angajari-lasstat-prahova1.jpg

84 de posturi sunt disponibile în această perioadă în instituțiile publice din Prahova. Fie că vorbim de primării, spitale, Casa Județeană de Pensii, Direcția Generală pentru Asistență Socială și Protecția Copilului sau Consiliul Județean prahovenii care vor să lucreze la stat, au de unde alege. 

 

Primăria comunei Plopu a scos la concurs un post de conducător auto. Potrivit anunțului de angajare, persoanele interesate trebuie să îndeplinească următoarele criterii: 

a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România.

b) cunoaște limba română, scris și vorbit;

 

c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

d) are capacitate deplină de exercițiu;

e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;

 

f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;

g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea. Mai multe detalii AICI

La DGASPC Prahova sunt disponibile două posturi pentru îngrijitor copii. Persoanele interesate trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

 

a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;

b) cunoaște limba română, scris și vorbit;

c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

d) are capacitate deplină de exercițiu;

e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;

f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;

g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea. Mai multe detalii AICI

Casa Județeană de Pensii Prahova, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției publice de execuție vacantă de Inspector, clasa I, grad profesional superior, în cadrul Serviciului Plăţi Prestaţii. Condiții de angajare: 

  • a) studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă; 

b) vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice minimum 9 ani. Mai multe detalii AICI

Vezi toate posturile disponibile în instituțiile publice din Prahova AICI