cj-angajari-consilieri.jpg

Consiliul Judeţean Prahova organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției publice de execuție vacantă, de consilier, clasa I, grad profesional superior la Direcţia Juridic Contencios şi Administraţie Publică – Serviciul Informatică.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

  • Publicitate - continuă să navighezi
    Continuă să citești

    studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în unul din domeniile: cibernetică, statistică şi informatică economică, calculatoare, automatică sau informatică;

  • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice – minimum 9 ani;

  • cunoştinţe de limba engleză nivel mediu.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

  • 08 ianuarie 2018: termenul limită pentru depunerea dosarelor;

  • 23 ianuarie 2018, ora 10:00: proba scrisă;

  • 26 ianuarie 2018, ora 10:00: proba interviu.

Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conţină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute de art. 49, alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relații suplimentare se pot obține la sediul Consiliului Județean Prahova din municipiul Ploiești, bd. Republicii nr. 2-4, Palatul Administrativ, cam. 503, etajul 5, și la numărul de telefon 0244/514.545, interior 138.