Afacerea ”Acreditarea spitalelor” (I). În timp ce bolnavii mor cu zile, spitalele plătesc taxe de zeci de mii de euro unei instituții guvernamentale

Pentru ca un spital să funcționeze este nevoie de numeroase aprobări și avize. La acestea se adaugă însă și o procedură denumită pompos ”Acreditare ANMCS”, derulată de o instituție care încasează taxe de zeci de mii de euro de la fiecare spital de stat și privat. În loc ca acești bani să ajungă la pacienți, sub formă de servicii medicale, spitalele cotizează din greu la bugetul ANMCS, structură aflată în subordinea Guvernului şi coordonarea prim-ministrului.

Într-un sistem bolnav, tot ce lipsea mai era o tonă de hârtii plătită cu bani grei!

În timp ce bolnavii nu mai au loc în spitale, din cauza crizei covid, secțiile de terapie intensivă fiind ocupate în Prahova în proporție de 100%, sau mor cu zile din cauza lipsei de medicamente, aparatură medicală sau personal medical calificat, Autoritatea Naţională de Management al Calităţii în Sănătate (ANMCS) facturează spitalele cu zeci, chiar sute de mii de lei, pentru taxele necesare eliberării adeverinței de ”spital acreditat”.

Fără acest document, spitalele, fie ele de stat sau private, nu pot funcționa și nici încheia contracte de finanțare cu Casa Națională de Asigurări de Sănătate, acestea din urmă fiind ”vitale”.

Cum funcționează rețeaua de stors bani de la spitale, adică de la pacienți și contribuabili

Observatorulph.ro publică, în serial, mai multe articole despre modul în care spitalele sunt efectiv jecmănite de bani pentru un audit și eliberarea adeverinței de acreditare. În afară de sumele uriașe percepute de ANMCS, spitalele sunt obligate să finanțeze structuri proprii de ”management al calității serviciilor medicale” ai căror angajați nu fac altceva decât să ”fabrice” hârtii.

Astăzi vă prezentăm cum funcționează rețeaua, iar începând de mâine vom publica documente oficiale privind taxele uriașe plătite de spitalele din Prahova și nu numai pentru a obține ”acreditarea ANMCS”. Astfel pentru un spital cu paturi, ANMCS percepe taxe de zeci și chiar sute de mii de lei!

Spitalele sunt controlate de: Ministerul Sănătății, DSP, Colegiul Medicilor, primăriii, consilii județene și…ANMCS

Pentru a funcționa legal, un spital are nevoie de numeroase avize și aprobări atât de la Ministerul Sănătății, prin DSP, cât și de la Colegiul Medicilor, autoritățile locale și județene, care sunt de regulă și administratorii clădirilor.

Astfel, Colegiul Medicilor verifică tot ce ține de pregătirea profesională a personalului de specialitate, iar DSP impune 18 criterii de îndeplinit pentru autorizarea unei unități medicale. Vorbim aici de spații, igienizare, gestionarea deșeurilor medicale, circuite, personal medical și auxiliar, protecția muncii, verificarea aparaturii medicale și a substanțelor folosite ș.a.

La rândul ei, Casa de Asigurări de Sănătate verifică majoritatea condițiilor impuse deja de DSP, iar în unele situații percepe și taxe, modice ce-i drept: 1000 de lei pentru o unitate sanitară din mediul urban, respectiv 250 de lei în rural.

Cum a apărut Autoritatea Naţională de Management al Calităţii în Sănătate

Peste toate acestea vine Autoritatea Naţională de Management al Calităţii în Sănătate (ANMCS), care se prezintă pe site-ul oficial drept ”o instituţie publică cu personalitate juridică, organ de specialitate al administraţiei publice centrale în domeniul managementului calităţii în sănătate, care funcţionează în subordinea Guvernului şi coordonarea prim-ministrului”.

Pentru a obține statutul ”acreditat ANMCS” fără de care nu poate obține finanțare de la CAS, fiecare spital trebuie să prezintă zeci de documente și să plătească niște taxe exorbitante. Prin această procedură a fost generată o birocrație uriașă, de parcă mai era nevoie de așa ceva, care nu are niciun efect benefic direct asupra pacienților. Din contră, spitalele sunt obligate să plătească taxe, servicii de consultanță și să plătească angajați doar pentru documentația solicitată de ANMCS.

Motiv de pierdere a acreditării: ”neafișarea însemnelor ANMCS”

Odată acreditat, un spital va avea permanent presiunea pierderii acreditării. De exemplu, printre condițiile care pot duce la suspendarea acreditării unităților sanitare cu paturi se numără neafișarea însemnelor acreditării sau afișarea eronată a însemnelor acreditării, de parcă asta este problema spitalelor din România! Nu lipsa medicamentelor, a paturilor libere, a tratamentelor medicale, a personalului medical înalt calificat, a curățeniei, a măsurilor anti-covid, etc!

Serviți, vă rog, o porție de birocrație crasă

Iată, de exemplu, ce trebuie să facă un spital pentru obținerea ADEVERINȚEI DE ÎNSCRIERE ÎN PROCESUL DE ACREDITARE, potrivit anmcs.gov.ro. Atenție, vorbim de înscrierea în vederea acreditării, nu de documentația necesară obținerii acreditării!

– completarea informațiilor din secțiunea ”Contul meu” a aplicației informatice CaPeSaRo;
– încărcarea în secțiunea ”Documentele calității”, a aplicației informatice CaPeSaRo și atribuirea acestora în capitolele corespunzătoare din aplicație, a următoarelor documente:
– declarația managerului privind implementarea sistemului de management al calității;
– documente care atestă existența și funcționarea SMC, respectiv organigrama aprobată a US, ROF US în care sunt precizate atribuțiile SMC sau ROF SMC, fișe de post ale personalului angajat în SMC sau cu atribuții specifice SMC, dovada cursurilor de pregătire în domeniul calității serviciilor medicale;
– documente care atestă constituirea echipei de coordonare, a implementării standardelor de acreditare la nivelul fiecărui sector de activitate, din cadrul unității sanitare, respectiv decizia de constituire a acesteia sau echivalent și politica de calitate adoptată la nivelul unității sanitare;
– FAE inițială, completată;
– planul de implementare a standardelor de acreditare elaborat în urma primei aplicări a FAE, pentru unitățile sanitare care doresc să se înscrie pentru prima oară în procesul de acreditare;
– documente necesare stabilirii nivelului taxei de acreditare, respectiv: ASF (inclusiv anexele acesteia), FIS-SD (Fișa de identificare a spitalului – structură detaliată), Avizul privind structura organizatorică cu modificările și completările ulterioare și Organigrama aprobată a spitalului;
– copie după aprobarea autorității tutelare/patronatului cu privire la înscrierea în procedura de evaluare și acreditare, semnată electronic pentru conformitate de către reprezentantul legal;
– copie după aprobarea Ministerului Sănătății semnată electronic pentru conformitate de către reprezentantul legal, pentru unitățile sanitarecare solicită reînscrierea după anularea înscrierii sau neobținerea ori retragerea acreditării;
– dovada achitării sumei fixe din prima tranșă din taxa de acreditare, deductibilă din aceasta, stabilită prin hotărârea Colegiului director al ANMCS, respectiv 13.920 lei. (va urma)

Ai un pont? Contactează-ne pe WhatsApp la: 0726.221.596