prelungire automata

Există posibilitatea ca furnizorii de servicii (de exemplu, de internet, televiziune sau telefonie) să introducă în contractele încheiate cu clienţii lor o clauză de prelungire automată a abonamentelor, însă aceasta poate fi considerată legală doar dacă este respectată o condiţie prevăzută în mod expres de legislaţia în vigoare.

 

În ultimii ani, furnizorii de servicii au fost sancţionaţi de către autorităţi, printre altele, pentru că au inclus în contractele clienţilor clauze de prelungire automată a abonamentelor, fără a respecta condiţia obligatorie de notificare prealabilă. Potrivit unui specialist contactat de redacţia avocatnet.ro, prelungirea automată a abonamentelor în lipsa acordului expres al clienţilor este ilegală.

"Această practică nu poate fi considerată nicidecum legală câtă vreme prelungirea abonamentului pentru un anumit serviciu, la momentul expirării duratei contractuale prestabilite, a intervenit fără acordul expres al clientului. Iniţierea sau continuarea unei astfel de relaţii contractuale implică cel puţin două părţi, respectiv două manifestări de voinţă, neputând fi dispusă unilateral de operatorul de telefonie mobilă", ne-a explicatCorina Gimurtu, avocată la Ionescu şi Sava.

Avocata a precizat că, în scopul prevenirii eventualelor abuzuri ale furnizorilor de servicii, legislaţia actuală prevede dreptul clienţilor de a fi notificaţi în prealabil de prelungirea automată a abonamentelor, astfel încât aceştia să-şi poată da acordul. Mai exact, potrivit Ordonanţei Guvernului nr. 21/1992, consumatorul are dreptul de a fi notificat "cu 30 de zile înainte de data la care contractul se prelungeşte în mod automat pentru o perioadă de timp determinată sau nedeterminată, în vederea formulării în scris de către consumator a unei opţiuni de prelungire a valabilităţii acestuia".

Nerespectarea de către furnizorii de servicii a acestei condiţii esenţiale echivalează, practic, cu imposibilitatea prelungirii automate a abonamentelor. "Aşadar, consumatorul are acest drept (de a fi informat cu 30 de zile înainte de data prelungirii automate - n. red.) şi, în lipsa respectării lui, contractul nu poate fi prelungit automat", a subliniat Corina Gimurtu.

Aşa cum reiese din ordonanţa amintită, încălcarea dreptului de notificare prealabilă poate fi sancţionată cu amendă contravenţională de la 2.000 la 20.000 de lei. În acest sens, de reţinut este că de constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se ocupă reprezentanţii împuterniciţi ai Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor.

De-acum, clienţii păcăliţi pot primi banii înapoi

 

Începând din data de 9 aprilie, comercianţii care folosesc practici comerciale incorecte şi sunt sancţionaţi pentru acest lucru pot fi obligaţi de autorităţi să restituie clienţilor banii pe produse şi servicii, potrivit Legii nr. 51/2016.

"Odată cu aplicarea sancţiunii amenzii contravenţionale, agentul constatator poate dispune ca sancţiune complementară restituirea contravalorii produsului sau serviciului, după caz, în termen de maximum 15 zile, de la luarea la cunoştinţă de către contravenient a procesului-verbal de constatare a contravenţiei", scrie în actul normativ.

Comercianţii care sunt obligaţi să restituie banii clienţilor păcăliţi şi depăşesc termenul respectiv de 15 zile riscă să fie sancţionaţi cu amenzi cuprinse între 5.000 şi 50.000 de lei.

Notă: Informaţii suplimentare despre returnarea banilor către clienţii păcăliţi de comercianţi pot fi găsite aici.

sursa: avocatnet.ro