1_df5f1_24bd1.jpeg

Pe 26 august, la sesizarea cititorilor, publicam imagini cu râul Teleajen, fiind vorba despre poluarea masivă a apei, din spusele oamenilor mirosul fiind insuportabil.

În zona Gura Vitioarei ”apa este de culoare neagră si emană un miros foarte neplăcut pe o zonă de câteva sute de metri. Mă gândesc că animalele care beau apă din el riscă să se îmbolnăvească”, a fost mesajul cititorului.

Am sesizat autoritățile, care au făcut verificări, ajungând la concluzia că de la stația de epurare ”mai scapă” apă poluată, netratată conform standardelor. 

Publicitate - continuă să navighezi
Continuă să citești

Răspunsul oferit de Sistemul de Gospodărire a Apelor Prahova:

”Vă aducem la cunoștință că în data de 04.09.2019 reprezentanții S.G.A Prahova, au verificat cursul râului Teleajen în zona podului de pe raza teritorial administrativa a

comunei Gura Vitioarei și stația de epurare principală Vălenii de Munte în prezenta reprezentanților operatorului de apă - canal Hidro Prahova SA.

La verificarea în teren s-au constatat următoarele :

-în zona podului din localitatea Gura Vitioarei, pe fundul albiei râului Teleajen, către maluri, s-a constatat existenta unor depuneri de culoare gri închis, în special in zonele unde apa avea o viteză mică de curgere;  la momentul controlului apa râului Teleajen prezenta aspect normal atât în amonte cât și în aval de gura de evacuare a stației de epurare și în toate celelalte puncte unde a fost verificat cursul de apă; în zonele verificate nu se simțea miros specific apelor uzate menajere sau alte mirosuri neplăcute.

In continuare s-a procedat la verificarea stației de epurare a orașului Vălenii de Munte, stație în care se execută lucrări de reabilitare și modernizare de la finele anului 2014. In statia de epurare circuitul apei se desfășura normal, prin toate instalațiile stației; la data controlului stația de epurare era în curs de amorsare biologică (formare nămol activ) după revizia tehnică;

Din evidentele operatorului reiese că accidental în stația de epurare intră ape uzate cu încărcare mai mare decât cea permisă pentru funcționarea optimă a acesteia, care au un impact major asupra funcționării normale a reactorului biologic din stația de epurare. Hidro Prahova SA a notificat operatorul economic de la care provin aceste ape cu privire la necesitatea unei preepurari corespunzatoare.

De asemenea, pentru reducerea impactului pe care îl poate avea asupra instalațiilor și procesului de epurare intrarea accidentală în stația de epurare a unor ape uzate neconforme, operatorul de apă-canal a implementat măsuri de corecție și anume: a achiziționat și montat la intrarea în stația de epurare un sistem de corectie a PH-ului cu hidroxid de sodiu, prevazut cu sensor de pH și sistem de alarmă pentru un pH mai mic decât 6,5 unități, a utilizat un sistem de filtrare provizoriu cu ochiuri fine și au fost introduse in reactorul biologic bacterii odor-kup care elimină mirosul degajat din fermentație. La finalul perioadei de amorsare biologică operatorul va implementa un produs bacterian, YDRO Process, cu rol de reglare a procesului biologic, eliminare a namolului în exces și a mirosului, menținerea concentrației indicatorilor de calitate in limitele maxime admise.

Activitatea stației de epurare Văleni de Munte se desfășoară din punct de vedere al gospodăririi apelor în baza autorizației de gospodărire a apelor nr. 65/09.04.2019 valabilă până la 28.02.2021, emisă de S.G.A Prahova. Prin acest act de reglementare, în temeiul Legii apelor nr.107/1996 cu modificările și completările ulterioare și a Legii 298/2018 privind unele măsuri din domeniul apelor, s-au stabilit pentru indicatorii de calitate ai apei uzate epurate evacuate în râul Teleajen din stația de epurare principală valorile limită admise prevăzute de HG 188/2002 cu modificările și completările ulterioare - NTPA 002.

Aceste valori sunt valabile cu condiția respectării termenelor de realizare a lucrărilor de investiție înscrise în Programul de măsuri de gospodărire a apelor privind investițiile ce urmează a fi executate prin Programul PUIM. Programul de măsuri face parte integrantă din autorizația de gospodărire a apelor și se referă la realizarea următoarelor măsuri: extindere retea de canalizare, reabilitare și extindere stație de epurare ape uzate Vălenii de Munte. Din analiza rapoartelor de încercări emise de Laboratorul de calitate a apelor S.G.A. Prahova, în baza planificării stabilite prin Manualul de operare 2019 - subsistemul Ape uzate, se constată că valorile indicatorilor de calitate ai apei uzate evacuate în emisar se încadreaza în limitele stabilite prin autorizația de gospodărire a apelor nr. 65/2019.

Menționăm că anterior emiterii autorizației de gospodărire a apelor nr. 65/09.04.2019, pentru depășirea valorilor indicatorilor de calitate ai apei uzate evacuate în râul Teleajen, S.G.A. Prahova a aplicat penalități conform prevederilor legislației în vigoare în domeniu gospodăririi apelor.

In urma celor constatate, reprezentanții S.G.A Prahova au solicitat societății Hidro Prahova SA ca orice problemă aparută în stația de epurare, care poate conduce la evacuarea de apă uzată neepurată corespunzător, să fie adusă la cunostinta SGA Prahova în vederea monitorizării influenței asupra calității apei râului Teleajen.”

1_df5f1_499d9.jpeg

Contactează Redacția Observatorulph.ro pe WhatsApp la: 0726.221.596 - doar text, foto și video.
jurnalist
Mai multe despre autor și articolele sale
Jurnalist din 1993. 10 ani de radio, 15 de TV și alternativ presă scrisă. ”Am ales presa online pentru că este singura unde nu există limite în exprimare.”
De același autor
banner_sos_deces_300.jpg

harold_20939_451a4.jpg