O doamnă generoasă ajută investitorii să construiască în Ploiești, pe terenurile primăriei. Vreți și voi?

0
WhatsApp Image 2019-03-14 at 10.56.29.jpeg

WhatsApp Image 2019-03-14 at 10.56.29.jpeg

Continuăm serialul despre haosul din Urbanismul Primăriei Ploiești. De data aceasta vă arătăm cum arhitectul șef Cristina Herția a comis o ilegalitate flagrantă: emiterea unei autorizații de construire – 51/21.02.2019, pe un teren care nu aparține beneficiarului, ci al Primăriei Ploiești. Prin acest gest, Herția îi invită să treacă la fapte pe toți cei care vor să construiască în Ploiești pe terenuri care nu le aparțin sau care au un statut al proprietății incert.

Incredibil, în cazul de mai jos, tot Herția este cea care îi asigură fericitului beneficiar și premisa pentru câștigarea unor potențiale despăgubiri substanțiale de la primărie dacă aceasta va încerca să-și apere dreptul de proprietate.

Anul trecut, societatea Complex Europa LG SRL a început demersurile pentru realizarea unui cort pentru evenimente (petreceri, nunți, botezuri) în Bariera Bucov. Capacitatea – 400 de locuri, conform surselor noastre.

Din cauza restricțiilor impuse de legislația privind astfel de construcții, în speță Procentul de Ocupare a Terenului (POT), investitorul are două soluții: fie reduce dimensiunea construcției și se încadrează în POT, fie cumpără/concesionează un teren învecinat care îi rezolvă problema.

Alege a doua soluție și depune la Primăria Ploiești o cerere pentru concesionarea unui teren  învecinat în suprafață de 179 mp. Cererea nu a fost încă dezbătută de Consiliul Local. Pe cale de consecință firma nu a concesionat terenul respectiv de la primărie, deci intrarea în posesia lui nu este o certitudine.

Și, totuși, în 3 octombrie 2018, Primăria Ploiești îi eliberează un certificat de urbanism cu condiția expresă ca până la obținerea autorizației de construire să rezolve situația juridică a terenului respectiv și să facă dovada concesionării printr-un contract, respectiv intabulare.

certificat-urbanism.jpg

În această etapă intervine arhitectul șef al Ploieștiului, Cristina Herția. Aceasta elaborează un ”Referat justificativ în vederea emiterii autorizației de construcție” – un document inventat,  care nu se regăsește în legislația privind autorizarea construcțiilor de către autoritățile locale.

Prin intermediul documentului respectiv, Herția pur și simplu face apologia încălcării legii, argumentând cum se impune acordarea autorizației de construire pe un teren care aparține altui proprietar!!!

autorizatie-referat.jpg

Știm, pare incredibil, dar în baza acestui document, autorizația (51/21.02.2019) a și fost emisă de către funcționarii direcției de Urbanism și semnată de către secretarul primăriei, Cristina Herția și primar.
Ei bine, autorizația a fost emisă ILEGAL!

Sintetic, procedura legală pentru concesionarea unui teren de la primăria Ploiești este următoarea: – solicitarea este depusă la registratura primăriei și intră în dezbaterea comisiilor consiliului local care studiază oportunitatea concesiunii. Odată trecută de această formalitate, cererea intră în dezbaterea consiliului, care votează adoptarea unei hotărâri.

Odată obținută hotărârea favorabilă, este încheiat un contract care, de obicei, condiționează menținerea concesiunii pe durata solicitată de obținerea unei autorizații de construire în maximum un an de la semnarea lui.

După cum observați, în mod excepțional și ilegal, în cazul AC 51/21.02.2019, situația a fost exact opusă și nu putem să nu ne întrebăm: de ce?

Practic, încălcând legea, arhitectul șef Cristina Herția pune la dispoziția Complex Europa LG un teren al Municipiului Ploiești pe care să-l folosească gratuit, pe durata unui an!

E bine, nu credeți?, să ai parte de un astfel de tratament preferențial din parte primăriei care are în acest moment 0 (zero!!!) lei buget alocat investițiilor. 

Dealtfel, procedura privind obţinerea autorizării executării sau desfiinţării construcţiilor este foarte clară și se găseşte reglementată în Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării construcţiilor, republicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 933 din 13/10/2004, cu modificările şi completările ulterioare, şi în Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991, aprobate prin Ordinul nr. 839/2009.

Actul normativ prevede la capitolul documente necesare eliberării autorizației de construcție următoarele:

  1. certificatul de urbanism, în copie;
  2. b) dovada titlului asupra imobilului, teren şi/sau construcţii, în copie legalizată, sau, după caz, extrasul de plan cadastral actualizat la zi şi extrasul de carte funciară de informare actualizat la zi,
  3. c) documentaţia tehnică – D.T., în două exemplare, dintre care un exemplar se arhivează la emitent şi un exemplar vizat spre neschimbare se returnează beneficiarului;  
  4. d) avizele, acordurile şi punctul de vedere/actul administrativ al autorităţii pentru protecţia mediului competente, solicitate prin certificatul de urbanism, în copie;  
  5. e) studiile de specialitate,  nota tehnică justificativă sau raportul de expertiză tehnică pentru lucrări de intervenţie la construcţii existente, etc.

Conform surselor noastre, documentul Autorizația de Construire nr. 51/21.02.2019 nu a ajuns încă la beneficiar pentru că primarul Adrian Dobre s-a autosesizat după semnarea ei și a decis demararea unei anchete interne. Reacția primarului ar fi fost generată tocmai de această ilegalitate flagrantă.

Cu toate acestea, pe siteul primăriei ea funcționează ca fiind emisă. Dovada: http://www.ploiesti.ro/Autorizatiiconstr/2019/februarie.pdf

autorizatie-site.jpg

Ca totul să fie cât se poate de defavorabil primăriei, conform specialiștilor pe care i-am consultat, Beneficiarul AC 51/21.02.2019 poate oricând să dea în judecată primăria pentru despăgubiri.

După cum reiese din ”Referatul justificativ în vederea emiterii autorizației de construcție” întocmit chiar de arhitectul șef Cristina Herția cu mânuța dânsei, ar cam avea ce despăgubiri să ceară deoarece: ”beneficiarul are angajamente contractuale financiare cu termene stabilite existând riscul de a pierde această investiție”.

Ați văzut undeva un cap de proces de despăgubiri de la o primărie mai bine construit decât acesta? Noi nu. Mai ales în contextul în care cel care îl scrie se presupune că ar trebui să reprezinte fix interesele primăriei.

La final ne întrebăm deloc retoric: oare câte astfel de autorizații de construire s-au eliberat în Ploiești în mandatul Cristinei Herția și câte astfel de referate justificative s-au făcut, apoi au dispărut din dosarul de autorizare? Primarul, parchetele, polițiile – aveți legătura! Poate ne luminați.

Noi ne-am reamintit că și în mult mai celebrul caz Kober, doamna arhitect șef Cristina Herția a folosit cam aceeași logică/tehnică, și nici atunci nu ne-a luminat nimeni. Poate îndrăzniți acum.

*Contactează Redacția Observatorulph.ro pe WhatsApp la: 0726.221.596

Publică aici opinia ta

Comentariul tău
Numele tău