Între candidații PSD pentru funcțiile alese, la alegerile locale și parlamentare din anul 2016 și cetățenii din comunitățile în care candidează se va încheia un Contract social.

 

Acesta va avea două părți componente după cum urmează:

1.            angajamentul de integritate al candidatului prin care acesta se angajează că pe toată durata mandatului, va respecta și se va supune exigențelor din prezentul Cod de Etică și Conduită;

 

2.            programul politic care va conține politicile publice și de dezvoltare ale comunității, pe care își propune să le realizeze în cursul mandatului.

Contractul social se semnează public de fiecare candidat și va fi afișat pe toată durata mandatului la sediul de partid din localitate, la sediul autorității publice locale unde a fost ales sau după caz la cabinetul parlamentar. Totodată organizația de partid din care face parte are obligația de a posta Contractul social semnat și asumat pe site-ul propriu.

Încălcarea cu intenție în timpul mandatului, a oricăror criterii de conduită și integritate, atrage după sine retragerea sprijinului politic pentru persoana în cauză și demisia de onoare a acesteia din funcția pe care o deține.

CRITERII DE CONDUITĂ ȘI INTEGRITATE PENTRU CANDIDAȚII PSD

Persoanele care se află într-una din situațiile de mai jos, nu vor beneficia de susținerea politică a PSD, pentru ocuparea, în condițiile legii, a unor funcții politice sau administrative alese sau numite dacă:

 • s-a început împotriva sa urmărirea penală;
 • a fost trimis în judecată;
 • s-a pronunțat împotriva sa o hotărâre judecătorească de  condamnare pentru fapte de corupție, evaziune fiscală sau fapte comise cu violență;
 • se află în stare de arest preventiv, arest la domiciliu, control judiciar  pentru orice tip de infracțiune.
 • au deținut funcții în organele de conducere la nivel central și județean, ale  P.C.R., U.T.C. sau U.A.S.C.R.
 • au manifestat un comportament injurios, agresiv sau neadecvat față de cetățeni;
 • au avut atitudini și declarații extremiste sau discriminatorii, de gen,  religie sau naționalitate;
 • au fost membri sau colaboratori ai fostei Securități, ca poliție politică sau au fost dovediți ofițeri acoperiți;
 • înregistrează datorii, ca persoană fizică, la bugetul local, al   comunității  în care candidează
 • are relații comerciale cu instituția pentru care candidează sau cu  instituțiile din subordinea acesteia;
 • au obținut lucrări, diplome sau alte titluri științifice prin plagiat sau  furt intelectual dovedit prin hotărâre judecătorească;
 • se află sub incidența unei hotărâri judecătorești definitive privind incompatibilități sau conflict de interese;
 • au  completat în fals sau cu omisiuni declarațiile de avere sau de   interese, în cazul în care aceste nereguli au fost constatate printr-o decizie definitivă a instanței.

SANCȚIUNI

În cazul în care, pentru fapte de corupție, evaziune fiscală sau fapte comise cu violență, un membru de partid se află într-una din următoarele situații:

1.            începerea urmăririi penale;

2.            dispunerea arestării preventive;

3.            trimiterea în judecată;

4.            condamnarea în primă instanță;

5.            pronunțarea unei hotărâri de condamnare definitivă, Comisia Județeană de Etică, Integritate și Arbitraj sau după caz Comisia Națională de Etică, Integritate și Arbitraj, la sesizare sau din oficiu, cercetează speța și face propuneri către Biroul Permanent Județean sau Biroul Permanent Național, după caz.

Biroul Permanent Județean sau, după caz Biroul Permanent Național la propunerea întemeiată a Comisiei Județene, respectiv a Comisiei Naționale de Etică, Integritate sau Arbitraj, poate dispune  următoarele sancțiuni:

             Retragerea sprijinului politic;

             Suspendarea din funcția politică;

             Suspendarea din calitatea de membru de partid;

             Excluderea din partid

stiripesurse.ro