drepturi autor.jpg

Noile reguli ale legii drepturilor de autor sunt cuprinse într-un Proiect de lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe, document aprobat recent de Parlament și care așteaptă semnătura președintelui Iohannis pentru a intra în vigoare. 

Astfel, vor fi aduse completări calității de subiect al dreptului de autor, acolo unde, la acest moment, este stabilit că autor este persoana fizică sau persoanele fizice care au creat opera, iar în anumite situații pot beneficia de protecția acordată autorului firmele și persoanele fizice, altele decât autorul.

Potrivit propunerii legislative, vor fi recunoscuți și protejați ca titulari ai dreptului de autor și persoanele fizice sau juridice care au dobândit această calitate prin moştenire sau cesiune, în condiţiile legii, precum şi editorii de opere muzicale şi de opere scrise, pentru drepturile care le-au fost transferate în baza unor acorduri individuale şi care au dreptul cel puţin la o parte din veniturile provenite din drepturi.

Publicitate - continuă să navighezi
Continuă să citești

În ceea ce privește calitatea de utilizator, aceasta va fi atribuită oricărei persoane fizice sau companii care întreprinde acţiuni condiţionate de autorizarea de către autori sau titularii de drepturi, de remunerarea acestora sau de plata unor compensaţii către aceştia şi care nu acţionează în calitate de consumator.

Varoval new thermo services Contact Varoval new thermo services

Conform legislației în vigoare, se prezumă a fi autor, până la proba contrară, persoana sub numele căreia opera a fost adusă pentru prima dată la cunoștință publică. Iar când opera a fost publicată sub formă anonimă sau sub un pseudonim care nu permite identificarea autorului, dreptul de autor se exercită de persoana fizică sau juridică ce o face publică având consimțământul autorului, atât timp cât acesta nu își dezvăluie identitatea.

În ceea ce privește obiectul drepturilor de autor, acesta este dat de operele originale de creație intelectuală în domeniul literar, artistic sau științific, oricare ar fi modalitatea de creație, modul sau forma de exprimare și independent de valoarea și destinația lor, cum sunt:

  • scrierile literare și publicistice, conferințele, predicile, pledoariile, prelegerile și orice alte opere scrise sau orale, precum și programele pentru calculator;
  • operele științifice, scrise sau orale, cum ar fi: comunicările, studiile, cursurile universitare, manualele școlare, proiectele și documentațiile științifice;
  • compozițiile muzicale cu sau fără text;
  • operele dramatice, dramatico-muzicale, operele coregrafice și pantomimele;
  • operele cinematografice, precum și orice alte opere audiovizuale;
  • operele fotografice, precum și orice alte opere exprimate printr-un procedeu analog fotografiei;
  • operele de artă grafică sau plastică, cum ar fi: operele de sculptură, pictură, gravură, litografie, artă monumentală, scenografie, tapiserie, ceramică, plastica sticlei și a metalului, desene, design, precum și alte opere de artă aplicată produselor destinate unei utilizări practice;
  • operele de arhitectură, inclusiv planșele, machetele și lucrările grafice ce formează proiectele de arhitectură;
  • lucrările plastice, hărțile și desenele din domeniul topografiei, geografiei și științei în general.

sursa: avocat.net


Drepturi de autor și renunțarea la răspundere juridică

Site-ul Observatorul Prahovean (www.observatorulph.ro) conține, pe lângă fotografiile și materialele produse de jurnaliștii noștri, materiale protejate prin drepturi de autor a căror utilizare nu a fost întotdeauna autorizată în mod expres de către deținătorul drepturilor de autor.

În concordanță cu misiunea noastră, aceea de a asigura dreptul la informare al cetățenilor, considerăm că aceasta reprezintă o "utilizare corectă" și neangajantă în domeniul legilor copyright a oricărui material protejat prin drepturi de autor, așa cum este prevăzut în legislația națională, europeană și internațională (ex.: secțiunea 107 din Legea drepturilor de autor din SUA, Directiva UE, DIRECTIVA (UE) 2017/ 1564 și Legea nr. 8/1996 privind drepturile de autor și drepturile conexe, actualizată – Art. 35, lit. f).

Excepție fac cazurile materialelor publicitare plătite (marcate cu: ”Publicitate” sau ”(P)”), acolo unde răspunderea juridică asupra textelor/fotografiilor aparțin în totalitate clientului nostru.

Dacă doriți să utilizați materiale protejate prin drepturi de autor de pe acest site în scopuri proprii, care depășesc utilizarea corectă, trebuie să obțineți permisiunea de la proprietarul drepturilor de autor.