61941643.jpg

ANAF-ul încearcă să recupereze diverse prejudicii, scoțând la licitație bunuri aparținând unor societăți comerciale cu probleme. Pentru o bună parte dintre acestea, prețurile devin cu adevărat tentante, dacă la primele 2-3 proceduri nu au fost vândute.

Inițial aceste bunuri mobile sau imobile sunt evaluate la prețul corect din piață. Apoi sunt scoase la licitație, pentru ca prin suma de vânzare ANAF-ul să poată recupera creanțele celori care dețin acele bunuri.

Unele dintre bunurile licitate sunt achiziționate din prima, la un preț corect. Amatorii de chilipiruri, vânează însă următoarele etape ale licitațiilor. Dacă bunul nu a fost vândut, urmează o nouă licitație, la care prețul scade cu 25%. 

Publicitate - continuă să navighezi
Continuă să citești

Unii le achiziționează pentru uz personal, alții pentru a le revinde. Așa cum este și firesc, interesul crește pe măsură ce scade și prețul, rareori licitațiile ajungând la o a treia procedură.

Varoval new thermo services Contact Varoval new thermo services

La Ploiești, un Audi A4 Avant, din 2011, a ajuns să fie licitat la prețul de 27.573 de lei plus TVA, după ce inițial fusese scos la prețul de 41.359 lei, plus tva. Următoarea licitație va fi pe 20 martie 2018, ora 12.00, la sediul ANAF din Ploieşti, str. Aurel Vlaicu, nr. 22, etaj 1, camera nr. 6. 

Pentru participarea la licitaţie ofertanţii depun, cu cel puţin o zi înainte de data licitaţiei, următoarele documente:

a) oferta de cumpărare;

b) dovada plăţii taxei de participare sau a constituirii garanţiei sub forma scrisorii de garanţie, reprezentând 10% din preţul de pornire a licitaţiei;

c) împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant;

d) pentru persoanele juridice române, copie de pe certificatul unic de înregistrare eliberat de oficiul registrului comerţului;

e) pentru persoanele juridice străine, actul de înmatriculare tradus în limba română;

f) pentru persoanele fizice române, copie de pe actul de identitate;

g) pentru persoanele fizice străine, copie de pe actul de identitate/paşaport;

h) declaraţia pe proprie răspundere a ofertantului prin care certifică faptul că nu este persoană interpusă cu debitorul. Cumpărătorului îi revine obligaţia de a respecta prevederile legale speciale, cum ar fi obligaţiile de mediu, obligaţiile de conservare a patrimonului naţional sau altele asemenea.

Alte detalii se pot obține la telefonul ANAF - 0244407710, int. 162.

Tot în această perioadă, la Câmpina, este scos la licitaţie autoturismul Volkswagen Tiguan fabricat în 2009, preţul de pornire al licitaţiei fiind de 25.837 lei plus tva.

Pe 20 martie, fiscul Ploieștean mai scoate la licitație și un VW Caddy, fabricat în 2005, preţul de pornire a fiind de 8.143 lei plus tva.

foto reale - ANAF

61941643.jpg

61941642.jpg


Drepturi de autor și renunțarea la răspundere juridică

Site-ul Observatorul Prahovean (www.observatorulph.ro) conține, pe lângă fotografiile și materialele produse de jurnaliștii noștri, materiale protejate prin drepturi de autor a căror utilizare nu a fost întotdeauna autorizată în mod expres de către deținătorul drepturilor de autor.

În concordanță cu misiunea noastră, aceea de a asigura dreptul la informare al cetățenilor, considerăm că aceasta reprezintă o "utilizare corectă" și neangajantă în domeniul legilor copyright a oricărui material protejat prin drepturi de autor, așa cum este prevăzut în legislația națională, europeană și internațională (ex.: secțiunea 107 din Legea drepturilor de autor din SUA, Directiva UE, DIRECTIVA (UE) 2017/ 1564 și Legea nr. 8/1996 privind drepturile de autor și drepturile conexe, actualizată – Art. 35, lit. f).

Excepție fac cazurile materialelor publicitare plătite (marcate cu: ”Publicitate” sau ”(P)”), acolo unde răspunderea juridică asupra textelor/fotografiilor aparțin în totalitate clientului nostru.

Dacă doriți să utilizați materiale protejate prin drepturi de autor de pe acest site în scopuri proprii, care depășesc utilizarea corectă, trebuie să obțineți permisiunea de la proprietarul drepturilor de autor.