705327-SpdUeJF80YgtbKNjop6tFwQdOxEtXr2a.jpg

În săptămâna 05-09 februarie 2018, Inspecţia de Prevenire din cadrul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă “Șerban Cantacuzino” al județului Prahova a desfăşurat 19 acţiuni de control la operatori economici şi instituţii din întreg judeţul. 

 

Personalul Inspecţiei de Prevenire a efectuat activităţi de îndrumare şi control pe linia respectării măsurilor de apărare şi stingere a incendiilor, la unități sanitare cu paturi și spații cu aglomerări de persoane (cluburi, baruri, restaurante, supermarketuri, etc.)

Pe timpul verificărilor au fost depistate 109 încălcări ale normelor de apărare împotriva incendiilor şi protecţie civilă, dintre care 64 au fost înlăturate pe timpul desfășurări acestor acțiuni. Ca urmare a neregulilor constatate, personalul Inspecţiei de prevenire a aplicat un număr total de 109 de sancţiuni, cuprinzând 91 avertismente şi 18 amenzi, în cuantum de 115.000 lei.

Principalele deficienţe au constat în neasigurarea funcţionării optime a mijloacelor tehnice de primă intervenţie (stingătoare), executarea lucrărilor de modernizare fără solicitarea avizului de securitate de incendiu, neasigurarea marcării complete a tuturor căilor de acces şi evacuare cu indicatoare de securitate, instalaţii electrice defecte sau exploatate necorespunzător, deficienţe de ordin organizatoric etc. Cu ocazia controalelor, au fost organizate şi desfăşurate 19 exerciţii în caz de incendiu, cu 196 participanți, precum și 19 instruiri cu personalul cu atribuţii în domeniul situaţiilor de urgenţă de la localităţi, operatori economici şi instituţii.

 

*** Reguli de comportament în caz de incendiu în spații cu aglomerări de persoane

În cazul producerii unui incendiu în spații cu aglomerări de persoane, Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Șerban Cantacuzino” al Județului Prahova recomandă cetățenilor respectarea unor măsuri care ne pot salva viața într-o astfel de situație:

  • Atunci când sunteți în spații cu aglomerări de persoane (cluburi, săli de teatru, restaurante, cinematografe, centre comerciale) identificați căile de evacuare. Informați-vă la personalul obiectivului!
  • În cazul în care ați observat izbucnirea unui incendiu păstrați-vă calmul și anunțați imediat personalul obiectivului, iar dacă este la îndemână acționați sistemul de alarmare;
  • Nu utilizați liftul pentru evacuare;
  • Părăsiți ordonat clădirea, orientându-vă cu ajutorul indicatoarelor de evacuare. Ajutați persoanele aflate în dificultate și care nu se pot evacua;
  • Atunci când fumul a pătruns în partea superioară a căilor de evacuare, deplasați-vă aplecat, cât mai aproape de sol;
  • Dacă v-au luat foc hainele, opriți-vă pe loc imediat. Lăsați-vă pe sol și răsuciți-vă pe o parte și pe altă până ce flăcările se vor stinge;
  • Dacă nu vă puteți evacua ieșiți la geam și strigați după ajutor. Blocați accesul fumului în încăpere cu haine, prosoape îmbibate cu apă și amplasate în dreptul pragului ușii. Anunțați la 112 poziția dumneavoastră în clădire.
  • Din afara clădirii anunțați evenimentul la 112. Nu vă întoarceți niciodată în spațiul incendiat pentru a recupera obiecte personale! Rămâneți la o distanță de siguranță.

 

Publicitate - continuă să navighezi
Continuă să citești