fbpx

cristian soldan.jpg

Persoanele cărora le ard locuințele, le sunt inundate sau au de-a face cu pagubele produse de alunecările de teren, dar și cele care se află în alte situații deosebite cauzate de accidente sau de starea de sănătate au dreptul la ajutorul de urgență! Stimulentul financiar este achitat de la bugetul de stat, în baza unui dosar depus la Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială (AJPIS) și este distinct de celelalte tipuri de ajutoare oferite pentru astfel de situații. În Prahova, în 2018, 118 persoane/familii au beneficiat de acest drept.


Solicitările au fost făcute pentru situaţii de necesitate cauzate de calamităţile naturale (alunecări de teren, inundații), incendii, accidente, precum şi pentru alte cazuri deosebite generate de starea de sănătate ori de alte motive care pot conduce la riscul de excluziune socială. Dintre cele 128 de cereri, 118 au fost aprobate pentru acordarea acestui ajutor, celelalte fiind respinse.


Ca să fie eligibile, dosarele solicitanților trebuie să aibă cererea şi declaraţia pe propria răspundere a unui membru de familie sau a persoanei singure, însoţite de actele doveditoare, prin care să se confirme starea de urgență, precum şi cererea şi declaraţia pe propria răspundere.

Publicitate - continuă să navighezi
Continuă să citești


Ancheta socială este efectuată de agenţia teritorială în termen de maximum 10 zile lucrătoare de la înregistrarea cererii.


Deși este un ajutor care poate oferi o mână importantă de sprijin pentru cei aflați în dificultate, acest drept este foarte puțin cunoscut. Potrivit reprezentanților AJPIS Prahova, sarcina informării asupra acestui drept financiar revine angajaților direcțiilor de asistență socială din cadrul primăriilor.

„Persoanele responsabile cu asistența socială din cadrul UAT-urilor sunt responsabile să informeze și să consilieze populația cu privire la posibilitatea acordării beneficiului de asistență socială și a criteriilor de eligibilitate prevăzute de legislația în vigoare, mai ales în situația în care și autoritățile locale au posibilitatea acordării ajutoarelor de urgență. Mai mult decât atât, pe site-ul AJPIS Prahova, www.prahova.mmanpis.ro se regăsește formularul de cerere și declarație pe proprie răspundere pentru acordarea ajutorului de urgență și baza legală pentru acordarea acestuia”.


Ajutorul oferit de autoritățile locale este distinct de cel oferit de către Guvern și plătit către beneficiari prin agențiile de plăți și inspecție socială. Pentru fiecare se fac dosare și anchete separate.

Acte necesare


Persoana în cauză trebuie să depună la dosar cererea și declarația pe propria răspundere, actele doveditoare privind componenţa familiei şi veniturile realizate în luna anterioară depunerii cererii de către membrii acesteia precum şi, după caz, următoarele acte doveditoare:


a) documente eliberate de autorităţile competente pentru constatarea calamităţilor naturale, incendiilor, accidentelor;
b) poliţa de asigurare împotriva dezastrelor naturale şi sau/înscrisul de constatare şi evaluare a prejudiciilor, precum şi de stabilire a cuantumului despăgubirii în cazul producerii riscului asigurat, potrivit prevederilor Legii nr. 260/2008 privind asigurarea obligatorie a locuinţelor împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren şi inundaţiilor, republicată;
c) adeverinţă şi/sau scrisoare medicală eliberată de medicul de familie sau de medicul specialist, precum şi alte documente medicale justificative eliberate de autorităţile competente în domeniu care să ateste situaţia de dificultate invocată în cerere;
d) pentru achiziţia de echipamente, dispozitive medicale, proteze, orteze sau alte materiale sanitare, dovada eliberată de autorităţile competente privind costul total al acestora, precum şi cheltuielile suportate de acestea;
e) alte documente, la solicitarea reprezentantului/reprezentanţilor agenţiei teritoriale care efectuează ancheta socială, în funcţie de situaţia constatată.


După depunerea dosarului la AJPIS, ancheta este efectuată de agenţia teritorială în termen de maximum 10 zile lucrătoare de la înregistrarea cererii.


Ajutoarele de urgenţă se acordă, în limita sumelor alocate cu această destinaţie în bugetul Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale. Plata stimulentelor pentru situațiile enumerate mai sus este asigurată de către fiecare agenție teritorială solicitantului prin casieria unității.

cristian soldan.jpg

Contactează Redacția Observatorulph.ro pe WhatsApp la: 0726.221.596 - doar text, foto și video.

Comentează cu profilul tău de Facebook

Liliana Maxim Minculescu
redactor
Mai multe despre autor și articolele sale

970.jpg