avizier

Uniunea Asociațiilor de Proprietari din Ploiești a emis un comunicat de presă privind tariful practicat de Veolia la agentul termic livrat locatarilor. În replică, operatorul de termoficare susține că tariful practicat este cel aprobat de Consiliul Local Ploiești.

 

Comunicatul UAP Ploiești:

Cerem Veolia sa respecte Hotararea de Consiliu Local in vigoare si sa nu incaseze tarife mai mari, in mod nejustificat

In urma cu doua saptamani membri Uniunii Asociatiilor de Proprietari Prahova ne-au semnalat faptul ca Veolia Energie Prahova factureaza un pret foarte mare la energia termica la facturile din luna aprilie.

 

Furnizorul de energie  termica motiveaza in fiecare factura, in mod eronat, ca sa nu spunem abuziv, HCL 177/2013 ca si motiv pentru care incaseaza pretul de 186,97 lei fara TVA la populatie. La acest temei se adauga HCL 531/2015, care are prevederi clare legate de subventie, in sensul ca aceasta inceteaza a mai fi platita, de drept, din bugetul local la incheierea sezonului rece, respectiv 31 martie, conform HCL 408/2015.

Mai mult, potrivit art. 1 din HCL 408/2015, se “Aproba pretul local al energiei termice facturate populatiei Municipiului Ploiesti de 161,20 lei Gcal, fara TVA, incepand cu 01.12.2015”, iar conform HCL 531/2015 art.4 …”celelalte prevederi ale HCL 408/2015 raman neschimbate”. Singura prevedere schimbata in HCL 408/ 2015 a fost cea legata de subventia acordata de primaria Ploiesti pe perioada sezonului rece si care inceteaza la incheierea lui.

Uniunea Asociatiilor de Proprietari Prahova considera ca incepand cu luna aprilie a acestui an si pana in prezent, Veolia Energie Prahova a folosit un temei nejustificat pentru facturare ca tarif catre populatie, in conditiile in care pretul energie termice facturat la populatie in vigoare este cel stabilit prin HCL 408/2015 si nu cel stabilit prin HCL 177/2013. Prin urmare solicitam Veolia Energie Prahova sa restituie/compenseze sumele incasate catre asociatiile de proprietari membre ale Uniunii Asociatiilor de Proprietari. In caz contrar vom solicita in instanta punerea in aplicare a temeiului legal corect, respectiv HCL 408/2015 care atata ca pretul energie termice facturate populatiei este de 161,29 lei Gcal fara TVA incepand cu 01.12.2015.

 

Atragem atentia consilierilor locali ca nu am semnalat aceste lucruri pentru a modifica textul HCL 408/2015 ci pentru a mentine acest pret al energiei termice la populatie la 161,29 lei fara TVA, pret care sa fie in vigoare si la inceperea sezonului rece 2016-2017.

Uniunea Asociatiilor de Proprietari apara drepturile membrilor sai in raport cu furnizorii si autoritatile,  in special, si pe cele ale ploiestenilor, in general.

Punctul de vedere al Veolia Energie Prahova

 

Având în vedere apariția în spațiul public al unor informații eronate referitoare la tariful pentru energia termică facturată populației de către Veolia Energie Prahova, vă transmitem următoarele:

Compania Veolia Energie Prahova aplică numai tariful aprobat de Consiliul Local Ploiești.
Astfel, la data de 5 noiembrie 2015, prin HCL 408 a fost aprobat prețul local al energiei termice facturate populației în Municipiul Ploiești, la valoarea de 161,29 lei/Gcal, fără TVA, începând cu 01.12.2015 – art. 1(1).
Diferența dintre prețul de producție, transport, distribuție și furnizare a energiei termice livrate populației și prețul local al energiei stabilte la art.1(1) din HCL 408 reprezintă subvenție, în conformitate cu OUG 70/2011.
Conform dispozițiilor art. 4 din aceeași hotărâre, aportul bugetar în vederea acoperirii acestei diferențe pentru perioada decembrie 2015 – martie 2016, va fi prevăzut în bugetul local pe anul 2016.

Prin urmare, începând cu luna aprilie 2016, nemaifiind suportată această diferență din bugetul local, tariful aplicat este cel aprobat anterior prin HCL 177/2013, care modifică la rândul său HCL 152/2013, respectiv prețul de 186,97 lei /Gcal fără TVA.

Acest preț de 186,97 lei /Gcal fără TVA este stabilit legal, în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 325/2006 a energiei termice, art. 40 alin 7, după cum urmează:

În cazurile în care, în vederea delegãrii gestiunii serviciului, prin contractele de delegare a gestiunii se negociazã formule sau reguli de stabilire/ajustare a preţului energiei termice, acestea se avizeazã în prealabil de autoritatea de reglementare competentã. În acest caz preţul se aprobã de autoritatea administraţiei publice locale implicatã, potrivit regulilor stabilite, cu avizul autoritãţii de reglementare competente.

În acest context, arătăm că prețul de 186,97 lei /Gcal fără TVA este aprobat de autoritatea publică locală cu avizul nr. 8/11.03.2011 al A.N.R.E. și nr. 4022358/14.03.2011 al A.N.R.S.C.