Controale ITM la 33 de service-uri auto din Prahova

0
mecanic-auto-masina-rampa1.jpg

mecanic-auto-masina-rampa1.jpg

Inspectoratul Teritorial de Muncă Prahova a desfăşurat, în perioada 19-20 octombrie 2018,  campania privind identificarea cazurilor de muncă nedeclarată şi verificarea modului în care se respectă prevederile legale care reglementează relaţiile de muncă şi securitatea şi sănătatea în muncă la angajatorii care îşi desfăşoară activitatea în domeniul întreţinerii şi reparării autovehiculelor.

Obiectivele campaniei au fost:

– identificarea angajatorilor care utilizează muncă nedeclarată şi încalcă prevederile legale privind încheierea, executarea şi suspendarea contractului individual de muncă şi luarea măsurilor care se impun pentru determinarea acestora să respecte legislaţia în domeniul relaţiilor de muncă.

– creşterea gradului de conştientizare a angajatorilor  în ceea ce priveşte necesitatea respectării prevederilor legale în domeniul  relaţiilor de muncă;

– diminuarea consecinţelor sociale şi economice negative ce derivă din nerespectarea prevederilor legale;

– identificarea angajatorilor care utilizează nelegal munca copiilor şi a tinerilor;

– creşterea gradului de conştientizare, atât a angajatorilor, cât şi a lucrătorilor, privind necesitatea aplicării şi respectării la locul de muncă a legislaţiei în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, respectiv, eliminarea riscurilor profesionale specifice acestor locuri, precum: căderea la acelaşi nivel prin alunecare, expunerea la temperaturi extreme, intoxicaţii, electrocutare, arsuri, tăieturi.

În perioada campaniei, inspectorii de muncă din cadrul Compartimentului Relaţii de muncă au verificat 33 de angajatori şi au constatat următoarele încălcări ale prevederilor legislaţiei muncii: neacordarea sporului pentru munca prestată în zilele de repaus săptămânal; neacordare repausului săptămânal de 48 de ore consecutive; neîntocmirea deciziei pentru persoana desemnată să transmită în Revisal; dosarele de personal şi regulamentul intern erau incomplete; nu existau contracte individuale de muncă, în copie, la locul de muncă suspus verificării; nu exista evidenţa orelor de muncă la locul de muncă suspus verificării; nu exista fişa postului.

Inspectorii de muncă din cadrul compartimentului Securitate şi Sănătate în Muncă au verificat 30 agenţi economici şi au depistat următoarele deficienţe: nu se asigura semnalizarea de securitate (sau era incompletă); lucrătorii nu utilizau echipamentul individual de protecţie din dotare; nu se asigura o instruire adecvată în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă; nu au fost desemnaţi lucrătorii responsabili pentru acordarea primului ajutor.

Inspectorii de muncă au dispus măsuri de remediere a deficienţelor şi au aplicat amenzi în valoare de 8.000 de lei.

sursa ITM Prahova

*Contactează Redacția Observatorulph.ro pe WhatsApp la: 0726.221.596

Publică aici opinia ta

Comentariul tău
Numele tău