roberta-anastase.jpg

Deputatul Roberta Anastase a continuat și luna trecută demersurile împotriva poluării din Ploiești, reclamată de tot mai mulți cetățeni.

Comunicatul cabinetului parlamentar al deputatului Roberta Anastase:

În luna octombrie, activitatea parlamentară a doamnei deputat Roberta Anastase a urmat 3 paliere principale: continuarea demersurilor pentru combaterea poluării orașului Ploiești, intervenții susținute în cadrul ședintelor plenare și a comisiilor de specialitate și activități ce au vizat componenta de diplomație parlamentară.

Publicitate - continuă să navighezi
Continuă să citești

Poluarea reclamată de cetățenii Municipiului Ploiești a fost tema a celor două declarații politice, susținute în cadrul ședințelor plenare speciale ale Camerei Deputaților. Prin intermediul acestora, doamna deputat Anastase a evidențiat modul fraudulos în care ministrul Grațiela Gavrilescu alege să își acopere incapacitatea administrativă în ceea ce priveşte alocarea fondurilor necesare achiziționării unei stații de măsurare a calității aerului în Ploiești și a atras atenția Premierului Mihai Tudose cu privire la indolența manifestată de Ministrul Mediului în gestionarea acestei probleme.

Intervenţiile susţinute în cadrul şedinţelor de plen au vizat susţinerea demersurilor întreprinse de Comisia Europeană în creionarea unei Agende pentru învăţământul superior, ca parte a unei strategii ample de sprijinire a tinerilor şi de consolidare a pilonului european al drepturilor sociale.

Neîndeplinirea obligațiilor asumate de România prin semnarea tratatului de aderare la UE, conturarea proiectului de buget destinat pregătirii Președinției rotative a Consiliului, lipsa fondurilor necesare pentru plata salariilor cadrelor didactice din județul Prahova precum și obligativitatea publicării rapoartelor rezultate în urma inspecțiilor întreprinse de Ministerul Mediului la agenții economici considerați a fi poluatori, au făcut obiectul întrebărilor și interpelărilor parlamentare adresate membrilor Guvernului.

Pe linia diplomației parlamentare, luna octombrie a fost marcată de vizita Comisarului european pentru buget și resurse umane și de schimbul de opinii dintre oficialii români şi membrii delegației Comisiei pentru afaceri europene a Republicii Slovacia.

Tema viitorului Cadru Financiar Multianual a fost principalul subiect abordat în cadrul întrevederii avute cu domnul Gunther Oetinger – Comisar European pentru buget şi resurse umane. În interventia sa, doamna deputat Anastase a subliniat importanţa menţinerii actualei arhitecturi bugetare europene și păstrarea politicilor tradiționale (Politica de coeziune și Politica Agricolă Comună) în prim - planul viitoarei construcții financiare.

În cadrul schimbului de opinii avut cu delegaţia Comisiei pentru afaceri europene a Republicii Slovacia, doamna deputat Anastase a reliefat angajamentul asumat de România în susţinerea proiectului european şi a accentuat necesitatea construirii unei strategii ample de comunicare, prin intermediul căreia cetăţenii europeni să fie corect informaţi asupra beneficiilor şi obligaţiilor ce derivă din statutul de membru al UE.

Din punct de vedere legislativ, doamna deputat Anastase a fost co –iniţiator al următoarelor proiecte legislative:

  • Propunere legislativă pentru stimularea conformării fiscale voluntare

Obiect de reglementare: instituirea cadrului legislative in vederea acordarii de stimulente fiscale contribuabilor, persoane juridice, care şi-au onorat înainte de termen, topate obligaţiile fiscale.  Acestea vor acţiona progresiv în funcţie de numărul de ani în care persoana juridică impozabilă s-a conformat fiscal voluntar.

  • Propunere legislativă pentru anularea unor obligaţii fiscale în domeniul agricol

Obiect de reglementare: crearea juridic necesar instituirii unei aşa numite amnistii fiscale exclusiv pentru fermieri şi excludiv pentru diferenţele de TVA stabilite până la data de 31 decembrie 2016.

  • Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea articolului 36 a Legii 241 din 2006 a serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare, republicată

Obiect de reglementare: modificarea legislaţiei în ceea ce priveşte sistemul de calcul al facturilor de apă şi canalizare în sensul eliminării taxei percepute pe apa de ploaie.

  • Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.94/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii de Conturi

Obiect de reglementare: corelarea prevederilor Legii nr.92/1992, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu standardele internaţionale de audit, în principal sub aspectul introducerii unor dispoziţii referitoare la auditul de conformitate, ca formă a auditului public extern, al raportărilor făcute de Curtea de Conturi, precum şi al competenţelor Autorităţii de Audit.

Departament Comunicare Birou Parlamentar

Roberta Alma Anastase

 


Drepturi de autor și renunțarea la răspundere juridică

Site-ul Observatorul Prahovean (www.observatorulph.ro) conține, pe lângă fotografiile și materialele produse de jurnaliștii noștri, materiale protejate prin drepturi de autor a căror utilizare nu a fost întotdeauna autorizată în mod expres de către deținătorul drepturilor de autor.

În concordanță cu misiunea noastră, aceea de a asigura dreptul la informare al cetățenilor, considerăm că aceasta reprezintă o "utilizare corectă" și neangajantă în domeniul legilor copyright a oricărui material protejat prin drepturi de autor, așa cum este prevăzut în legislația națională, europeană și internațională (ex.: secțiunea 107 din Legea drepturilor de autor din SUA, Directiva UE, DIRECTIVA (UE) 2017/ 1564 și Legea nr. 8/1996 privind drepturile de autor și drepturile conexe, actualizată – Art. 35, lit. f).

Excepție fac cazurile materialelor publicitare plătite (marcate cu: ”Publicitate” sau ”(P)”), acolo unde răspunderea juridică asupra textelor/fotografiilor aparțin în totalitate clientului nostru.

Dacă doriți să utilizați materiale protejate prin drepturi de autor de pe acest site în scopuri proprii, care depășesc utilizarea corectă, trebuie să obțineți permisiunea de la proprietarul drepturilor de autor.