stadionul ilie

Societatea are ca acționar unic Consiliul Local Ploiești, iar întreaga poveste are legătura cu administrarea stadionului.

 

Considerată „operator al serviciilor de utilitate publică”, societatea se confruntă la această oră cu numeroase probleme de natură financiară, primul efect fiind plata la timp a salariilor. Cum s-a ajuns la această situație? Unii ar putea să spună prost management, alții nepricepere... Vă prezentăm astăzi o radiografie a modului cum o societate a ajuns să nu mai aibă bani de salarii. Vorbim de o societate al cărui administrator unic este Consiliul Local Ploiești, care și-a trimis ca reprezentanți în AGA și CA, aleși locali sau persoane cu carnet de partid în buzunar, vremelnic beneficiari ai unor indemnizații.

Dezastrul financiar

Un raport al Curții de Conturi a scos la lumină faptul că administrarea stadionului Ilie Oană a adus prejudicii SGU, în sumă totală de peste 3,6 milioane de lei, din care 1,9 milioane de lei reprezintă creanțe nerecuperate de la SC Fotbal Club Petrolul SA, iar alte peste 1,7 milioane de lei reprezentând plata unor impozite către SPFL. Auditorii susțin că însăși darea în administrare a stadionului către SGU, care nu avea în obiectul de activitate realizarea de activități sportive și nici experiență managerială în domeniu, a fost o greșeală.

 

Tăvălug de erori

Date fiind concluziile Curții de Conturi nu trebuie să ne mai mirăm că tăvălugul erorilor, cel puțin din punct de vedere administrativ, au continuat. Astfel, se arată în raportul Curții de Conturi, „s-a pierdut garanția de bună execuție dată de constructorul SC Alpine Bau, societate în procedura de insolvență”, lucru pe care Observatorulph.ro l-a prezentat în detaliu. (Citește și: Și-au bătut joc de stadion și au pierdut garanția. Ce ascund primaria și SGU). Auditorii de la Curtea de Conturi nu au privit cu ochi buni nici faptul că „s-a schimbat destinația unor spații în sensul că a fost permisă chiriașilor desfășurarea de activități de alimentație publică și evenimente: nunți, botezuri etc. și au fost create avantaje acestora privind plata investițiilor efectuate pentru derularea unor asemenea activități”. Iar mulți dintre consilierii locali, cel puțin cei care au fost membrii AGA, de exemplu, cunosc în amănunt problemele sesizate de Curtea de Conturi.

Bani pentru gazon, de la SGU să fie!

 

Asocierea Primăriei Ploiești cu FC Petrolul, decizie care face acum obiectul unui dosar penal, în care fostul edil al Ploieștiului, Iulian Bădescu, are calitatea de inculpat, nu este singura „colaborare” pe care municipalitatea a avut-o cu clubul ploieștean de fotbal. Auditorii de la Curtea de Conturi Prahova susțin că s-au angajat cheltuieli pentru menținerea stării gazonului, în ciuda faptului că, în contractul inițial costurile erau suportate de FC Petrolul. Astfel, se arată în raport, „în perioada 2013 – 2014 au fost decontate SC Fotbal Club Petrolul facturile pentru mentenanță standard a gazonului la stadionul Ilie Oană, în sumă de 222.000 lei (inclusiv TVA) în baza situațiilor de lucrări prezentate, fără justificare lucrărilor efectuate”. Ulterior, în februarie 2013, a fost încheiat un act adițional la contractul de închiriere, înregistrat cinci luni mai târziu, prin care se modifică prevederile contractuale inițiale. Într-un final, din corespondența dintre FC Petrolul și SGU rezultă un lucru clar: suma convenită este de 5.800 de euro/lună, pentru întreținerea gazonului, iar în iulie 2013 Petrolul solicită și un avans de 222.000 lei, pentru care exista o reducere de 10%, inclusiv TVA, bani pe care SGU îi transmite. Numai că, un Raport de Inspecție Economico-financiară, din aprilie 2014, relevă un lucru destul de grav. „(...) existența în evidența SC Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești SRL a avansului acordat SC Fotbal Club Petrolul SA, în sumă de 157.608,15 lei inclusiv TVA (127.103, 35 lei fără TVA), nejustificat în totalitate”. În replică, SC Fotbal Club Petrolul SA a prezentat în justificarea avansului primit, pentru perioada septembrie 2013 – decembrie 2013, situații de lucrări în care sunt incluse „operații de tăvălugire, tăiere verticală, irigare, decupare porțiuni gazon deteriorate și înlocuirea acestora, confirmate la beneficiar de directorul general al SC Servicii Gospodărire Urbană Ploiești SRL, dar fără a fi confirmate de administratorul stadionului”. Iar de aici lucrurile încep să se complice. O factură din 26.06.2014, în valoare de 121.860,44 lei inclusiv TVA nu mai este achitată de SGU, motiv pentru care constituie obiectul unui litigiu inițiat de FC Fotbal Club Petrolul SA, prin administratorul judiciar Via Insolv SRL, dosar aflat pe rolul Judecătoriei Ploiești. Curtea de Conturi a trans și o concluzie: „SC Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești a efectuat plata avansului de 222.000 de lei doar în baza unei adrese transmise de SC Fotbal Club Petrolul SA și a facturii de avans (...), fără a avea un angajament încheiat între părți, respectiv fără a avea clauză inclusă în adițional la contractul nr. 1 la contractul de închiriere din februarie 2013, în condițiile în care la data solicitării și plății avansului , respectiv luna iulie 2013 SC Fotbal Club Petrolul SA înregistra debite restante la plata chiriei și a tarifului de utilizare a stadionului”, se arată în raportul Curții de Conturi, care susțin că „nu s-au recuperat creanțe de la SC Fotbal Club Petrolul pe durata derulării contractelor de închiriere spații, evenimente sportive și unități, în valoare de 1.620.990 lei, pentru care SGU s-a înscris la masa credală, dar în poziția de creditor chirograf poate încasa maxim 10% din creanțe”. Cu alte cuvinte din suma totală, SGU ar urma să încaseze numai 162.099 lei, iar la data controlului în contul SGU ajunsese numai 2.026 lei.

Pe loc repaus... SGU preia legătura!

„Delegarea gestiunii prin concesiune a Stadionului Ilie Oană a reprezentat o administrare de către SGU cu implicarea Consiliului Local în luarea deciziilor de administrare . Acțiunile întreprinse de societate pentru realizarea de venituri nu s-au finalizat prin crearea de lichidități fapt ce a făcut societatea să imobilizeze lichiditățile obținute din activitățile „spații verzi” și „cimitire” într-o activitate neperformantă cauzatoare de pagube importante”, se arată în raportul Curții de Conturi Prahova.

 

În decembrie 2015, prin hotărâre de Consiliu Local, imobilul stadionului Ilie Oană a fost transmis în administrarea Clubului Sportiv Municipal. Pe rolul instanțelor sunt mai multe procese în care atât FC petrolul Ploiești, cât și municipalitatea au calitatea fie de reclamant, fie de pârât. Iar în tot acest amalgam de adrese, facturi, câteva sute de salariați nu și-au primit salariile.