fbpx

salarii_bugetari.jpg

34 de locuri de muncă sunt disponibile în această perioadă la stat, în Prahova. Cele mai mult posturi sunt disponibile la primăriile din județ, dar și la spitale și direcțiile din subordinea Consiliului Județean Prahova. 

Agenția Națională a Funcționarilor Publici organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiei publice de conducere vacante de secretar al comunei Tătaru, judeţul Prahova.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare. Condiții de angajară AICI.

Publicitate - continuă să navighezi
Continuă să citești

Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Prahova organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor publice de execuție vacante, după cum urmează:

 • consilier, clasa I, grad profesional asistent – Serviciul Laborator Sanitar Veterinar și pentru Siguranța Alimentelor – Biroul Control Reziduuri și Contaminanți:
  • studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul fundamental științe biologice și biomedicale, ramura de știință medicină veterinară, domeniul de licență medicină veterinară, specializarea medicină veterinară;
  • vechime în specialitatea studiilor – minimum 1 an.
 • consilier, clasa I, grad profesional superior – Serviciul Laborator Sanitar Veterinar și pentru Siguranța Alimentelor – Compartimentul Sănătate Animală:
  • studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul fundamental matematică și științele naturii, ramura de știință chimie și inginerie chimică, domeniul de licență chimie;
  • studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare dc lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul fundamental științe inginerești, ramura de știință ingineria resurselor vegetale și animale, domeniul de licență tehnologia produselor alimentare, specializarea tehnologia prelucrării produselor agricole;
  • vechime în specialitatea studiilor – minimum 7 ani.
 • referent de specialitate, clasa II, grad profesional superior – Serviciul Laborator Sanitar Veterinar și pentru Siguranța Alimentelor – Compartimentul Sănătate Animală:
  • studii superioare de scurtă durată, absolvite cu diplomă, profilul medicină veterinară, specializarea igienă și laborator veterinar;
  • vechime în specialitatea studiilor – minimum 7 ani.
 • referent, clasa III, grad profesional superior – Serviciul Laborator Sanitar Veterinar și pentru Siguranța Alimentelor – Compartimentul Sănătate Animală;
  • studii medii liceale absolvite cu diplomă de bacalaureat. în domeniul veterinar;
  • vechime în specialitatea studiilor – minimum 7 ani.

Concursul va fi organizat la sediul Direcției Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor Prahova la data de 15.04.2019, ora 10.00 – proba scrisă, pentru cele 4 (patru) funcții de mai sus.

 • consilier, clasa I, grad profesional superior – Compartimentul Juridic și Resurse Umane:
  • studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul fundamental științe sociale, ramura de știință – științe administrative, domeniul de licență – științe administrative, specializarea – administrație publică;
  • vechime în specialitatea studiilor – minimum 7 ani.
 • consilier, clasa I, grad profesional principal – Biroul Economic și Administrativ – Compartiment Achiziții – Investiții:
  • studii universitare de licența absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, în domeniul fundamental științe sociale, ramura de știință – științe juridice, domeniul de licență – drept, specializarea – drept;
  • vechime în specialitatea studiilor – minimum 5 ani.

Concursul va fi organizat la sediul Direcției Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor Prahova în data de 17.04.2019, ora 10.00 – proba scrisă, pentru cele 2 (două) funcții de mai sus.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare. Condiții de angajare AICI.

Spitalul Orăşenesc „Sf. Filofteia”, Mizil, județul Prahova organizează concurs de recrutare pentru ocuparea, pe perioadă determinată, a funcției contractuale temporar vacante, de asistent medical generalist la Cabinetul de Pediatrie din Ambulatoriul integrat spitalului.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiții de participare la concurs AICI

Primăria Comunei Măneşti, Judeţul Prahova, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției publice de execuție, vacante, de consilier, clasa I, grad profesional asistent – Compartimentul Urbanism.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare. Condiții de participare la concurs AICI.

Spitalul Municipal Câmpina, județul Prahova organizează concurs de recrutare pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată/determinată a funcțiilor contractuale, vacante, după cum urmează:

 • • 1 post de îngrijitoare curățenie pe perioadă determinată, cu normă întreagă, pentru Secția Recuperare, Medicină Fizică și Balneologie, până la data de 11.02.2020;
  • 1 post de îngrijitoare curățenie pc perioadă determinată, cu normă întreagă, pentru Secția A.T.I., până în dau de 01.02.2021;
  • 1 post de îngrijitoare curățenie pe perioadă determinată, cu normă întreagă, pentru Secția chirurgie, până în data dc 01.02.2021;
  • 1 post de îngrijitoare curățenie pe perioadă nedeterminată, cu nonnă întreagă, pentru Secția Obstetrică Ginecologie;
  • 1 post de asistent debutant, specialitatea nutriție și dietetică, pe perioadă nedeterminată, cu normă întreagă pentru Compartimentul Dietetică;
  • 1 post de spălătoreasă pe perioadă nedeterminată pentru spălătorie;
  • 1 post de îngrijitoare curățenie pe perioadă nedeterminată, cu normă întreagă, pentru Compartimentul de Primiri Urgențe;
  • 1 post de brancardier pe perioadă nedeterminată, cu normă întreagă, pentru Compartimentul de Primiri Urgențe;
  • 1 post de muncitor III, instalator, pe perioadă nedeterminată, cu normă întreagă, pentru Compartimentul Muncitori.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare: Criterii de angajare AICI

Lista locurilor de muncă la stat, în Prahova, poate fi consultată AICI

sursa foto: ziarulargesenilor.ro

image fea75
Contactează Redacția Observatorulph.ro pe WhatsApp la: 0726.221.596 - doar text, foto și video.

Comentează cu profilul tău de Facebook


...
970.jpg