 2018, în județul Prahova, s-a înregistrat o medie anuală de 3525 de beneficiari ai stimulentului de inserție, potrivit informațiilor furnizate de Agenția Județeană pentru Plăți și Indemnizație Socială (AJPIS) Prahova.

Concret, pentru a beneficia de suma de 650 de lei, acordată de stat, părinții care se află în concediul pentru creșterea copilului trebuie să se reîntoarcă la serviciu înainte ca micuții lui să împlinească vârsta de un an și 10 luni, respectiv doi ani și zece luni, în cazul copiilor cu handicap.

Cei care solicită bonificația trebuie să facă un nou dosar cu documentele aferente. Aceste acte se depun la primăria localității pe raza căreia solicitantul îşi are domiciliul sau reşedinţa.

Documentele necesare sunt:
– Cerere pentru acordarea stimulentului de inserție
– Copia actului de identitate al solicitantului şi a certificatului de naştere al copilului pentru care se solicită dreptul ori, după caz, de livretul de familie, certificate pentru conformitate cu originalul de către persoana care primeşte documentele;
– Actele doveditoare privind calitatea solicitantului şi relaţia acestuia cu copilul/copiii pentru care solicită dreptul (în cazul copilului adoptat sau în plasament);
– Actele doveditoare care să ateste că în ultimii doi ani, anteriori datei naşterii copilului, au realizat timp de cel puţin 12 luni venituri impozabile;
– Dovada eliberată de angajator sau organele competente privind veniturile realizate;
– Dovada privind suspendarea activităţii pentru perioada în care se solicită concediul pentru creşterea copilului;
– Orice alte documente care să ateste îndeplinirea condiţiilor de eligibilitate.
– Cererile şi actele doveditoare

Stimulentul de inserție se acordă până la împlinirea de către copil a vârstei de trei ani, iar în cazul în care minorul este cu handicap, acești bani sunt acordați până la împlinirea vârstei de patru ani.

Atenție, părinții nu pot beneficia și de indemnizație și de stimulant de inserție în același timp. În momentul în care este solicitat stimulentul, plata indemnizației încetează!

Ca să beneficieze de cei 650 de lei, condiția obligatorie este ca solicitantul să realizeze venituri supuse impozitului, fără întrerupere. În situația în care beneficiarul stimulentului de inserție are, din diverse motive, o întrerupere a activității, dreptul financiar încetează, potrivit AJPIS Prahova.

Foto cu caracter ilustrativ

*Contactează Redacția Observatorulph.ro pe WhatsApp la: 0726.221.596

Publică aici opinia ta

Comentariul tău
Numele tău