coasiguratsanatate.jpg

Posibilitatea celor asigurați la sănătate în sistemul public de a lua în întreținere anumiți membri ai familiei e prevăzut în legislația în vigoare de ceva vreme deja. Persoana luată în întreținere dobândește calitatea de coasigurat și are acces la aceleași servicii medicale ca orice persoană asigurată în sistem. Tot ce trebuie făcut este ca asiguratul să depună o serie de documente.

Coasiguratul este acea persoană care beneficiază de asigurare socială de sănătate fără plata contribuției, datorită faptului că se află în întreținerea unei persoane asigurate, potrivit Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății.

Cine poate fi coasigurat? Soţul, soţia şi părinţii fără venituri proprii, aflaţi în întreţinerea unei persoane asigurate în sistem. Dacă vă întrebați de ce nu apar și copiii în enumerarea de mai sus, răspunsul este următorul: ei sunt asigurați automat la sănătate cât sunt minori și, dacă-și continuă studiile, chiar și după 18 ani vor fi asigurați (mai multe detalii despre persoanele asigurate automat la sănătate, fără plata contribuției aferente, aici).

Publicitate - continuă să navighezi
Continuă să citești

Asiguratul care vrea să ia în întreținere soțul/soția/un părinte fără venituri trebuie să informeze angajatorul despre acest lucru și să-i dea acestuia anumite documente pe care el să le depună la autorități, documente enumerate în Ordinul Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 581/2014:

  • o declarație pe propria răspundere a salariatului prin care aceasta declară că are în întreţinere persoana respectiv;
  • copia actului de identitate al persoanei coasigurate;
  • copia actului care atestă relația de rudenie între salariat și coasigurat;
  • o declaraţie pe propria răspundere din care să rezulte că nu realizează venituri proprii.

Persoanele coasigurate aflate în întreținerea unei persoane asigurate își păstrează calitatea de asigurat și drepturile care decurg din aceasta numai pe perioada în care persoana în a cărei întreținere se află are calitatea de asigurat. Prin urmare, când cel care ia în întreținere pe cineva pierde calitatea de asigurat în sistem, și cel pe care l-a luat în întreținere pierde asigurarea.

sursa: avocat.net