hale piete

Raportul Curții de Conturi a scos la lumină efectele dezastruoase ale deciziilor luate de SC Hale și Piețe.

Cel mai elocvent exemplu îl reprezintă cheltuielile salariale. La nici șase luni de la alegerile locale, când deja la instituțiile din subordinea Consiliului Local aveu deja numiți directori, se pare că direcția managerială a avut un singur scop: „dăm pe unii afară și îi angajăm pe ai noștri”. Că deh... „Ciocu mic, noi suntem la putere acuma”. Numai că lucrurile în domeniul muncii nu sunt chiar atât de simple, iar vremea epurărilor pe criteriu politic, pe motiv că n-ai carnet în buzunar de la partidul care trebuie, chiar sunt mult mai greu de făcut. Cu angajările însă a fost mai simplu. Curtea de Conturi a sesizat problema din start. „Cheltuielile cu salariile efectiv realizate ale anului 2013 au fost de 4.460.044,68 lei (...) adică mai mari decât nivelul cheltuielilor aprobate în anul precedent 4.136.000 lei (cât s-a probat prin BVC al anului 2012), cu 324.044, 68 lei, ca urmare a modificării organigramei și a statului de funcții începând cu 17.06.2013 prin hotărârea AGA (...) prin suplimentarea numărului de posturi cu 21 și angajările efectuate pe posturile nou crate”.

Dezastrul financiar

 

Auditorii de la Curtea de Conturi au constatat că, pentru cele 21 de noi angajați în anul 2013, din bugetul societății s-au efectuat cheltuieli cu salariile în sumă totalîă de 176.690 lei, din care salarii brute de 156.282 lei și ale bonusuri de 20.408 lei, la care au fost calculate și virate la bugetele publice și contribuții angajator de 43.761 lei. În plus, s-au acordat prime în cuantum de 18.155 de lei. Totodată s-au acordat bonusuri acordate în baza contractului colectiv de muncă la ieșirea la pensie în sumă de 15.879 lei. Cât privesc creșterile salariale , ca urmare a creșterii salariului minim în anul 2013, respectiv de la 700 lei/lună la 750 de lei/lună, la 1 ianuarie 2013, și de la 750 lei /lună la 800 lei/lună începând cu iulie 2013, suma totală a ajuns la 82.980 lei. Dacă mai adăugăm și reașezările de salarii, în sumă de 7.737 lei. Culmea este că dezastrul financiar a reieșit și dintr-un raport al unei comisii de control formate din consilieri locali, care au tras și o concluzie. „Se constată un număr foarte mare de angajări de personal (posturi de inspectori) în perioada 2013 - 2016, rezultând cheltuieli suplimentare pentru societate, nefiind justificate prin eficiența economico-financiară a societății”. De exemplu, în 2013, se arată în raport, au existat 59 de angajări și 49 de concedieri, în 2014 s-au făcut 27 de angajări și 22 de persoane au fost date afară, în 2015 au fost 24 de angajări, iar 25 de oameni au fost concediați, iar în 2016 deja s-au făcut 7 angajări. „Ca urmare a disponibilizărilor, societatea a pierdut 407.811 lei, prin acordarea de despăgubiri, după ce angajații au demonstrat în instanță că au fost dați afară ilegal”, se mai arată în raportul aleșilor locali. (Citește și: Prime preferenţiale, angajări şi concedieri păguboase la Hale şi Pieţe)

Prejudicii estimate

Observatorulph.ro a prezentat de-a lungul timpului aspectele legate de aceste angajări care au avut loc la SC Hale și Piețe, precum și încrengăturile din spatele lor. Auditorii de la Curtea de Conturi au susținut că „valoarea estimată a erorii constatate este de 324,044,68 lei, din care ca urmare a: unor modificări legislative care au condus la reașezări de salarii de încadrare în sumă de 129.199,69 lei și creșteri în afara cadrului legal în sumă de 194.845 lei și contribuții angajator la nivel de 43.761 lei (cheltuieli cu salariile brute la noii angajați în sumă de 176.690 lei și prime ocazionale acordate în sumă de 18.155 de lei). (Citește și: Bugetul pentru pile de la Hale şi Pieţe se umflă precum căpuşa)

Salarii compensatorii

Realizarea de noi angajări, în contextul în care se depășea bugetul de venituri și cheltuieli, nu a fost singura problemă constatată de auditorii de la Curtea de Conturi. O altă problemă a vizat prejudicierea bugetului cu suma de 28.669 lei reprezentând salarii brute compensatorii, din care suma netă de 21.814 lei a fost achitată directorului adjunct Cristian Emil Grozavu, se arată în raport. Astfel, prin decizia de concediere emisă de directorul general Emanuel Ilie, la data de septembrie 2012, a încetat contractul de muncă al directorului adjunct din motive care nu țin de persoana salariatului, ca urmare a reorganizării activității de la SC Hale și Piețe. Ca urmare a acestei decizii, directorul adjunct a primit cinci remunerații lunare în sumă brută de 28.669 lei, în conformitate cu prevederile Contractului Colectiv de Muncă. In instanță s-a constatat însă că mai întâi directorul adjunct a fost concediat și, ulterior, a fost restructurată activitatea de la SC Hale și Piețe, măsura concedierii fiind nejustificată. Anularea deciziei de concediere a modificat condițiile de acordare a salariilor compensatorii, plata acestora devenind necuvenită. Dar acestea nu au fost singurele cazuri pentru care SC Hale și Piețe a suportat sume din buget ca urmare a desfacerii contractelor de muncă (Citește și: Ilie, sultanul agro-alimentarelor Ploieştiului)

Hale și Piețe a contestat raportul Curții de Conturi

La scurt timp de la decizia Curții de Conturi, SC Hale și Piețe a contestat raportul, inclusiv în ceea ce privește cele 21 de persoane angajate la societate. Astfel, se arată în adresa transmisă către SC Hale și Piețe, în „plata cheltuielilor cu salariile s-a efectuat conform prevederilor legale”, precizându-se că situația financiară a fost aprobată prin hotărâre AGA la finele anului 2012. În cazul salariilor compensatorii ale directorului adjunct, conducerea SC Hale și Piețe susține că instanța a ținut cont de cele cinci salarii compensatorii primite de la acesta la desfacerea contractului de muncă, având în vedere faptul că, „prin această hotărâre a intervenit anularea deciziei de concediere”.