notificare

După ce observatorulph.ro a preluat în limita a 500 de caractere un articol de pe rtv.net, publică următorul drept la replică:

 

Subsemnatul,  CRISTESCU   ALEXANDRU   VLAD,  cetățean   român, cu   domiciliul   în   România,   sat Săpunari (com. Lehliu), jud. Călărași,  reprezentat   convențional   prin VLĂNȚOIU   &   ASOCIAȚII, formulez prezenta NOTIFICARE prin care vă solicit:

Să  înlăturați   de  îndată  și  în  totalitate  de  pe  site-ul  publicației   dvs.   articolul  cu   privire  la persoana   mea,   în   care   sunt   indicat,   în   mod   incorect   și   tendențios,   drept   „cel   mai   tânăr milionar român” din Top 300 raportat la exercițiul financiar al anului 2015, precum și orice alt articol cu conținut defăimător referitor la subsemnatul;

Să   publicați   în   termen   de   maxim   12   ore   o   dezmințire   a   informațiilor   eronate   privind pretinsa mea calitate de asociat al societății LIBRO EVENTS S.R.L. în cursul anului 2015 și a informațiilor   eronate   privind   profitul   realizat   în   anul   2015   de   societatea   LIBRO   EVENTS S.R.L.

 

Prin articolul publicat de dvs. s-au adus la cunoștința publicului larg o serie de informații neadevărate însoțite de titulatura de „cel mai tânăr milionar român” acordată persoanei mele, precum și informații legate de faptul că atribuirea acestei titulaturi este rezultatul asocierii persoanei mele cu societatea LIBRO EVENTS SRL în care 
în 2015 nu am deținut calitatea de asociat. Menționez că nici în prezent nu dețin vreo calitate în aceasta societate.Asocierea   persoanei   mele   cu   societatea   LIBRO   EVENTS   S.R.L.   la   nivelul   anului   2015   nu   are fundament real. Informațiile utilizate de publicația care a elaborat și a făcut cunoscut opiniei publice „TOP - 300” nu sunt adevărate și au fost preluate în mod vătămător de către publicația dvs., încălcând dreptul meu constituțional la propria imagine. Conținutul articolului este redactat într-un mod tendențios, menit să șocheze opinia publică și să o atragă prin informații false, încălcând astfel dreptul constituțional la informare și obligația corelativă a oamenilor de presă de a verifica corectitudinea informațiilor răspândite prin presă.

Art. 31 alin.  (4)  din Constituție prevede:  „Mijloacele de informare în masă, publice şi private, sunt obligate să asigure informarea corectă a opiniei publice.” Precizăm că veridicitatea informațiilor dvs. este infirmată în totalitate de faptul că, în anul de referință 2015, la care s-a raportat publicația pe care o citați drept sursă pentru elaborarea „TOP – 300”,  nu  am  deținut  calitatea  de  asociat   al  societății  LIBRO  EVENTS   S.R.L.,  aspect   care  putea  fi observat printr-o verificare la ONRC. Nici cifrele de profit ale societății LIBRO   EVENTS SRL, astfel cum au fost preluate în cuprinsul articolului   nu   sunt   cele   reale,   printr-o   simplă   verificare   a   informațiilor   publice   de   pe   site-ul Ministerului de Finanțe, putându-se vedea că profitul societății în 2015 a fost de 13.214.023 lei.

Corectarea informațiilor nereale publicate se impune cu atât mai mult cu cât acestea, atrăgând în mod nefavorabil atenția publică asupra persoanei mele, constituie expresia unui abuz al libertății de exprimare. Libertatea de exprimare, deși garantată constituțional, nu trebuie tratată ca o libertate absolută, întrucât art. 30 alin. (6) din Constituția României  prevede:  „Libertatea de exprimare nu poate prejudicia  demnitatea, onoarea, viaţa particulară  a persoanei şi nici  dreptul la propria imagine.”

 

Atrag atenția asupra caracterului răuvoitor al folosirii numelui meu într-o alăturare nereală în context cu numele societății LIBRO EVENTS S.R.L. , față de care presa a dezvoltat un obicei în a publica și a răspândi informații false și scandaloase cu scopul de a naște controverse, de a șoca și de a căuta senzaționalul. Informațiile au fost preluate în peste 30 de site-uri, majoritar site-uri cu un puternic impact la nivel național, iar prejudiciul moral care mi se aduce este evident, în contextul în care se analizează în detaliu viața mea privată, iar în mediul on-line se afirmă deja ca voi fi supus unor verificări, deși nu am nicio legătura cu situația relatată