Contractul secret prin care Primăria Ploieşti poate plăti 10 milioane euro OMV Petrom

0

Observatorulph.ro publică astăzi contractul secret dintre Primăria Ploiești și OMV Petrom, semnat în decembrie 2012 și având ca obiect sponsorizarea clădirii din Piața Eroilor nr. 1A pentru relocarea spitalului de pediatrie. Documentul conține o serie de clauze incredibile, cea mai importantă fiind următoarea: în cazul în care primăria nu transformă spațiul de birouri în spital, până la 30 septembrie 2015, OMV Petrom primește contravaloarea imobilului, adică 10 milioane de euro! Mai mult, dacă primăria nu va achita suma respectivă, aceasta va plăti penalități usturătoare! Acestea sunt doar câteva dintre motivele pentru care OMV Petrom a impus Primăriei Ploiești, reprezentată la semnarea contractului de Iulian Bădescu, obligația confidențialității contractului pentru o perioadă nedeterminată de timp. Nici măcar consilierii locali habar n-au avut ce contract a semnat Bădescu cu OMV, deși l-au mandatat să facă acest lucru! La solicitarea observatorulph, reprezentanții OMV Petrom au refuzat să furnizeze un punct de vedere până acum.

Semnatarii contractului
Contractul a fost semnat din partea Primăriei Ploiești de către primarul Iulian Bădescu și secretarul Oana Iacob, iar OMV Petrom a fost reprezentat de Mariana Gheorghe, președinte al Directoratului și Director General Executiv și Johann Pleininger, membru al Directoratului companiei.
Obiectul contractului
Sponsorul (OMV Petrom) s-a angajat să ofere ca sponsorizare beneficiarului (Primăria Ploiești) dreptul de proprietate asupra imobilului situat în Municipiul Ploiești, Piața Eroilor nr 1A, format dintr-un teren de 5.570 mp și o clădire cu zece etaje, având o suprafață desfășurată de 14.176 mp.
Scopul sponsorizării
Potrivit documentului de mai jos, scopul sponsorizării a fost înființarea de către Primăria Ploiești a Spitalului Public de Pediatrie, într-un  termen de maximum 33 de luni de la data încheierii contractului (21 decembrie 2012) și menținerea destinației pentru o perioadă de minim 15 ani de la data înființării spitalului.
De ce sponsorizare și nu donație? Aflați AICI
Predarea imobilului s-a făcut într-o zi!
Primul semn de întrebare apare la pagina 5 din contract, capitolul 2.1: predarea imobilului se va face în termen de 1 (una) zi calendaristică, începând de astăzi, data autentificării prezentului contract. Practic, era imposibil ca predarea unei clădiri evaluate la 10 milioane de euro, cu o suprafață de peste 14.000 de mp, instalații și bunuri de ordinul a câtorva mii de repere, să se facă în 24 de ore! Și totuși…asta a semnat Bădescu!
Citeşte şi SPITALUL COPIILOR: 120 DE MILIOANE DE MOTIVE DE SUSPICIUNE. PLUS TVA!
Valoarea contractului: 43.405.708,85 lei (rețineți această cifră!)
Contractul de sponsorizare precizează valoarea contabilă a clădirii OMV Petrom: 43.405.708,85 lei rezultată în urma unui raport întocmit de un evaluator autorizat la data de 3 octombrie 2012. Împărțind această valoare la suprafața desfășurată a construcției rezultă o valoare de 713 euro/mp. În plină criză imobiliară, prețul este discutabil…
Drepturile sponsorului: fără număr! Obligațiile Primăriei: fără număr!
Mai multe pagini ale contractului de sponsorizare sunt ocupate de drepturile OMV Petrom și țin în principal de dreptul companiei de a-și face imagine din această sponsorizare. În schimb, obligațiile Primăriei Ploiești sunt nenumărate: să nu înstrăineze imobilul, să mențină chiriașii, să facă spital până la 30 septembrie 2015, să plătească facturile de întreținere, să asigure clădirea, etc.
Dacă ai ratat, citeşte şi PRIMĂRIA PLOIEŞTI A CHELTUIT O AVERE CU ÎNTREŢINEREA SEDIULUI OMV UNDE NU SE POATE FACE SPITAL
Confidențialitatea contractului, pe termen nelimitat
O clauză care ne-a atras atenția, deși vorbim de un act de sponsorizare privind clădirea care urma să adăpostească un spital public, încheiat de o autoritate publică-Primăria Ploiești, este cea de confidențialitate. “Părțile se obligă să trateze toate informațiile și documentațiile de care au luat la cunoștință în timpul și/sau cu ocazia derulării prezentului contract, ca informații confidențiale și își asumă responsabilitatea pentru păstrarea caracterului confidențial al contractului și al acestor informații cu excepția aducerii sponsorizării la cunoștința publicului, conform contractului. Obligația de confidențialilate va rămâne în vigoare și după oricare caz de încetare a contractului pentru o perioadă nedeterminată de timp, indiferent de motivele încetării acestuia. Fiecare parte contractantă se obligă să nu facă public și să nu utilizeze nicio informație confidențială, direct sau indirect pentru beneficiul sau/ori al oricărei terți persoane, să asigure confidențialitatea informațiilor primite de la cealaltă parte și să nu divulge, înstrăineze, comercializeze informațiile furnizate de cealaltă parte, cu excepția prevăzute de lege si/sau impuse si/sau solicitate printr-o hotăre și./sau decizie a autorităților judecatărești si/sau altor autoritati competente (…) ”.
De ce atâta secretomanie? Citiți continuarea materialului
Încetarea contractului: direct de către sponsor, fără proces
Contractul de sponsorizare specifică posibilitatea rezilierii unilaterale doar de către sponsorul OMV Petrom dacă Primăria Ploiești nu face spital până cel târziu la 30 septembrie 2015. Așadar, contractul se reziliază doar printr-o simplă notificare scrisă a OMV, fără intervenția instanței!
Primăria Ploiești trebuie să plătească OMV Petrom 10 milioane de euro. În caz contrar, penalitățile sunt usturătoare!
Am ajuns și la clauza incredibilă, care poate da o grea lovitură bugetului Primăriei Ploiești:
“În cazul încetării contractului din culpa Beneficiarului, acesta din urmă este obligat să restituie sponsorului valoarea contractului (43.405.708,85 lei) la care se adaugă penalități de întârziere în cuantum de 0,06% pe zi de întârziere din valoarea contractului, în primele 30 de zile calendaristice de la data rezilierii contractului, respectiv în cuantum de 0,12% pe zi de întârziere începând cu cea de-a 31-a zi calendaristică de la data încetării contractului. Penalitățile vor fi calculate de la data rezilierii contractului și până la data restituirii integrale a sumelor menționate (Valoarea Contractului plus Penalitățile Calculate. Cuantumul Penalităților poate depăși suma asupra cărora se aplică din valoarea contractului)”.
Așadar, în cazul în care spitalul nu se mai amenajează în clădirea Petrom până la 30 septembrie, iar șansele sunt infime ca acest termen să fie respectat, OMV nu își vrea clădirea înapoi, ci valoarea ei, echivalentul a 10 milioane de euro! Mai mult, dacă plata nu se face la 1 octombrie, Primăria va plăti până la 5.208 lei pentru fiecare zi de întârziere!
Document bombă:MINISTERUL SĂNĂTĂŢII: SPITALUL DE PEDIATRIE NU POATE FUNCŢIONA ÎN CLĂDIREA OMV PETROM!
Contractul secret semnat de Primăria Ploiești și OM Petrom

 

 

*Contactează Redacția Observatorulph.ro pe WhatsApp la: 0726.221.596

Publică aici opinia ta

Comentariul tău
Numele tău