Un proiect de regulament privind furnizare a gazului metan, pregătiti de Autoritatea Naţională de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE) va obliga prestatorii acestui serviciu să plătească penalităţi dacă nu respectă un anumit standard în relaţia cu clienţii.

 

În primul rand, furnizorul este obligat să asigure clienţilor finali continuitatea în alimenatrea cu gaze naturale.

Dacă se opreşte gazul neanunţat, consumatorul trebuie să primească o compensaţie de 20 de lei la fiecare zi de întrerupere.

Desigur, clientul trebuie anunţat obligatoriu asupra momentului în care va fi reluată alimentarea, pentru a se evita accidentele grave. Dacă nu s-a reluat alimentarea cu gaz la momentul stabilit, clientul trebuie să primească o compensaţie de 500 de lei.

 

De asemenea, solicitarea scrisă a clientului trebuie să primească răspuns de la furnizor în termen de 15 zile, altfel furnizorul trebuie să plătească clientului o penalitate de 30 de lei. Începând cu ziua 16, clientul primeşte un bonus de 5 lei la fiecare zi de întârziere a răspunsului.

Totodată, factura de gaz va cuprinde obligatoriu toate datele privind cantitatea şi calitatea gazelor furnizate, precum şi dreptul consumatorului de a schimba furnizorul în 21 de zile, fără nici o taxă.

ANRE a specificat în noul regulament şi faptul că în cazul în care consumatorul are probleme financiare, poate cere furnizorului eşalonarea datoriilor prin negociere, fără să fie întreruptă furnizare.

 

 

sursa: libertatea.ro