ANP.jpg

Păduri seculare, lacuri sărate, rezervații hidrologice cu ecosisteme rare, formațiuni geologice unice în țară, poieni cu narcise. Acestea sunt doar câteva dintre cele peste 130 de arii naturale protejate aflate pe teritoriul Prahovei, multe dintre ele puțin cunoscute de prahoveni și de către turiști.

 

În Prahova au fost declarate șapte situri Natura 2000 ce cuprind habitate naturale, specii de floră și faună sălbatice de interes comunitar: Parcul Natural Bucegi (ce include ariile protejate Abruptul Prahovean, Munții Colții lui Barbeș, punctual fosilifier Plaiul Hoților), Ciucaș, Pădurea Glodeasa, Lacul Bâlbâitoarea, Stânca Tohani, Pădurea Plopeni, Cheile Doftanei, precum şi o arie de protecție specială avifaunistică – Câmpia Gherghiței și o arie naturală protejată complex – Coridorul Ialomiței

Iatp câteva exemple publicate de ziarulprahova.ro:

Codrul secular Glodeasa (544 ha), aflat pe raza comunei Valea Doftanei, conservă o veche pădure de fag, în amestec cu plante rășinoase din specia Abies alba, exemplarele arboricole având înălțimi de 30-35 de metri. Este considerată o pădure cvasi-virgină, printre puținele de acest fel din țară.

 

În Aluniș, de exemplu, există rezervația naturală Ghioaca – Valea Cireșului – o pădure seculară în care predomină fagul, stejarul, teiul, carpenul – și rezervația hidrologică Valea Cărpinoasa, ce cuprinde trei izvoare sulfuroase, utilizate în terapia bolilor digestive, dar și rezervația naturală geologică și geomorfică Unghia Mică. În Azuga, pe lângă poienile cu narcise, există trei zone cu valoare peisagistică deosebită: Unghia Mare, Unghia Mică, Valea Turcului.
Pe teritoriul comunei Apostolache se află șapte stejari seculari, cu o vechime de 300-400 de ani și câteva rezervații naturale. Una dintre acestea conține gropi cu apă sărată și gropi cu nămol sulfuros, ce emană un miros neplăcut, ceea ce explică vechea denumirea dată de localnici: “Pute rău”, păstrată și în ziua de astăzi. Locuitorii din Breaza se pot lăuda cu rezervația paleontologică Marnele de la Gura Beliei și cu un parc natural, iar pe teritoriul comunei Brebu sunt mai multe rezervații, printre care una intitulată Nemernicul – explicația pentru denumire fiind, însă, pierdută în timp. Puțini știu că la Cosminele există un stejar de 200 de ani, izvoare cu apă sărată, un izvor cu apă sulfuroasă, zăcăminte cu sare și sulf, dar și un lac cu apă dulce. Astfel de izvoare se găsesc și în alte localități, printre care și Jugureni, unde mai există rezervații forestiere, paleontologice, copaci seculari, dar și o… stâncă pe care se află inscripții chirilice