- Publicitate -

Cum te poți debranșa de la sistemul de termoficare din Ploiești ca să-ți montezi centrală de apartament

Ploieștenii care locuiesc la bloc au rămas, din 1 august, fără apă caldă. În acest context, mulți dintre locatarii celor peste 50.000 de apartamente afectați de această criză iau în calcul debranșarea de la sistemul centralizat pentru a-și putea monta centrale. Procedura este însă una de lungă durată și costisitoare.

Pentru a nu mai fi dependenți de apa caldă și căldura furnizată în sistem centralizat, ploieștenii trebuie să îndeplinească numeroase condiții care înseamnă obținerea de documente, timp și bani.

În urmă cu 10 ani, Consiliul Local Ploiești a adoptat o hotărâre prin care au fost stabilite zonele unitare de încălzire în municipiul Ploieşti.

Astfel, operatorul de termoficare a fost protejat de autoritățile locale de un val masiv al debranșărilor celor care își doreau montarea de centrale termice de apartament pentru că i s-a dat posibilitatea de a refuza cererile de deconectare de la sistemul public.

Observatorul Prahovean publică mai jos condițiile de debranșare impuse locatarilor din Ploiești în vederea montării centralelor termice de apartament.

CONDITII DECONECTARE/DEBRANSARE: 

Nu se va da curs solicitarilor de debransare/deconectare de la sistemul centralizat de alimentare cu energie termica  in urmatoarele situatii:

Condominiul se regaseste in zona unitara de incalzire in conformitate cu Anexa 1 a HCL Ploiesti nr. 353/30.09.2011

– Asociatia de Proprietari are debite catre  operatorul de termoficare

– In condominiu nu sunt apartamente deracordate legal anterior de la sistemul centralizat de alimentare cu energie termica.

– Apartamentul este debransat de la sistemul centralizat ( are montata alta sursa )

COMPONENTA  DOSARULUI  DE  DECONECTARE/DEBRANSARE PENTRU SOLICITARI CARE NU SE REGASESC IN SITUATIILE MENTIONATE MAI SUS :

Operatorul nu va da curs decat  dosarelor complete care contin:

• Solicitare scrisa din partea Asociatiei de Proprietari pentru emiterea referatului tehnic de specialitate si efectuarea debransarii semnata de reprezentantii legali ( administrator si presedinte)

• Autorizatia de construire in original, eliberata de autoritatile locale;

• Acordul Asociatiei de Proprietari exprimat prin Hotararea Adunarii Generale a Asociatiei de Proprietari prin care se aproba cererea de debransare a consumatorului;

•  Acordul vecinilor atat pe orizontala cat si pe verticala. Acceptul scris al proprietarilor spatiilor cu destinatie de locuintă sau cu altă destinatie cu care cel care doreste debransarea are pereti comuni sau plansee comune, din care să rezulte că sunt de acord cu debransarea si cunosc influentele debransării asupra conditiilor de confort si de mediu din spatiile pe care le detin în proprietate;

• Dovada ca nu inregistreaza restante la plata serviciilor de furnizare a agentului termic (adeverinta emisa de ca tre Asociatia de Proprietari).

•  Acordul scris proprietarului privind accesul in locuinta pentru executarea lucrarilor de catre personalul SC Dalkia Termo Prahova SRL

• Documentaţia tehnică (inclusiv proiectul tehnic) elaborata pentru lucrarea solicitată, intocmita in conformitate cu prevederile legale ;

Proiectul tehnic intocmit de un proiectant autorizat in instalatii termice va contine in mod obligatoriu cel putin urmatoarele:
– Documentaţia tehnică de modificare a instalaţiilor de termoficare interioară (piese scrise şi desenate) şi calculul de echilibrare al coloanelor de încălzire pentru imobilul in cauza;
-Evaluarea tuturor efectelor produse de deconectarea/debransarea de la sistemul centralizat de termoficare;
-Evaluarea diminuării necesarului de căldură  prin deconectarea/debransarea de la sistemul centralizat de încălzire si a impactului acesteia;
–  Dacă este afectata semnificativ indicatia contoarelor existente, ca urmare a deconectarii/debransarii de la sistemul centralizat de termoficare sau este necesară înlocuirea acestora;
– Memorii tehnice pe specialitati, breviar de calcul, antemasuratori,  planuri, scheme s.a. ;
– Proiectul întocmit va fi avizat si stampilat de către un verificator atestat de MLPTL.
 

LEGISLATIE

1.   Conditiile  de deconectare/ debransare cumulative se aplica in cazul renuntarii la serviciul de furnizare a incalzirii si a apei calde de consum de la sistemul centralizat de alimentare cu energie termica (SACET) si are la baza ; Legea 325/2006, Legea nr. 10/1995, Legea nr.230/2007, HG 1588/2007, Legea nr. 51/ 2006, Legea nr 50 / 1991, HCL Ploiesti nr. 353/2011, HCL 318/2007 a Consiliului Local Ploiesti elaborata in conformitate cu prevederile Ordinului 91/2007 emis de ANRSC  si reglementarile autoritatilor  nationale in domeniu, astfel:
A.        Legea nr. 325/2006, Art. 32 Operatorii serviciului au, în principal, următoarele drepturi:

c) sa stabilească condiţiile tehnice de bransare sau de debransare a utilizatorilor de energie termica la instalaţiile aflate în administrarea lor, cu respectarea normativelor tehnice în vigoare şi a reglementărilor emise de A.N.R.S.C.;

B.      Art.30, stabileste conditiile cumulative de debransare pentru cele trei tipuri de consumatori. Asociatia de Proprietari/ locatari stabileste in conformitate cu paragrafele de mai jos categoria consumatorului si actele necesare completarii dosarului de debransare:

(1) Debransarea totală a instalaţiilor interioare de încălzire şi/sau pentru apa calda menajera ale unui utilizator tip condominiu se va face în următoarele condiţii cumulative:

a) acordul scris al asociaţiei de proprietari, exprimat prin hotărârea adunării generale;

b) anunţarea operatorului care are şi calitatea de furnizor şi a autorităţii administraţiei publice locale cu 30 de

zile înainte de debransare.

(2) Deconectarea unui consumator de energie termica dintr-un condominiu se face cu respectarea următoarelor condiţii cumulative:

a) acordul vecinilor de apartament, atât pe orizontala, cat

şi pe verticala;

b) acordul scris al asociaţiei de proprietari, exprimat prin hotărârea adunării generale, asupra intentiei de

realizare a unui sistem individual de încălzire;

c) anunţarea, în scris, a operatorului care are şi calitatea de furnizor, cu cel puţin 30 de zile înainte.

(3) Debransarea unui utilizator de energie termica, altul decât cel de tip condominiu, se realizează cu anunţarea operatorului care are şi calitatea de furnizor, cu cel puţin 30 de zile înainte.

(4) Deconectarile/debransarile prevăzute la alin. (1)-(3) nu se pot realiza în timpul sezonului de încălzire.

(5) Deconectarile/debransarile prevăzute la alin. (1)-(3) se efectuează numai de către operatorul care are şi calitatea de furnizor, în termen de maximum 45 de zile de la data solicitării, după verificarea documentelor care dovedesc îndeplinirea condiţiilor cumulative impuse.

(6) Cheltuielile de deconectare/debransare se suporta de c ătre solicitant.

    C.  In conformitate cu prevederile art. 246-254 din Regulamentul serviciului public de alimentare cu energie termica a Municipiului Ploiesti aprobat prin Hotararea Consiliului Local  nr. 318 din 21 decembrie 2007, elaborat in baza Ordinului 91/2007 se stabilesc urmatoarele conditii cumulative:

ART. 246    Deconectările individuale ale unor apartamente situate în imobile de locuit tip bloc – condominii, alimentate cu energie termică din sistemul energetic de interes local, indiferent de cauze, se pot realiza în următoarele conditii cumulative:

a) să se modifice contractul de furnizare al energiei termice, prin act aditional, la solicitarea reprezentantului legal al asociatiei de proprietari/locatari, ca urmare a modific

ării puterii termice instalate în condominiu, cu acordul furnizorului;

b) să existe acceptul scris al proprietarilor spatiilor cu destinatie de locuintă sau cu altă destinatie cu care cel care doreste debransarea are pereti comuni sau plansee comune, din care să rezulte că sunt de acord cu debransarea si cunosc influentele debransării asupra conditiilor de confort si de mediu din spatiile pe care le detin în proprietate;

c) să existe documentatia tehnică prevăzută la art. 254 lit. g);

d) solicitantul să aibă montat aparat de măsurare a debitului de gaze naturale pe care le consumă, în cazul în care continuă să folosească spatiul pe care îl are în proprietate, după debransare.

ART. 247

În situatia în care deconectarea se face cu intentia înlocuirii sistemului de încălzire centralizat cu un alt sistem de încălzire individual, modificarea sistemului de încălzire individual se va face numai cu autorizatie de construire, obtinută în conditiile legii, care va tine cont de modul individual de evacuare a gazelor de ardere, astfel încât conditiile de mediu din imediata vecinătate să nu fie influentate si să fie respectat principiul de asigurare a unui mediu curat pentru vecini.

ART. 248

Furnizorul are obligatia de a verifica îndeplinirea conditiilor prevăzute la art. 246 si 247 înainte de a emite avizul de deconectare.

(2) În cazul în care deconectarea se face fără îndeplinirea conditiilor legale, furnizorul este îndreptătit să aplice penalizări la factură, reprezentând cheltuielile suplimentare de exploatare datorate deconectării.

ART. 249

Deconectările individuale nu se pot executa în acele condominii în care nu s-au produs deconectări anterioare intrării în vigoare a prezentului regulament.

ART. 250

Debransarea totală a instalatiilor interioare de încălzire si/sau pentru apă caldă de consum ale unui utilizator tip condominiu se va face în următoarele conditii cumulative:

a) condominiul să nu se afle în zona unitară de încălzire pentru care autoritatea administratiei publice locale a stabilit că încălzirea se realizează exclusiv în sistem centralizat;

b) acordul scris al asociatiei de proprietari, exprimat prin hotărârea adunării generale;

c) anuntarea furnizorului si a autoritătii administratiei publice locale cu 30 de zile calendaristice înainte dedebransare.

ART. 251

   Deconectarea unui consumator de energie termică dintr-un condominiu este interzisă în următoarele situatii:

a) se intentionează deconectarea numai a unor corpuri de încălzire din cadrul spatiului cu destinatie delocuintă si nu sunt montate repartitoare de costuri;

b) deconectarea totală fără asigurarea încălzirii spatiului cu destinatie de locuintă sau altă destinatie cu osursă alternativă de producere a energiei termice.

ART. 252

(1) Deconectarea corpurilor de încălzire aflate în părtile comune se poate realiza numai pe baza hotărâriiadunării generale a asociatiei de proprietari/locatari si cu acordul proprietarilor direct afectati.

ART. 254

  Utilizatorii de energie termică au următoarele obligatii:

g) să nu modifice instalatiile de încălzire centrală, aferente unui imobil condominial, decât în baza unei documentatii tehnice care reconsideră ansamblul instalatiilor termice, aprobată de către furnizor;

FOTO Documente: Adresa transmisă de fostul operator UAP Prahova pentru debranșarea de la sistemul de termoficare

 

Ai informații care ar putea deveni o știre? Contactează-ne la: 0785 075 112, pe WhatsApp sau Signal.

Urmărește știrile Observatorul Prahovean și pe Google News!

Sondaj

Sunteți de acord să citiți ziarul Observatorul Prahovean fără reclame, dar contracost? 

- Publicitate -

Articole asemănătoare

Au fost identificați derbedeii din Bariera București care au făcut scandal și au distrus elemente de mobilier stradal

După ce Observatorul Prahovean a publicat articolul ,,Tineri filmați azi noapte în Bariera București în timp ce distrug bănci și aruncă tomberoane în mașini...

Corespondență din Ucraina, țară lovită de Rusia în infrastructura critică : ”Ne-au lăsat în întuneric și fără apă”

Observatorul Prahovean publică un nou articol semnat de jurnalista Lydia Nesterenko, care s-a refugiat în Prahova după ce a început războiul, apoi a revenit...
- Publicitate -

Video Observatorul Prahovean

- Publicitate -

Ultimele știri

Au fost identificați derbedeii din Bariera București care au făcut scandal și au distrus elemente de mobilier stradal

După ce Observatorul Prahovean a publicat articolul ,,Tineri filmați azi noapte în Bariera București în timp ce distrug bănci și aruncă tomberoane în mașini...

Corespondență din Ucraina, țară lovită de Rusia în infrastructura critică : ”Ne-au lăsat în întuneric și fără apă”

Observatorul Prahovean publică un nou articol semnat de jurnalista Lydia Nesterenko, care s-a refugiat în Prahova după ce a început războiul, apoi a revenit...

La viitoarele alegeri nu vor mai putea candida persoanele condamnate definitiv pentru anumite infracțiuni. Legea, promulgată de Iohannis

Proiectul a modificat Legea 115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale şi Legea 208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor.   Se estinde astfel...

”Târg tradițional de toamnă”, la Telega. Ce surprize au pregătit organizatorii 

Primăria și Consiliul Local Telega păstrează tradiția și va organiza anul acesta o nouă ediție a ”Târgului tradițional de toamnă”. Evenimentul va avea loc marți,...

Orășelul Copiilor din Ploiești va fi organizat anul acesta, în premieră, la Hipodrom

Autoritățile locale din Ploiești au analizat mai multe variante pentru organizarea, în această iarnă, a Orășelului Copiilor. Ultima propunere este ca Orășelul Copiilor să...
- Publicitate -
- Publicitate -
- Publicitate -

Parteneri

- Publicitate -