706641-vUlNagJ1wZKunN8LnBO8On1pCzmjecd6.jpg

Curtea Constituțională a declarat neconstituțională prevederea potrivit căreia prefectul putea valida mandatul unui ales local. Decizia a fost anticipată de conferențiar universitar Mihai Cristian Apostolache în articolul publicat recent de observatorulph.ro și intitulat Parlamentul votează, Curtea Constituțională anulează.

Atunci, Mihai Apostolache susținea că, în ceea ce privește introducerea prefectului în procedura de validare a mandatului unui consilier local/județean, soluția legislativă restrânge competența consiliului local/județean și o extinde pe cea a prefectului. O astfel de măsură legislativă conduce la încălcarea principiului autonomiei locale, principiu consființit la nivel constituțional de art. 120 din Constituția României și dezvoltat prin reglementări infraconstituționale. Potrivit art. 2 din legea administrației publice locale, administrația publică din unitățile administrativ-teritoriale se organizează și funcționează în baza mai multor principii, printre care și principiul autonomiei locale. Ori, în situația în care se conferă dreptul prefectului de a valida mandatul unui ales local, se afectează substanța principiului autonomiei locale, deoarece se restrânge competența unei autorități constituite și care funcționează în baza acestui principiu și se conferă prerogative noi prefectului, autoritate statală, reprezentant al Guvernului în teritoriu.

”Având în vedere aspectele semnalate, precum și jurisprudența Curții Constituționale, apreciez că legea prin care se modifică procedura de validare a mandatului consilierului local/județean va fi declarată neconstituțională de către Curtea Constituțională” a declarat Mihai Apostolache.

Publicitate - continuă să navighezi
Continuă să citești

Ieri, Curtea Constituțională a emis următorul comunicat de presă, care confirmă opinia conferențiarului universitar ploieștean:

În ziua de 7 februarie 2018, Plenul Curții Constituționale, învestit în temeiul art.146 lit.a) teza întâi din Constituție şi al art.11 alin.(1) lit.A.a) şi art.15 din Legea nr.47/1992 privind organizarea şi funcționarea Curții Constituţionale, a fost sesizat, în cadrul controlului anterior promulgării, cu privire la neconstituționalitatea Legii pentru modificarea şi completarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, obiecție formulată de Preşedintele României.

În urma deliberărilor, Curtea Constituțională, cu unanimitate de voturi, a admis obiecția de neconstituționalitate formulată și a constatat că dispozițiile Legii pentru modificarea și completarea Legii administrației publice locale nr.215/2001 sunt neconstituționale.

În motivarea soluției pronunțate, Curtea a reținut că prevederile legale criticate încalcă dispozițiile constituționale ale art.120 alin.(1) privind principiul autonomiei locale, ale art.121 alin.(2) privind autoritățile comunale și orășenești, ale art.123 alin.(2) și (4) privind prefectul, precum și cele ale art.1 alin.(5) în componentele sale privind calitatea legii și principiul securității juridice.

Curtea a constatat că acele competențe ale prefectului prevăzute de art. unic pct.1 din legea criticată și care permit validarea/invalidarea consilierilor locali prin ordin al prefectului fără a exista o circumstanțiere a situațiilor care pot apărea, printre care cele de natură să conducă la un blocaj instituțional nu sunt compatibile cu prevederile Constituției.

De asemenea, Curtea a mai constatat că prevederile art. unic 2 și 3 din legea criticată sunt de natură să încalce dispozițiile art.1 alin.(5) în componentele sale privind calitatea legii, precum și principiul securității juridice, aceste dispoziții fiind chiar în antinomie cu prevederile art. unic pct.1 din aceeași lege.

Decizia este definitivă și general obligatorie și se comunică Președintelui României, președinților celor două Camere ale Parlamentului şi prim-ministrului.

Argumentele reținute în motivarea soluției pronunțate de Plenul Curții Constituţionale vor fi prezentate în cuprinsul deciziei, care se va publica în Monitorul Oficial al României, Partea I. 

 


Eveniment
  • Luni, 16 Iulie 2018
  • De Claudiu Vasilescu

Pană de curent în centrul Ploieștiului

Zeci de reclamații, luni dimineața, din cauza unei pene de curent, care afectează o bună parte din centrul orașului Ploiești. Abonații casnici dar și societăți comerciale reclamă lipsa curentului...

Travel&Lifestyle
  • Duminică, 15 Iulie 2018
  • De Roxana Tănase

Litoral 2018. Ghid pentru o vacanță ieftină

Cei care doresc să ajungă la mare, chiar dacă nu au un buget generos, trebuie să țină cont de câteva reguli de bază. Prima ar fi să călătorească în timpul săptămânii, când prețurile de cazare sunt...