Tot mai multe cupluri ajung să divorțeze în ultima vreme. Pot exista mai multe cauze, fie nu se mai înțeleg, dispare dragostea dintre ei sau chiar există un motiv temeinic.

Prețul unui divorț în România. Conform legislației din România, căsătoria se poate desface prin divorț în următoarele cazuri:

 

1. Divorțul prin acord, cerut de ambii soți, cu respectarea condițiilor prevăzute de lege, prin care a trecut cel puțin un an de la data încheierii căsătoriei și nu există copii minori rezultați din căsătorie;

2. Divorțul este cerut de oricare dintre soți, atunci când starea sa de sănătate face imposibilă continuarea căsătoriei;

3. Divorțul din culpa exclusivă a unuia dintre soți, cerut de unul dintre soți. În acest caz însă, dacă în urma probatoriului administrat, se constată culpa ambilor soți, instanța va dispune încetarea căsătoriei prin divorț, din culpa comună a ambilor soți.

Prețul unui divorț în România. Ce trebuie să conțină cererea de divorț:

 

1.Cererea de divorț va conține un capăt principal de cerere, desfacerea căsătoriei prin divorț. Acest prim capăt de cerere poate fi însoțit de cereri accesorii, referitoare la: păstrarea numelui dobândit prin căsătorie sau revenirea la numele anterior căsătoriei, încredințarea copiilor minori, obligarea celuilalt soț, care nu are în îngrijire minorii, la plata pensiei de întreținere în favoarea acestora;

2. Cererea de divorț poate conține și un al doilea capăt de cerere, constând în partajul bunurilor comune, dobândite de soți în timpul căsătoriei. Acest capăt de cerere se va soluționa însă numai după pronunțarea divorțului. În cazul în care cererea de partaj nu este formulată în cadrul cererii de divort, oricare dintre soți poate formula oricând cerere de partaj, care urmeaza a fi soluționată însă numai după rămânerea definitivă și irevocabilă a cererii de divorț.

Prețul unui divorț în România. Taxa judiciară de timbru

Cuantumul taxei judiciare de timbru pentru introducerea unei cereri de divorț a fost modificată recent, noile reglementări stabilind prețuri și de 5 de ori mai mari. În ceea ce privește acțiunile și cererile referitoare la raporturile de familie, taxele au crescut de peste 5 ori, astfel că o cerere de divorț costă acum între 50 și 200 lei. Aceasta în condițiile în care, până la intrarea în vigoare a noilor dispoziții, cel mai mare tarif pentru introducerea unei astfel de cereri a fost de 39 lei.

 

Astfel, în cazul în care cererea de divorț este introdusă prin acordul soților, la cererea ambilor soți sau a unuia dintre soți acceptată de celălalt soț, taxa judiciară de timbru este de 200 lei.

Prețul taxei va fi de 100 lei atunci când, din cauza unor motive temeinice, raporturile dintre soți sunt grav vătămate și continuarea căsătoriei nu mai este posibilă. Tot 100 lei costă taxa pentru cererea de divorț a unuia dintre soți, după o separare în fapt care a durat cel puțin 2 ani.

Actul normativ stabileste, de asemenea, că pentru cererea introdusa de unul dintre soți a cărui stare de sănătate face imposibilă continuarea căsătoriei, tariful taxei judiciare de timbru va fi de 50 lei. Același tarif, 50 lei, se aplică pentru cererea privind acordarea despăgubirilor sau pentru stabilirea prestației compensatorii.

 

În ceea ce privește cererile care nu sunt accesorii unei cereri de divorț și care au ca obiect stabilirea locuinței copilului, exercitarea autorității părintești, stabilirea contribuției părinților la cheltuielile de creștere și educare a copiilor, dreptul părintelui sau al altor persoane decât părinții de a avea legături personale cu copilul, locuința familiei, actul normativ publicat recent prevede un tarif de 20 lei pentru fiecare cerere. Totodată, orice altă cerere neevaluabilă în bani, dacă nu este scutită, potrivit legii, de taxa de timbru, va costa 20 lei.

Prețul unui divorț în România. Divorţ fără copii minori

Totalul taxelor pentru divorțul fără copii minori este 697 lei. Acest total include: onorariul notarial pentru divorţul prin acord: 620 lei, tariful de înregistrare a cererii de divorț în Registrul Național al Cererilor de Divorț: 62 lei, legalizarea copiei certificatului de naștere pentru fiecare soț - 4,96 lei x 2, legalizarea copiei certificatului de căsătorie - 4,96 lei.

Prețul unui divorț în România. Divorț cu copii minori

Totalul taxelor pentru divorțul cu copii minori este 945 lei. Acest total include: onorariul notarial pentru divorţul prin acord: 868 lei, tariful de înregistrare a cererii de divorț în Registrul Național al Cererilor de Divorț: 62 lei, legalizarea copiei certificatului de naștere pentru fiecare soț - 4,96 lei x 2, legalizarea copiei certificatului de naștere a minorului - 4,96 lei pentru fiecare copil, legalizarea copiei certificatului de căsătorie - 4,96 lei. Costurile procedurii divorţului cu copii minori sunt mai ridicate pentru că acest tip de divorţ presupune proceduri suplimentare şi prezintă o complexitate mai mare.

 

sursa: clickpentrufemei.ro