- Publicitate -

Posturi vacante în spitalele din Ploiești, Câmpina și Urlați

Data:

Distribuie articolul:

Mai multe posturi vacante au fost scoase la concurs în spitalele din Ploiești, Câmpina și Urlați. Pe lista locurilor de muncă scoase la concurs figurează cele de asistent medical, asistent medical principal, brancardier, îngrijitoare, dar și de medic.

- Publicitate -

Posturi vacante la Spitalul Municipal Câmpina

Spitalul Municipal Câmpina organizează concurs pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a funcțiilor contractuale, de execuție:

 • 1 post vacant de asistent medical debutant, specialitatea medicină generală pentru Compartimentul Neonatologie
 •  1 post vacant de asistent medical, specialitatea medicină generală pentru Compartimentul Neonatologie
 •  1 post vacant de asistent medical, specialitatea medicină generală pentru Compartimentul Cardiologie
 •  3 posturi vacante de asistent medical debutant, specialitatea medicină generală pentru Secția Medicină Internă
 •  2 posturi vacante de asistent medical, specialitatea medicină generală pentru Compartimentul Ortopedie Traumatologie
 •  1 post vacant de asistent medical principal, specialitatea medicină generală pentru Compartimentul Primiri Urgențe
 • 2 posturi vacante de asistent medical debutant, specialitatea medicină generală pentru Compartimentul Primiri Urgențe
 •  1 post vacant de asistent medical principal, specialitatea medicină generală pentru Compartimentul Medicină Internă Cronici
 • 1 post vacant de asistent medical, specialitatea medicină generală pentru Sectia Pediatrie
 • Documentele se vor depune până în data de 09.05.2024, ora 14:00 la Serviciul Resurse Umane, Normare, Organizare, Salarizare din cadrul Spitalului Municipal Câmpina.

Proba scrisa se va desfășura în data de 21.05.2024 ora 10:00
Proba interviului se va desfăsura în data de 27.05.2024 ora 10.00

Spitalul Municipal Câmpina organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată, a funcțiilor contractuale, de execuție:

- Publicitate -

• 1 post vacant de Asistent Medical Principal (PL), specialitatea laborator, pentru Laboratorul de Analize Medicale,
• 1 post vacant de Asistent Medical Principal (PL), specialitatea laborator, pentru Serviciul de Anatomie Patologică.

Documentele se vor depune până în data de 09.05.2024, ora 14:00 la Serviciul Resurse Umane, Normare, Organizare, Salarizare din cadrul Spitalului Municipal Câmpina.

Proba scrisa se va desfășura în data de 22.05.2024 ora 10:00
Proba interviului se va desfăsura în data de 28.05.2024 ora 14.00

- Publicitate -

Spitalul Municipal Câmpina organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată, a funcției contractuale, de execuție, în conformitate cu prevederile H.G. nr. 1336/2022, cu modificările și completările astfel:

 • un post vacant de contabil debutant – Documentele se vor depune până în data de 25.04.2024, ora 14:00 la Serviciul Resurse Umane, Normare, Organizare, Salarizare din cadrul Spitalului Municipal Câmpina.

Proba scrisa se va desfășura în data de 09.05.2024 ora 10:00
Proba interviului se va desfăsura în data de 15.05.2024 ora 14.00

Relații suplimentare se pot obține la sediul Spitalului Municipal Câmpina din Câmpina, Strada Sg. Maj. Erou Grigore Nicolae, nr. 4, sau la nr. de telefon: 0244337351, int. 102 – Serviciul RUNOS

- Publicitate -

Posturi vacante la Spitalul de Pediatrie Ploiești

Spitalul de Pediatrie Ploiești organizează concurs pentru ocuparea următoarelor posturilor vacante:

 • un post Asistent medical generalist debutant, cu studii superioare, în cadrul Secției Chirurgie pediatrică, normă întreagă, perioadă nedeterminată, post contractual vacant;
 •  un post Asistent medical generalist, cu studii postliceale, în cadrul Compartimentului Ortopedie pediatrică, normă întreagă, perioadă nedeterminată, post contractual vacant;
 • un post Asistent medical debutant, specialitatea balneofizioterapie/balneofiziokinetoterapie, cu studii postliceale, în cadrul Laboratorului Recuperare,medicină fizică și balneologie, normă întreagă,perioadă nedeterminată, post contractual vacant;
 • un post Asistent medical generalist debutant, cu studii postliceale, în cadrul Cabinetului Medicină fizică și reabilitare – Ambulatoriu integrat, normă întreagă, perioadă nedeterminată, post contractual vacant.

Posturi vacante la Spitalul Municipal Ploiești

Spitalul Municipal Ploiești organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată, normă întreagă, în conformitate cu prevederile HG nr. 1336/28.10.2022, a următoarelor posturi vacante:

 • 1 post asistent medical principal (studii superioare)-specializarea radiologie și imagistică în cadrul Laboratorului de Radiologie și imagistică medicală

Condiţii specifice de ocupare a posturilor:

- Publicitate -
 • diplomă de licență, absolvent al Facultății de Medicină – specializarea ,,radiologie și imagistică’’;
 • minim 5 ani vechime în specialitate
 • certificat de promovare a examenului de grad principal
 • certificat de membru OAMGAMR, a avizului de liberă practică și a asigurării de răspundere civilă, în termen de valabilitate
 • adeverință de înscriere la concurs eliberată de OAMGMAMR conform H.G. nr. 35/2015 a OAMGAMR
  Calendarul estimativ de desfășurare a concursului este:
 • 19.04.2024 – 08.05.2024 – depunerea dosarelor de înscriere la concurs
 • 09.05.2024 ora 13.00 – afișarea rezultatului selecției dosarelor
 • 10.05.2024 ora 13.00 – depunerea eventualelor contestații la selecția dosarelor
 • 13.05.2024 ora 13.00 – soluționarea eventualelor contestații la selecția dosarelor
 • 16.05.2024 ora 10.00 – proba scrisă
 • 16.05.2024 ora 13.00 – afișarea rezultatelor la proba scrisă
 • 17.05.2024 ora 13.00 – depunerea eventualelor contestații la proba scrisă
 • 20.05.2024 ora 13.00 – soluționarea eventualelor contestații
 • 21.05.2024 ora 10.00 – interviul
 • 21.05.2024 ora 13.00 – afișarea rezultatelor la interviu
 • 22.05.2024 ora 13.00 – depunerea eventualelor contestații la interviu
 • 23.05.2024 ora 13.00 – soluționarea eventualelor contestații
 • 23.05.2024 ora 14.00– afișarea rezultatelor finale concurs

Spitalul Municipal Ploiești organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată, normă întreagă, în conformitate cu prevederile HG nr. 1336/28.10.2022, a următoarelor posturi vacante:

 • 1 post brancardier în cadrul Laboratorului Radioterapie
 •  2 posturi de Îngrijitoare în cadrul Laboratorului Radioterapie
 •  1 post de Îngrijitoare în cadrul Secției Oncologie medicală;
 • Dosarele de înscriere la concurs se depun de luni-vineri (zile lucrătoare) între orele 9.00-14.00, termenul limită de depunere a dosarelor este data de 07.05.2024 (inclusiv), ora 14.00, la Compartimentul RUNOS al Spitalului Municipal Ploiești și vor cuprinde:

Anunțul de concurs, bibliografia sunt afișate la avizier și pe site-ul unității www.spitalulmunicipalploiesti.ro. Relații suplimentare se pot obține la sediul Spitalului Municipal Ploiești, din Ploiești, str. Ana Ipătescu, nr.59, sau la nr. de telefon 0244/523904 int.156-Compartiment RUNOS.

 • 1 post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea chirurgie vasculară, pe durată nedeterminată, în cadrul Ambulatoriului integrat-chirurgie vasculară;
 • Condiții specifice pentru ocuparea posturilor vacante de medici specialiști:
  – Diplomă de licență;
  – Certificat de medic specialist;
  – Stagiu de rezidențiat finalizat.
 • Calendarul desfășurării concursului:
  – 16.04.2024- publicare anunț concurs;
  – 16.04.2024-29.04.2024, ora 14ºº -Depunerea dosarelor de înscriere la concurs;
  – 30.04.2024 – Selecția dosarelor de înscriere ;
  – 07.05.2024, ora 14ºº – Afișarea rezultatelor privind selecția dosarelor de înscriere la concurs;
  – 08.05.2024, ora 14ºº -Depunerea contestațiilor privind rezultatele selecției dosarelor de înscriere;
  – 09.05.2024,ora 14 ºº – Afișarea rezultatelor contestațiilor privind rezultatele selecției dosarelor de înscriere;
  – 13.05.2024, ora 08³º – Susținerea probei scrise;
  – 13.05.2024, ora 16ºº- Afișarea rezultatelor la proba scrisă;
  – 14.05.2024, ora 16ºº – Depunerea contestațiilor privind rezultatele la proba scrisă;
  – 15.05.2024, ora 16ºº – Afișarea rezultatelor după soluționarea contestațiilor la proba scrisă;
  – 16.05.2024, ora 08³º – Susținerea probei clinice/practice;
  – 16.05.2024, ora 14ºº – Afișarea rezultatelor probei clinice/practice;
  – 17.05.2024, ora 14ºº- Depunerea contestațiilor privind rezultatele la proba clinică/practică;
  – 20.05.2024, ora 14ºº- Afișarea rezultatelor după soluționarea contestațiilor la proba clinică/practică;
  – 21.05.2024, ora 14ºº – Afișarea rezultatelor finale ale concursului;
 • Dosarele de înscriere se vor depune la sediul spitalului – Ploiești, str.Găgeni nr.100 – Serviciul RUNOS, până la data de 29.04.2024, ora 14:00. Relații suplimentare se pot obține la telefon 0244537711, int.285 (Serviciul RUNOS).

Spitalul Orășenesc Urlați

Spitalul Orășenesc Urlați organizează concurs pentru ocuparea unui post unic de asistent medical generalist debutant, studii (P.L), durată nedeterminată, normă intreagă in cadrul Cabinetului de Neurologie, Ambulatoriu integrat.

- Publicitate -

Conditii specifice

 • diplomă şcoală postliceală sanitară;
 • diplomă bacalaureat,
 • dovada deținerii certificatului de membru și a asigurării de răspundere civilă, în termen de valabilitate;
 • adeverință de înscriere la concurs eliberată de OAMGMAMR conform H.G.nr.35/2015 a OAMGMAMR ;
 •  nu necesită vechime,
 • cunoştințe operare PC,(constitue avantaj).

Condiții de desfășurare a concursului:

 • Ultima zi pentru depunerea dosarelor de inscriere este 26.04.2024, ora 14,00;
 • Data și ora organizării probei scrise: 09.05.2024, ora 10:00;
 • Data și ora interviului: 16.05.2024, ora 10,00;
 • Locul depunerii dosarelor și al organizării probelor de concurs: Spitalul Orășenesc Urlați, Orașul Urlați, strada Independenței, nr.52.
 • Anunțul de concurs, bibliografia și tematica sunt afișate la avizier și pe site-ul unității www.spitalulurlati.ro.

Relații suplimentare se obțin de la persoana care asigură secretariatul comisiei de concurs, serviciul resurse umane: telefon 0244.272.518, tasta 8 sau 0244.272.527
Dosarele de concurs se depun la Compartimentul RUNOS al Spitalului Orășenesc Urlați,de luni-joi, între orele 08,00-16,30, iar vineri intre orele 08,00-14,00.

- Publicitate -

Citește și: Mănăstirea Ghighiu, imagini spectaculoase cu aleea cu glicină. Colțul de rai din Prahova – VIDEO, Galerie FOTO

Distribuie articolul:

Provocarea Observatorul Prahovean

- Publicitate -

Ai un pont care se poate transforma într-o știre? Trimite pe WhatsApp la 0785 075 112

Vreți să aflați cele mai noi știri din Prahova? Abonați-vă la Google News

Lasă comentariul tău. Click AICI

Comentariul tău
Numele tău

spot_img

Exclusiv

Cine este responsabil de incendiul din Ploiești pentru care a fost emis un mesaj RO ALERT

Vinerea trecută, un incendiu a izbucnit într-o hală dezafectată...

Nași, fini, afini și prieteni ai lui Andrei Volosevici, plătiți regește din banii ploieștenilor. Primărie de cumetrie

Peste un milion de lei, din banii ploieștenilor. Atât a plătit primăria Ploiești și instituțiile subordonate pentru neamurile și apropiații primarului Andrei Volosevici, în anul fiscal 2022, sub formă de salarii, prime, sporuri și idemnizații.

S-a redeschis circulația rutieră pe Bulevardul Independenței din Ploiești [FOTO-VIDEO]

În această dimineață s-a redeschis circulația rutieră pe Bulevardul...

Curse ilegale de mașini și drifturi la Sala Sporturilor Olimpia din Ploiești [VIDEO]

De ani buni, locuitorii din zona Sălii Sporturilor din...

Abonează-te la newsletter

- Publicitate -

Știri noi

Înșelăciune în parcarea Kaufland Vest din Ploiești

Polițiștii au deschis un dosar penal pentru înșelăciune pe...

A fost identificată victima accidentului mortal de tren de la Gara de Vest Ploiești

Polițiștii au reușit să identifice victima accidentului mortal de...

Accident pe DN 1, la Sinaia. UPDATE

Un accident rutier produs pe DN 1, la Sinaia,...

Cine este responsabil de incendiul din Ploiești pentru care a fost emis un mesaj RO ALERT

Vinerea trecută, un incendiu a izbucnit într-o hală dezafectată...
- Publicitate -
- Publicitate -

Informații utile

Ce este promisiunea de vânzare-cumpărare a unui apartament

Continuăm proiectul ”Casa Nouă”, cu scopul de a vă...

Robin Mihai este triplu medaliat cu aur la Campionatul Mondial de Kempo IKF cu sprijinul Supermarket La Cocoș

Ce ar fi sportul ploieștean fără implicarea oamenilor de...

Întreruperi de energie electrică în Ploiești și Prahova în perioada 20-24 mai. Zonele afectate

Distribuție Energie Electrică România - Sucursala Ploiești anunță întreruperea...

Medicul Alin Scarlat: Cum influențează activitatea fizică longevitatea

Observatorul Prahovean publică o serie de articole, extrase din...
- Publicitate -

Emisiuni
Observatorul Prahovean

- Publicitate -

ARTICOLE ASEMĂNĂTOARE

Înșelăciune în parcarea Kaufland Vest din Ploiești

Polițiștii au deschis un dosar penal pentru înșelăciune pe...

A fost identificată victima accidentului mortal de tren de la Gara de Vest Ploiești

Polițiștii au reușit să identifice victima accidentului mortal de...

Accident pe DN 1, la Sinaia. UPDATE

Un accident rutier produs pe DN 1, la Sinaia,...

Cine este responsabil de incendiul din Ploiești pentru care a fost emis un mesaj RO ALERT

Vinerea trecută, un incendiu a izbucnit într-o hală dezafectată...
- Publicitate -