completare-formularul-600-pfa.jpg

O serie de modificări în domeniul contribuțiilor sociale datorate de către persoanele fizice vor intra în vigoare la 1 ianuarie 2018, potrivit ultimelor modificări aduse Codului fiscal. În contextul în care contribuțiile la pensii (CAS) și cele la sănătate (CASS) datorate de persoanele fizice autorizate (PFA) și ceilalți contribuabili ce obțin venituri din activități independente vor fi raportate la noul salariu minim pe economie, de 1.900 de lei, Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) a lansat un proiect de act normativ prin care propune actualizarea formularelor utilizate în acest sens și o nouă procedură. 

Recent, prin OUG nr. 79/2017 a fost stabilită, de la 1 ianuarie 2018, limitarea bazei de calcul la salariul minim brut pe economie, atât în cazul CAS, cât și CASS, pentru PFA și ceilalți contribuabili ce obțin venituri din activități independente, cu mențiunea că pentru CAS se poate alege și un plafon superior.

Mai precis, contribuțiile vor fi plătite la nivelul unui venit ales de contribuabili, care nu va putea fi însă mai mic decât valoarea salariului minim pe economie, adică 1.900 de lei, așa cum Guvernul a stabilit recent prin HG nr. 846/2017. 

Publicitate - continuă să navighezi
Continuă să citești

Conform legislației în vigoare, obligate la plata CAS și CASS sunt persoanele fizice ce obțin venituri din activități independente și nu sunt exceptate de la plata contribuțiilor. 

Astfel, acestea trebuie să depună anual la organul fiscal competent, până la 31 ianuarie a anului pentru care se stabilește contribuția, o declaraţie pe propria răspundere (formularul 600) cu privire la venitul ales asupra căruia datorează CAS, precum și încadrarea veniturilor realizate în plafonul minim prevăzut de lege în vederea stabilirii CASS.

În cazul celor care încep o activitate în cursul anului, declarația se va depune în același termen de 30 de zile de la data producerii evenimentului. Pe baza declarației depuse de contribuabili, Fiscul va stabili CAS și CASS, prin decizii de impunere.

Până la 31 ianuarie 2018, formularul 600, al cărui nou model va fi aprobat prin intermediul proiectului de act normativ aflat acum în dezbatere publică, va fi depus de către persoanele fizice care realizează venituri din activități independente, din una sau mai multe surse de venit, și îndeplinesc următoarele condiții (în cazul CAS):

  • venitul net realizat în anul precedent (2017), exclusiv cheltuielile reprezentând contribuția de asigurări sociale, raportat la numărul lunilor de activitate din cursul anului, este cel puțin egal cu nivelul salariului de bază minim brut pe țară în vigoare în luna ianuarie a anului pentru care se stabilește contribuția (1.900 de lei, din ianuarie 2018);

  • venitul net lunar estimat a se realiza este cel puțin egal cu nivelul salariului de bază minim brut pe țară în vigoare în luna în care își încep activitatea sau nivelul salariului de bază minim brut pe țară în vigoare în luna ianuarie a anului pentru care se stabilește contribuția, în cazul celor care trec de la determinarea venitului net anual pe baza normelor anuale de venit la stabilirea venitului net anual;

  • valoarea lunară a normelor de venit, obținută prin raportarea normelor anuale de venit la numărul lunilor de activitate din cursul anului, este cel puțin egală cu nivelul salariului de bază minim brut pe țară în vigoare în luna ianuarie a anului pentru care se stabilește contribuția, în cazul contribuabililor care în anul fiscal în curs desfășoară activități impuse pe bază de norme de venit;

  • venitul net lunar realizat în anul precedent, rămas după scăderea din venitul brut a cheltuielii deductibile, raportat la numărul lunilor de activitate din cursul anului, este cel puțin egal cu nivelul salariului de bază minim brut pe țară în vigoare în luna ianuarie a anului pentru care se stabilește contribuția, în cazul contribuabililor care realizează venituri din drepturi de proprietate intelectuală.

În ceea ce privește CASS, obligația depunerii declarației 600 va reveni contribuabililor ce realizează venituri anuale cumulate cel puțin egale cu 12 salarii de bază minime brute pe țară (1.900 x 12 = 22.800 de lei).

Important! Persoanele fizice care realizează venituri lunare din activităţi independente sub nivelul salariului minim brut pe ţară (1.900 de lei) nu vor avea obligaţia să plătească CAS și CASS, însă vor putea opta pentru plata contribuţiei, în aceleaşi condiţii prevăzute pentru cei care au obligaţia plăţii contribuţiei. Odată exprimată opțiunea, ea va fi obligatorie pentru întregul an fiscal. 

De la obligația plății CAS și CASS și, implicit, a depunerii formularului 600 sunt scutite și PFA ce obțin concomitent, venituri din pensii sau sunt asigurate într-un sistem propriu de asigurări sociale, cazul avocaților sau personalului monahal.

 


Auto-moto
  • Sâmbătă, 18 August 2018
  • De Georgiana Kelemen

Cu ce schimbări vine programul Rabla 2019

Cei ce vor dori să beneficieze de ajutorul de la stat pentru înlocuirea mașinii vechi în 2019 ar putea fi obligați să ducă la casat numai mașini cu inspecția tehnică periodică (ITP) valabilă. Pentru...