DSC2083-969x650.jpg

Situat în inima Capitalei, Parcul Natural Văcărești se află în  plin proces de amenajare pentru turiști.

 

Reprezentanții Asociației Parcul Natural Văcărești (APNV), fondată de cei care au descoperit „delta dintre blocuri” și de alți oameni de mediu din România, promit că până la toamnă, parcul va avea trasee de biciclete, panouri informative, un observator pentru bird watching, poteci pentru plimbare și tururi ghidate, inclusiv în limba engleză.

Potrivit greatnews.ro,, primele panouri tematice (cu informații despre păsări, mamifere, reptile sau despre viața acvatică) au fost montate deja în parcul natural, fiind amenajate și câteva căi de acces în parc.

 

Copiii vor beneficia de tururi gratuite în parc, însă turiștii ar putea plăti pentru acest tip de servicii. 

Ce poți vedea în parcul natural Văcărești (sursa: parcnaturalvacaresti.ro)

Fauna Văcăreștiului este caracterizată de o extraordinară capacitate de revenire, speciilie existente la ora actuală recucerind zona în ultimii 20 ani, după încheierea lucrărilor la șantierul hidrotehnic „Acumulare Văcărești”.

Mamiferele. Cele mai prezente sunt rozătoarele: șoarecele de câmp (Microtus arvalis) și chiţcanul pitic (Sorex minutus). Alături de acestea au apărut și carnivorele, fiind semnalate până în prezent nevăstuica (Mustela nivalis) – două observații, specie menționată în anexa 5B a Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 – privind regimul ariilor naturale protejate și vulpe (Vulpes vulpes), specie menționată în anexa 5B a aceleiași legii. Adăugăm acestor prezențe și vidra (lutra lutra), specie protejată, observată în mai multe situații, începând din 2013. Un grup important de mamifere, este reprezentat de lilieci, care-și găsesc aici un excelent loc de hrănire.

Amfibieni sunt reprezentați de:

– Tritonul cu creastă (Triturus cristatus) – 2 exemplaree subadulte observate în 2011, în zona sud-estică, specie vulnerabilă conform Cărții Roşii a Vertebratelor, menționată în anexele 3 și 4A ale Legii ariilor naturale protejate și în anexele Legii de ratificare a Convenţiei de la Berna.

– Triton comun (Lissotriton vulgaris/Triturus vulgaris) – 2 exemplare, juvenili abia metamorfozati, semn bun pentru populația din sit, specie menționată în Cărtea Roşie a Vertebratelor și în anexa 4B a Legii ariilor naturale protejate.

– Izvoraş cu burta roşie (Bombina bombina) – o specie relativ comună, uşor detectabilă primavăra prin transecte vizuale şi auditive, specie aproape amenințată conform Cărții Roşii a Vertebratelor, menționată în anexele 3 și 4A ale Legii ariilor naturale protejate și în anexele Legii de ratificare a Convenţiei de la Berna.

– Broasca mare de lac (Pelophylax ridibundus/Rana ridibunda) – o specie comună, de preocupare minimă, bine reprezentată, menționată în anexa 5A a Legii ariilor naturale protejate.

Reptilele sunt reprezentate de:

– Ţestoasa de apă europenă (Emys orbicularis) – specie realtiv comună, populaţie de maxim zece exemplare, ameninţată de uciderea de către pescari şi de căderea în construcţiile hidrotehnice adânci abandonate, în timul deplasărilor sezoniere. Este specie vulnerabilă, conform Cărții Roşii a Vertebratelor, menționată în anexele 3 și 4A ale Legii ariilor naturale protejate și în anexele Legii de ratificare a Convenţiei de la Berna.

– Guşter (Lacerta viridis) – specie comună, observaţiile asupra speciei în ultimul an au regresat, însă populţia preferă zonele apropiate de taluz, bogate în ascunzişuri, de cele mai multe ori microhabitatele fiind reprezentate de deşeuri rezultate din construcţii, menționată în în anexa 4A a Legii ariilor naturale protejate.

– Şopârla cenuşie sau șopârla de câmp (Lacerta agilis) – specie comună, bine reprezentată, cu preferinţe de habitat similare cu guşterul, ceea ce va impune o serie de discuţii şi măsuri punctuale pentru salvarea exemplarelor cantonate în zonele bogate în construcţii dezafectate şi deşeuri de construcţii. Evident ca habitatul trebuie curăţat, însă având în vedere că unele din acestea reprezintă locuri de hibernare şi reproducere pentru şopârle, considerăm oportună o consultare înainte de introducerea utilajelor. Specie menționată în anexa 4A a Legii ariilor naturale protejate și în anexele Legii de ratificare a Convenţiei de la Berna.

– Şarpe de casă (Natrix natrix) – specie comună, specie bine reprezentată, existând suprapuneri de habitat cu cele 2 specii de şopârle, măsurile de mamagement trebuie să ţină cont şi de ecologia acestei specii 

Zona Văcărești rămâne ultima zonă din București dintr-o suprafață mai largă cu vegetație specifică zonelor umede, unde sunt citate câteva specii mai deosebite, cum ar fi relictul pentru câmpie Menyanthes trifoliata. 

Tot din apropiere este indicată şi specia de interes comunitar: Lindernia procumbens (Krocker) Philcox (Lindernia pyxidaria L. pro parte) „Bucureşti la Şerban Vodă pe terenuri mâloase” (GHIŞA 1960: 504-505).

Referitor la flora din zonă s-au făcut câteva inventarieri ale taxonilor prezenți, de către un colectiv de la Grădina Botanică din București, condus de doamna Paulina Anastasiu și domnul Gavril Negrean, în urma cărora au fost identificați 101 taxoni dintre plantele vasculare.

Aici nu sunt habitate naturale și nici nu există termeni de referință din trecut, fiind vorba de comunități recent instalate, deci nu se poate face niciun fel de apreciere referitor la starea de conservare a habitatelor. Multe specii sunt invazive, însă a fost semnalată și una foarte rară: Wolffia arrhiza.

De asemenea, zona oferă o oportunitate pentru botanişti în a face cercetări asupra unei zone perturbate timp de zeci de ani şi care îşi revine încetul cu încetul, fără ajutorul oamenilor.

Dintre speciile listate în IUCN Red List (2011) în Balta Văcăreşti au fost identificate următoarele categorii:

  • Specii acvatice apreciate ca fiind Least Concern: Alisma plantago-aquatica, Butomus umbellatus, Juncus effusus, Lemna minor, Lemna trisulca, Lycopus europaeus, Myriophyllum spicatum, Polygonum hydropiper, Polygonum lapathifolium, scirpus lacustris, Typha angustifolia, Typha latifolia, Wollfia arrhiza;
  • Rude sălbatice ale unor plante de cultură apreciate ca fiind Least Concern: Cichorium intybus, Daucus carota carota şi Melilotus alba
  • Rude sălbatice ale unor plante de cultură apreciate ca fiind Data Defiecient: Prunus cerasifera.

Dintre speciile listate în Cartea Roșie Națională (Dihoru & Negrean 2009) cu diferite grade de periclitare, în Balta Văcărești am identificat Wolffia arrhizacare este considerată ameninţată la nivel național.

Prin compromiterea din cauza marelui depozit de gunoaie a mlaştinii de la Popeşti-Leordeni din apropiere, zona Văcărești rămâne ultima zonă dintr-o suprafață mai largă cu vegetație specifică zonelor umede, unde sunt citate câteva specii mai deosebite, cum ar fi relictul pentru câmpie Menyanthes trifoliata

Consultă aici o serie de fotografii cu flora din Văcărești.