bac.jpg

Astăzi debutează probele scrise ale examenului de Bacalaureat, pentru absolvenţii de liceu. 135.000 de candidaţi din toate promoţiile sunt aşteptaţi astăzi, în toată ţara, să susţină proba scrisă la Limba si literatura română.

 

Accesul candidaţilor în centrele de examen la probele scrise s-a făcut în intervalul 7:30 - 8:30 pe baza unui act de identitate. Timpul destinat redactării unei lucrări scrise este de trei ore, calculat din momentul în care s-a încheiat distribuirea subiectelor fotocopiate pentru fiecare candidat. Pentru rezolvarea subiectelor, candidaţii folosesc doar cerneală sau pastă de culoare albastră. Toate sălile de examen trebuie să aibă în dotare camere funcţionale de supraveghere video si audio.

Ministerul Educaţiei atenţionează că este interzis accesul în săli cu manuale, dicţionare, notiţe, însemnări etc., care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, ori cu telefoane mobile sau cu orice mijloc electronic de calcul/comunicare. În acelaşi timp, candidaţilor le este interzis să comunice între ei sau cu exteriorul, să transmită ori să schimbe între ei foi din lucrare, ciorne, notiţe sau alte materiale care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, pentru comunicare în interior sau cu exteriorul. Cei surprinşi în aceste situaţii vor fi eliminaţi din examen, indiferent dacă materialele/obiectele interzise au fost folosite sau nu, indiferent dacă au fost introduse de aceştia ori de alţi candidaţi, de cadre didactice din comisie sau de alte persoane şi indiferent dacă ei au primit ori au transmis materialele interzise. Drept consecinţă, nu vor mai putea participa la probele următoare şi vor fi lipsiţi de posibilitatea recunoaşterii, în sesiunile următoare, a notelor la probele promovate anterior eliminării, inclusiv a probelor de evaluare a competenţelor lingvistice şi digitale. De asemenea, aceşti candidaţi nu mai au dreptul de a participa la următoarele două sesiuni ale examenului de bacalaureat.

 

Observatorulph.ro vă va ţine la curent cu desfaşurarea etapei de astăzi a examenului de Bacalaureat.

sursa hotnews.ro