Postul de manager la Spitalul Sinaia a fost scos la concurs

0
21
spitalul-sinaia-concurs-post-manager_c0ef7.jpeg

spitalul-sinaia-concurs-post-manager_c0ef7.jpeg

Consiliul de Administrație al Spitalului Sinaia a scos la concurs postul de manager. Dosarele de înscriere pot fi depuse până pe data de 6 ianuarie 2020.

Concursul va avea loc la sediul Spitalului Sinaia din strada Spitalului, nr.2 și se va desfășura în două etape. Prima etapă, cea de verificare a îndeplinirii de către candidați a condițiilor stabilite în anunțul de concurs, etapă eliminatorie, va avea loc pe data de 09.01.2020. Cea de a doua etapă, de susținere publică și de evaluare a proiectului de management,  se va desfășura la sediul Spitalului Sinaia pe baza temelor-cadru, în data de 20.01.2020, ora 10,00.

La concurs pot participa persoane fizice care întrunesc cumulativ mai multe condiții, respectiv cunosc limba română, scris și vorbit, sunt absolvenți ai unei instituții de învățământ superior medical, economico-financiar si juridic, sunt absolvenți ai unor cursuri de perfecționare în management sau management sanitar, agreate de Ministerul Sănătății și stabilite prin ordin al ministrului sănătății ori sunt absolvenți ai unui masterat sau doctorat în management sanitar, economic ori administrativ organizat într-o instituție de învățământ superior acreditată, potrivit legii. Totodată, candidații trebuie să aibă cel puțin doi ani vechime în posturi prevăzute cu studii universitare de lungă durată, conform legii, să nu fi fost condamnate pentru săvârșirea unei infracțiuni comise cu intenție, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea, să fie apte din punct de vedere medical (fizic și neuropsihic) și să nu aibă vârsta standard de pensionare, conform legii.

Candidații interesați pot efectua o vizită în cadrul Spitalului Sinaia în data de 16.12.2019, la ora 11.00, sub îndrumarea directorului medical al unității pentru a se informa cu privire la problemele de la fața locului.

„Orice persoană interesată poate să își manifeste intenția de a participa la susținerea publică a proiectului de management și poate adresa întrebări candidaților în legătură cu proiectul de management. Persoanele interesate vor transmite până în data de de 16.01.2020, ora 10,00 pe adresa de e-mail: [email protected] solicitările de participare, cu precizarea numelui și prenumelui și eventualele întrebări, cu menționarea candidatului căruia îi sunt adresate”, se precizează în anunțul de concurs.

Relații suplimentare se pot obține la sediul Spitalului Sinaia din str.Spitalului, nr.2, Biroul Resurse Umane, telefon 0244/311.951, interior 27.

Detalii cu privire la dosarul de concurs pot fi studiate AICI.

*Contactează Redacția Observatorulph.ro pe WhatsApp la: 0726.221.596

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here