campanie electorala

Campania pentru alegerile locale din 5 iunie, care se vor desfăşura într-un singur tur, începe vineri şi durează 30 de zile, fiind pentru prima dată când românii nu vor mai fi asaltaţi de afişajul stradal de mari dimensiuni şi vor fi văduviţi de tradiţionalele fulare, geci, căciuli sau găleţi.

 

Legea referitoare la campania electorală interzice competitorilor politici să utilizeze în campania electorală care debutează vineri bannere, mesh-uri, panouri publicitare, steaguri publicitare, calcane, ecrane publicitare, indicatoare publicitare direcţionale, structuri de publicitate autoportante, publicitate luminoasă, publicitate pe vehicule.

În campanie sunt permise afişe electorale cu dimensiunile de cel mult 500 mm o latură şi 350 mm cealaltă latură; afişele electorale prin care se convoacă o reuniune electorală vor avea 400 mm o latură şi 250 mm cealaltă latură şi vor fi amplasate în locurile speciale pentru afişaj, materiale de propagandă electorală audio sau video, difuzate de mass-media audiovizuală, publicitate în presa scrisă, materiale de propagandă electorală online, broşuri, pliante şi alte materiale tipărite.

Nerespectarea acestor prevederi constituie contravenţii, dacă nu au fost săvârşite în astfel de condiţii încât să fie considerate, potrivit legii penale, infracţiuni, şi se sancţionează cu amendă de la 10.000 lei la 25.000 lei.

 

Potrivit reglementărilor în vigoare, în campania electorală candidaţii, partidele politice, alianţele politice, alianţele electorale, precum şi cetăţenii au dreptul să-şi exprime opiniile în mod liber şi fără nicio discriminare prin mitinguri, adunări, utilizarea televiziunii, radioului, presei şi a celorlalte mijloace de informare în masă.

În timpul campaniei electorale se asigură candidaţilor, în mod nediscriminatoriu, spaţii corespunzătoare pentru a se întâlni cu alegătorii, care pot fi amplasate la sediul primăriei, în şcoli, universităţi, case de cultură, cămine culturale şi cinematografe.

Este interzisă organizarea acţiunilor de campanie electorală în unităţile militare, precum şi în spaţiile din şcoli şi universităţi în perioada de desfăşurare a cursurilor.

 

Consiliul Naţional al Audiovizualului a decis ca spoturile publicitare să fie difuzate de televiziunile comerciale doar în timpul emisiunilor electorale, în calupuri separate, cu menţiunea că nu pot fi difuzate spoturi cu un candidat în timpul alocat altui candidat. Spoturile trebuie să respecte Constituţia, ordinea publică, siguranţa persoanelor şi a bunurilor, să nu facă afirmaţii care pot aduce atingere demnităţii umane sau "moralei publice" şi să nu incite la ură sau discriminare pe considerente de rasă, religie, naţionalitate, sex, orientare sexuală sau etnie. Posturile publice pot difuza spoturi în timpii de antenă acordaţi competitorilor electorali. De asemenea, posturile sunt obligate să difuzeze spoturi informative referitoare la alegeri după spoturile electorale.

Posturile de televiziune şi radio pot difuza televoturi sau anchete făcute pe stradă, dar cu menţiunea că nu sunt reprezentative pentru opinia publică, pentru un grup social sau etnic. Sondajele de opinie prezentate trebuie însoţite de numele instituţiei care a făcut sondajul, data realizării şi metodologia, dimensiunea eşantionului şi marja maximă de eroare, cine l-a comandat şi cine l-a plătit.

Articolul întreg AICI