raport hale piete

Timp de doi ani, a fost înregistrată nelegal, pe cheltuiala societății contravaloarea cantității de 4.982 litri de motorină, potrivit raportului Curții de Conturi.

În urma controlului s-a constatat un consum nejustificat de carburant cu o valoare nejustificată de 27.474 lei, în perioada 30.09.2013 - 31.12. 2015, pentru care au fost calculate dobânzi, la data de 10 februarie 2016, în sumă de 5.258 lei.

Conform aceluiași raport, „auditorii au constatat deplasări repetate în afara localității pentru două dintre cele cinci autovehicule aflate în dotarea parcului auto al societății și anume pentru autovehiculul PH 21 HSP, aflat la dispoziția directorului general, respectiv pentru autovehiculul PH 10 KBG, aflat la dispoziția directorului adjunct, toate aceste deplasări efectuându-se de regulă fără niciun document justificativ care să confirme că au fost efectuate în interesul societății. Astfel, persoana pentru care s-a realizat deplasarea nu a justificat deplasarea efectuată cu ordin de deplasare semnat”.

Mai mult, în raportul Curții de Conturi se arată că, ,,având în vedere că nu există documente din care să rezulte folosirea autovehiculelor pentru activitatea societății, considerăm că activitatea de gestionare și justificare a cheltuielilor cu combustibilul a înregistrat deficiențe majore și că au fost decontate cheltuieli cu carburantul pentru uzul personal corespunzător unui număr de 47.396 km, din care pentru autovehiculul PH 21 HSP - 4.966.63 km, iar pentru PH 10 KBG - 150 de km”.

Controlul Curții de Conturi vine și cu exemplificări. „Auditorii au constatat în cazul conducătorului auto Alexandru Constantin, autovehiculul PH21 HSP, că a realizat o deplasare în perioada 19.11.2014 - 22.11. 2014 la Vaslui în vederea participării directorului general la un eveniment organizat de Adunarea Generală a Administratorilor de Piețe din România, iar foile de parcurs completate de acesta au cuprins un număr de 983 km, cu mult peste numărul de kilometri aferenți distanței Ploiești - Vaslui și retur”. Deplasarea respectivă a fost descrisă de conducătorul autoturismului, în timpul controlului. „În nota de relații înregistrată la entitatea verificată (...)a precizat că a fost cazat la un hotel din Vaslui numai în data de 19.11.2014, în data de 20.11.2014 i-a transportat pe directorii a două societăți comerciale la domiciliile lor din Focșani, respectiv Buzău, a revenit la Vaslui pentru a-l lua pe directorul general de la SC Hale și Piețe SA și s-au întors împreună la Ploiești, în aceeași zi, în jurul orelor 22.00 - 23.00”. Pe cale de consecință, spun auditorii, efectuarea celor 400 de km consemnați în foaia de parcurs (...) nu a fost în interesul societății, iar foaia de parcurs (...)a fost în mod eronat completată în data de 22.11.2014, în fapt returul la Ploiești fiind în data de 20.11.2014.

În răspunsurile la notele de relații, directorul SC Hale și Piețe, Emanuel Ilie, se mai arată în raport, a susținut că „înregistrările în foile de parcurs consider că au fost legale și conforme”. Mai mult, în notele date, conducerea SC Hale și Piețe aduce ca argument că auditorii au ținut cont în calcularea consumurilor de motorină de un Ordin din 1982 nu mai sunt de actualitate.

 

Ca recomandări, Curtea de Conturi a menționat extinderea verificărilor asupra întregii categorii de operațiuni, respectiv consumul de combustibil pentru toate autovehiculele societății și recuperarea cheltuielilor nelegale reprezentând consum nejustificat.

SC Hale și Piețe a contestat raportul Camerei de Conturi Prahova motivând că în contractul de mandat al directorului general se prevede faptul că acesta „are dreptul să primească în folosință, pe durata mandatului, un autoturism cu șofer, telefon mobil, tehnică informatică, cu decontarea cheltuielilor aferente”. În plus, în adresa transmisă se arată că foile de parcurs pentru autoturisme au fost completate în conformitate cu prevederile legale.