WhatsApp Image 2019-02-06 at 14.26.49.jpeg

Un sfat pentru toți cei care se află în căutarea unei locuințe noi, în Ploiești: verificați de un milion de ori modul în care au fost obținute documentele care stau la baza construirii ei. Studiu de caz: printr-o acțiune înregistrată la Tribunalul Prahova pe 27 decembrie, Prefectura Prahova cheamă în judecată Primarul municipiului Ploiești pentru a obține pe această cale anularea unei autorizații de construcție a unui bloc nou. De ce face Prefectura asta? Simplu, pentru că există suspiciuni întemeiate că departamentul de Urbanism al Primăriei Ploiești condus de doamna arhitect șef Cristina Herția a acordat autorizația încălcând legea, iar primarul nu a făcut nimic pentru a o împiedica. Încă de când blocul era în faza de proiect și inclusiv acum, când citiți aceste rânduri, dezvoltatorul face reclamă vânzării apartamentelor.

Cazul blocului de pe Someșului 2 este unul despre care am tot scris. Probabil, cel mai relevant articol este acesta: Arhitectul șef al Ploieștiului, marionetă a dezvoltatorilor imobiliari.

Știm că pare neverosimil dar, deși se află în pericol de a rămâne fără autorizația de construire cu toate efectele care decurg din acest lucru, dezvoltatorul continuă să facă reclamă vânzării apartamentelor către oamenii de bună credință. Evident, omite să spună ceva despre problemele pe care le are în instanță. Dacă nu ne credeți, vizitați www.apartamente-noi-ploiesti.com.

Publicitate - continuă să navighezi
Continuă să citești

Citește și: Într-un cartier de case din Ploiești se construiesc patru blocuri de cinci etaje. Vecinii contestă proiectul în instanță

Cazul este simptomatic pentru modul în care lucrează Urbanismul Ploieștiului, motiv pentru care revenim asupra lui, pe scurt. Ce lipsește de pe acest site? Atât poza, cât și elementele de identificare ale domnului Marius Orășanu, ”avocat”, confident și prieten apropiat al doamnei arhitect șef Cristina Herția la vremea în care cerea autorizația a cărei anulare o cere acum prefectul Mădălina Lupea. Ciudat, având în vedere faptul că domnia sa se prezenta la acea vreme drept: ” directorul general al companiei” care construia blocul.

Pentru cei care nu sunt la curent cu articolele scrise pe această temă, în anii trecuți domnul Orășanu era o prezență cvasi permanentă în biroul arhitectului șef Cristina Herția, participând inclusiv la ședințe sau discuții tehnice cu angajații direcției.

Citește și: Blocuri între case. Primăria Ploiești a avizat desființarea unei construcții fără acordul vecinilor

De ce amintim despre această relație incredibil de apropiată între un dezvoltator imobiliar și arhitectul șef al Ploieștiului? Simplu, pentru că nu este singurul dezvoltator cu care doamna Herția manifestă acest tip de comportament. Manifestarea publică, în fața subordonaților, a prieteniei strânse cu unii arhitecți sau dezvoltatori imobiliari este o trăsătură definitorie a modului în care domnia sa conduce Urbanismul Ploieștiului.

Și de ce ne interesează pe noi acest lucru? Pentru că avem informații că nu doar în cazul Someșului 2 - unde Urbanismul a acordat o autorizație de construire în, vă rugăm să rețineți, șase zile!!! - această apropiere arhitect șef – dezvoltator imobiliar s-a manifestat adeseori printr-o lejeritate a exercitării funcției publice care doar mare cu bunăvoință poate fi caracterizată doar preferențială, și nu penală.

Citește și: Fenomen revoltător în Ploiești: blocuri în cartiere de case

La ce ne referim? În fiecare săptămână aflăm de câte un nou proiect care abuzează nu doar bunul simț, ci legile și reglementările minimale în domeniu: autorizări de blocuri în zone de case cu interdicție sau restricții de înălțime, schimbări peste noapte ale autorizațiilor și destinațiilor noilor construcții, nerespectarea cerințelor minime referitoare la locuri de parcare, spații verzi, trafic, zone de recreere etc.

În afară de dezastrul urbanistic și edilitar, un alt efect toxic pentru comunitate este acela al înșelării bunei credințe a potențialilor cumpărători, care oricând se pot trezi în situații limită ca urmare a procedurilor viciate prin care au fost acordate autorizațiile de construire. Toate acestea duc la o singură concluzie: în ultimii ani, Urbanismul Ploieștiului a fost total subjugat intereselor de grup ale câtorva dezvoltatori imobiliari și nimeni nu face nimic pentru a împiedica asta.

Citește și: Contrar obligațiilor legale, arhitectul șef al Ploieștiului nu a informat pe nimeni despre dispariția unor  documente din arhiva direcției pe care o conduce

Poate mai elocvent decât orice articol scris de noi pe această temă este textul chemării în judecată prin care prefectul de Prahova, Mădălina Lupea, solicită instanței să anuleze autorizația Urbanismul Ploieștiului condus de Cristina Herția, text pe care îl reproducem integral:

Citește și: https://www.observatorulph.ro/exclusiv/105523-campanie-www-observatorulph-ro-cum-sunt-construite-viitoarele-locuinte-ale-orasului-primul-episod-santierul-de-pe-republicii-162

”Prin Autorizația de Construire nr. 372/2017, Primarul municipiului Ploiești a autorizat executarea lucrărilor de construcție pentru ”Modificare proiect autorizat cu A.C. nr. 179/12.06.2017, prin schimbarea destinației din ”locuință de servici” în ”locuințe”, și modificarea regimului de înălțime din ”P+3E” în ”D+P+3E”, cu încălcarea prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, rep., cu modificările și completările ulterioare, așa cum rezultă din sesizarea formulată de Inspectoratul de Stat în Construcții – I.S.C., Inspectoratul Regional în Construcții Sud Muntenia nr. 69295/05.12.2018, Referatul nr. 69024/04.12.2018 și din Procesul verbal de control nr. 67124/26.11.2018, înregistrate la Instituția Prefectului județul Prahova la nr. 20184/10.09.2018.

Mai exact, Autorizația de construire nr. 372/2017 a fost emisă cu încălcarea prevederilor art.2 alin. 2 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții , în sensul că, modificarea proiectului inițial, privind regimul de înălțime din P+3E a depășit coeficientul de utilizare a terenului C.U.T. aprobat pentru zona de amplasament față de coeficientul calculat de proiectant, respectiv 1,72 față de 1,52 (aprobat prin P.U.G.).

Autorizația de construire nr. 372/2017 este nelegală și pentru faptul că documentația tehnică anexă, este incompletă și nu este elaborată în condițiile modificărilor de temă survenite, încălcându-se astfel prevederile art. 7 alin. 15 din Legea nr. 50/1991 precum și prevederile art. 66 din Ordinul nr. 839/2009, după cum urmează:

Memoriul tehnic întocmit de arhitect nu descrie modificările privind schimbarea din locuință de serviciu în locuințe, pentru toate etajele, compartimentări, funcțiuni și nici nu sunt evidențiate prin piese desenate. În planșele A5, A6 (fațade) și planșa A7 (secțiune) nu este menționată înălțimea în metri pe niveluri față de cota demisolului, cota terenului amenajat

Nu a fost depusă anexa la cererea pentru emiterea autorizației de construire (întocmită de proiectant) care să cuprindă datele modificatoare din proiect, cu calculul indicatorilor urbanistici POT și CUT, suprafața construită/desfășurată/utilă, înălțimea coama/cornișa, număr apartamente propuse, număr camere și alte caracteristici ale capacităților funcționale, număr de locuri de parcare

Nu a fost depus memoriul de rezistență, pentru modificările aduse proiectului, care să cuprindă descrierea lucrărilor privind modul de fundare și structura demisolului și, după caz, alte modificări structurale până la etajul 3

Nu a fost depus referatul de verificare, întocmit de verificator de proiect atestat în domeniul rezistență și stabilitate

Planurile pentru structura de rezistență, anexate în documentația vizată spre neschimbare, anexă la A.C. nr. 372/2017 fiind copie xerox (inclusiv ștampila și semnătura verificatorului de proiect) nu sunt lizibile numărul și denumirea planșei, numele și semnătura proiectantului

Nu este actualizată documentația pentru partea de instalații, aferente construcției, conform condițiilor din modificarea regimului de înălțime din P+3E în D+P+3E, cu verificarea acestora de verificatori de proiect atestați

Autorizarea executării lucrărilor de construcții în Municipiul Ploiești, având la bază unele documentații care nu respectă prevederile urbanistice și care nu sunt conform prevederilor legale, poate avea implicații/efecte negative de natură arhitecturală, urbanistică, cultural istorică, funcțională, socială, asupra fondului construit existent.

Față de cele expuse apreciem că Autorizația de construire nr. 372/08.09.2017 a fost emisă cu încălcarea prevederilor legale mai sus menționate, motiv pentru care solicităm instanței de judecată să dispună anularea acesteia.

În drept, invocăm prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea lucrărilor de construcții, rep., cu modificările și completările ulterioare, Ordinul M.D.R.L. nr. 839/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 și ale Legii nr. 554/2004 – legea contenciosului administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

În conformitate cu prevederile art. 223 Cod Procedură Civilă solicităm judecarea și în lipsă.

Prezenta acțiune se depune în 2 (două) exemplare, unul pentru instanța de judecată și unul pentru Primăria municipiului Ploiești”.

Vom continua.

Sursa foto: www.apartamente-noi-ploiesti.com.

image fea75
Contactează Redacția Observatorulph.ro pe WhatsApp la: 0726.221.596 - doar text, foto și video.

banner sos deces ultim 300 copyright.jpg

harold.jpg