curent1468159619-1486647593.jpg

Observatorulph.ro a publicat ieri articolul ”Ce surpriză ți-a pregătit prin noul contract”, prin care atrăgeam atenția că a fost scos un paragraf important: drepturile consumatorilor în cazul distrugerilor aparatelor electrocasnice. La solicitarea redacției noastre, Electrica a transmis următorul punct de vedere:

 

”Prevederile contractului-cadru aprobat prin Ordinul ANRE nr. 88/2015 se completează, conform art. 15 din contract, cu următoarele documente: Condițiile generale pentru furnizarea energiei electrice la clienții finali ai furnizorilor de ultimă instanță și Condițiile generale pentru prestarea serviciului de distribuție a energiei electrice în situația în care contractul de distribuție pentru locul de consum este încheiat între operatorul de distribuție și furnizor.

La pct. 9 alin. (3) din Condițiile generale pentru furnizarea energiei electrice la clienții finali ai furnizorilor de ultimă instanță, anexă a Ordinului ANRE nr. 88/2015 este prevăzut dreptul clientului de a primi despăgubiri de la operatorul de distribuție pentru deteriorarea unor obiecte electrocasnice ca efect al unor supratensiuni accidentale produse din culpa sa.

Prin Ordinul nr. 177/2015, ANRE a aprobat Procedura privind acordarea despăgubirilor clienților casnici pentru receptoarele electrocasnice deteriorate ca efect al unor supratensiuni accidentale produse din culpa operatorului de rețea, în care sunt prezentate în detaliu condițiile privind acordarea despăgubirilor și etapele pe care trebuie să le parcurgă părțile implicate (client-furnizor-operator distribuție) într-o asemenea situație.

 

Informațiile referitoare la etapele privind acordarea despăgubirilor, precum și reglementările menționate mai sus sunt postate pe site-ul Electrica Furnizare (www.electricafurnizare.ro) și pot fi accesate în secțiunile Clienți și Informații Utile.

ELECTRICA FURNIZARE S.A.C”

Nota redacției: Electrica ar fi putut insera în contractul înaintat clienților și paragraful amintit în punctul de vedere de mai sus astfel încât clienții să poată fi informați direct de către furnizor asupra drepturilor pe care le au în caz de avarii și nu să devină specialiști în legislația stabilită de ANRE.