- Publicitate -

Copiii de la Maternitatea din Ploieşti au fost gazaţi cu acordul autorităţilor

Data:

mascaAşa cum vă spuneam ieri, istoria corespendenţei dintre ploieşteanul Georgel Iordache şi autorităţile de mediu care ar trebui să aibă grijă ca aerul Ploieştiului să nu fie poluat bate de departe cele mai ingenioase scenarii imaginate de Kafka. Cu o mică diferenţă: în timp ce eroul nostru solicită imperativ organelor să facă ceva pentru a-l feri de o moarte lentă şi chinuitoare, funcţionarii statului îi spun alb pe negru că el este un tâmpit şi că potenţialul poluator este Albă ca Zăpada. Deci, dacă ar trebui să fie cineva sancţionat, păi atunci acela ar trebui să fie petentul – viitor pacient al secţiilor de oncologie şi în niciun caz vreun poluator. Şi încă un amănunt nesemnificativ recunoscut de autorităţi: copiii de la Maternitatea din Ploieşti au fost gazaţi constant cu hidrogen sulfurat, nu doar într-o zi.
Sesizare: “abia putem respira, ne ustură gâtul şi ochii”
Să continuăm aşadar delicioasa corespondenţă petent – autoritate publică/avocat de potenţial poluator
Bună ziua!
Locuiesc în Ploieşti, în zona Teleajen. Zi de zi, de mult timp, unităţile industriale din zonă (în special Lukoil S.A., dar şi Uztel S.A. – Secţia Turnătorie) elimină în atmosferă pulberi şi gaze urât mirositoare şi greu respirabile, în special seara şi noaptea, iar sfârşiturile de săptămână sunt unele speciale: abia putem respira, ne ustură gâtul şi ochii.
Suntem sistematic supuşi unor riscuri de îmbolnăvire gravă, dar şi unui permanent disconfort şi dureri de cap, din cauza emisiilor de SO2, CO, benzen şi de alte produse petroliere sau nepetroliere, care pătrund şi rămân în locuinţe (cum se întâmplă şi acum, când vă scriu aceste rânduri: în casă a pătruns un miros groaznic, de parcă aş sta cu nasul în ţeava de eşapament).
Am trimis de două ori sesizări către ANPM, care mi-au răspuns cu întârziere (şi abia după ce sesizasem şi Ministerul Mediului asupra acestui fapt) că Monitorizarea calităţii aerului în zona Teleajen din municipiul Ploieşti este realizată de A.P.M. Prahova prin intermediul reţelei automate, staţia PH6 – str. Mihai Bravu şi a reţelei manuale, în punctul Spitalul de Obstetrică şi Ginecologie Ploieşti, str. Mihai Bravu şi că totul e în regulă conform acelor aparate, că viaţa-i bună şi frumoasă. Un răspuns iresponsabil şi în bătaie de joc, ţinând seama că de la Spitalul de Obstetrică până în zona locuită Teleajen sunt aproape 5 km. Bine că au pus staţie la Pasul Tihuţa! De asemenea, ANPM mi-a comunicat că controlul respectării măsurilor de protecţia mediului, inclusiv aplicarea de sancţiuni se realizează de Garda Naţională de Mediu (GNM) – Comisariatul Judeţean Prahova. Vă solicit să controlaţi cele sesizate de mine, să luaţi măsurile necesare şi să stopaţi această bătaie de joc la care suntem supuşi noi, cei care locuim în zona Teleajen a municipiului Ploieşti, atât de unităţile industriale din zonă, dar şi de autorităţile statului european numit România, care ar trebui să ne protejeze şi să ne apere dreptul la un aer respirabil. Site-urile instituţiilor statului din domeniul mediului gem de vorbe frumoase.
Vă mulţumesc şi aştept răspunsul, dar şi măsurile dvs.
Iordache Georgel
Ploieşti, str. Mihai Bravu,
Răspuns: “Nu au fost gazaţi decât copiii de la Maternitate cu nişte hidrogen sulfurat şi puţin dioxid de azot”
CĂTRE,
DOMNUL IORDACHE GEORGEL
Urmare sesizării dumneavoastră, înregistrată la GNM – Comisariatul Judeţean Prahova cu nr. 3572/16.11.2009, referitor la disconfortul produs de noxele emise în atmosferă în zona cartierului Mihai Bravu din municipiul Ploieşti, vă comunicăm următoarele:
– conform monitorizării pe care o efectuează A.P.M. Prahova cu staţia proprie montată pe str. Mihai Bravu la Spitalul de Obstretică şi Ginecologie, în cursul anului curent inclusiv în lunile noiembrie şi decembrie s-au înregistrat depăşiri ale limitelor admise la indicatorii: H2S şi SO2, fapt pentru care S.C. PETROTEL LUKOIL S.A, societate identificată a fi sursa poluării a fost sancţionată contravenţional;
– facem menţiunea că : S.C. PETROTEL LUKOIL S.A. deţine Autorizaţia integrată de mediu nr. 155/26.10.2007, valabilă până la data de 31.12.2014, în prezent în procedură de revizuire;
– perioada de tranziţie sub Directiva 96/61/CE privind prevenirea şi controlul integrat al poluării, obţinută de S.C. PETROTEL LUKOIL S.A. Ploieşti în urma negocierii cu Uniunea Europeană a Capitolului 22 mediu, este de 31.12.2014;
– în conformitate cu prevederile HG nr. 541/2003 privind stabilirea unor măsuri pentru limitarea emisiilor în aer ale anumitor poluanţi proveniţi din instalaţii mari de ardere, cu modificările şi completările ulterioare, termenul de conformare cu valorile limită de emisie pentru dioxid de sulf, oxizi de azot şi pulberi pentru S.C. PETROTEL LUKOIL S.A Ploieşti – Instalaţia mare de ardere CET 2 (3 cazane C2-APG ) este de 31.12.2011;
– conform Studiului de evaluare a riscului şi impact asupra stării de sănătate a populaţiei în relaţie cu obiectivul «Rafinare S.C. LUKOIL S.A.» realizat de S.C. CENTRUL DE MEDIU ŞI SĂNĂTATE S.R.L. Cluj Napoca, cap. 6, Concluzii: «prezenţa unor afecţiuni respiratorii asociate expunerii la substanţele periculoase incriminate la nivelul localităţii Ploieşti, nu este asociată rezidenţei populaţiei în imediata vecinătate a Rafinăriei Lukoil»
– Instalaţia mare de ardere CET 2 a trecut în proprietatea S.C. LUKOIL ENERGY-GAS S.A. care a solicitat la A.R.P.M. Piteşti emiterea autorizaţiei integrate de mediu pentru funcţionarea instalaţiei menţionate, cu preluarea termenelor de conformare stabilite iniţial pentru S.C. PETROTEL LUKOIL S.A.;
– urmare numărului mare de sesizări privind disconfortul generat de funcţionarea S.C. PETROTEL LUKOIL S.A., A.R.P.M. Piteşti a organizat împreună cu societatea, dezbateri publice atât pentru revizuirea Autorizaţiei integrate de mediu nr. 155/2007, cât şi pentru emiterea autorizaţiei integrate de mediu pentru Instalaţia mare de ardere CET 2, dezbateri la care nu a participat niciun locuitor din zona învecinată sau din municipiul Ploieşti.
DIRECTOR COORDONATOR ADJUNCT,
Jr. POPESCU ŞTEFAN
Întocmit,
Comisar, Ştefănescu Rodica
Sesizare: “Vă fac cunoscut că eu am dormit cu filtru de hârtie igienică băgat în nări şi m-am trezit cu usturimi pe nas şi în gât”
Sesizare Garda de Mediu din data de 23 decembrie 2009
Consider răspunsul dvs. nesatisfăcător şi am să argumentez aceasta în perioada imediat următoare.
Acum vă întreb doar ce aer respiraţi în acest moment şi cum aţi dormit în ultimele două  nopţi (mai cu seamă azi-noapte; vă fac cunoscut că eu am dormit cu filtru de hârtie igienică băgat în nări şi m-am trezit cu usturimi pe nas şi în gât. Iar la această oră aerul este în continuare împuţit, înţepător şi greu respirabil). Vă invit să analizaţi valorile măsurate în ultimele 24 de ore (http://www.calitateaer.ro/valori.php#data_table_section) de staţia PH-6 (care se află totuşi la vreo 3 km de S.C. PETROTEL LUKOIL S.A. şi la peste 4 km de zona LOCUITĂ Teleajen – sesizarea mea se referea la acest cartier – locuit, precum am mai spus -, iar nu la zona cartierului Mihai Bravu din municipiul Ploieşti, cum intenţionat aţi scris în răspunsul dvs.) Din experienţă, vă menţionez că mirosul de dioxid de sulf se simte în nări NUMAI începând de la fosta întreprindere Dacia, după ce coborâţi podul de la Cimitirul Mihai Bravu şi mă întreb (şi vă întreb) de câte ori oamenii dvs. au trecut prin această zonă.
De ce nu apare în tabele şi în grafic concentraţia de dioxid de sulf? Ce înseamnă PM10 – aut şi PM10 – grv.?
Ce fel de staţie este PH-6? Cumva industrială? Ce legislaţie reglementează locul de amplasare al acestor staţii şi cine e responsabil de această alegere?
Câte amenzi (şi la ce valoare) aţi dat în anul 2009 unităţilor industriale care îşi bat joc de noi sub ochii (şi nasul) dumneavoastră? Eu, dacă merg cu autobuzul fără bilet de călătorie, primesc amenzi ori de câte ori sunt prins. Numai să vrea cineva să mă prindă.
Pentru că tot făceaţi menţiune în răspunsul dvs. despre faptul că S.C. PETROTEL LUKOIL S.A. deţine Autorizaţia integrată de mediu nr. 155/26.10.2007, valabilă până la data de 31.12.2014 şi care în prezent se află în procedura de revizuire vă reamintesc una din atribuţiile specifice ale Gărzii de Mediu, conform HG 112/2009: participă la stabilirea cauzelor poluării asupra factorilor de mediu şi aplică sancţiunile prevăzute de lege, inclusiv încetarea şi/sau suspendarea unor activităţi pe perioade determinate de timp în cazul în care este pusă în pericol sănătatea populaţiei sau în cazul în care se constată depăşirea concentraţiilor poluanţilor peste limitele admise de legislaţia în vigoare;
Ca exemplu: Poluarea cu pulberi (Pulberile în suspensie PM10 şi PM2.5) înrăutăţeşte simptomele astmului, respectiv tuse, dureri în piept şi dificultăţi respiratorii.
Expunerea pe termen lung la o concentraţie scăzută de pulberi poate cauza cancer şi moartea prematura. (http://www.calitateaer.ro/parametri.php)
Aştept precizările dvs. cât mai urgent posibil (sper că nu mai e nevoie să aştept 35 de zile), urmând să formulez apoi o contestaţie la răspunsul pe care l-aţi dat la sesizarea mea nr. 3572/16.11.2009 şi să mă adresez şi altor instituţii şi organisme.
Iordache Georgel,
Adresa de domiciliu: Ploieşti, str. Mihai Bravu,
Sesizare: “Aerul este împuţit li irespirabil”
Sesizare Ministerul Mediului din data de 23 decembrie 2009
Din cauza aerului îngrozitor de împuţit şi aproape irespirabil din cartierul Teleajen din Ploieşti (situaţie care durează de mult timp şi despre care i-am sesizat în câteva rânduri pe cei care ar trebui să ia măsuri – sesizări rămase fără rezultate), pe la miezul nopţii din 22 spre 23 decembrie 2009 am verificat (pe www.calitateaer.ro) şi, întâmplător, am salvat pagina cu măsurătorile de la staţia PH-6. Aerul menţinându-se infect (de circa 24 de ore încontinuu), cu câteva ore în urmă am verificat din nou măsurătorile şi am salvat iarăşi pagina, după ce am constatat nişte deosebiri ale valorilor din măsurătorile efectuate azi-noapte faţă de ceea ce apare acum că s-ar fi înregistrat. Mă refer la valorile pulberilor în suspensie, PM10. Vă rog să verificaţi de ce apar modificări ale rezultatelor măsurătorilor. Valorile diferă, pentru ziua de 22.12.2009 (până la ora 23, când a fost ultima înregistrare de azi-noapte), în cele două salvări, unele cu câte 50 ug/m3 şi cele mai mari cu câte 130 ug/m3 în minus faţă de valorile iniţiale. Aştept răspunsul dumneavoastră.
Iordache Georgel
Ploieşti, str. Mihai Bravu,
R
ăspuns1: „Ne doare în cot”
Răspuns Ministerul Mediului din data de 8 ianuarie 2010
Stimate domn,
Referitor la sesizarea dumneavoastră transmisă Ministerului Mediului şi Pădurilor, primită şi înregistrată sub nr.54685/31.12.2009, vă informăm că aceasta, conform OG nr.27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, modificată şi completată prin Legea nr.233/2002, a fost direcţionată spre competenţă analiză şi verificare la Garda Naţionala de Mediu. Menţionăm că răspunsul vă va fi comunicat de către această instituţie.
Cu stimă,
Direcţia Comunicare şi Organizare
Serviciul Relaţii cu Publicul şi Informatizare
Răspuns 2: “Aţi fost gazat, dar nu a fost depăşită limita legală”
AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI
AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI PRAHOVA
Nr.: 693/26.01.2010
Către: Domnul Georgel IORDACHE
În atenţia:
Referitor la: Sesizarea nr.54685/31.12.2009
Stimate Domnule Georgel IORDACHE,
Având în vedere cele sesizate în adresa nr 54685/31.12.2009, referitor la datele de calitatea aerului – PM 10 – obţinute în staţia de tip industrial PH6 vă comunicăm următoarele:
Ţinând cont de principiile fundamentale pentru verificarea plauzibilităţii valorilor măsurate au fost urmărite:
–          valorile medii orare
–          temperatura şi umiditatea din spaţiul interior din containerul de măsurare
–          dacă au existat probleme tehnice ale analizorului de PM
–          nivelul de poluare normală de la locul măsurătorii (nivelul de concentraţie, dependenţa de direcţia vântului, sursele care influenţează locaţia de măsurare)
Analizând valorile obţinute prin metoda nefelometrică (metodă care nu este de referinţă) s-a observat o variaţie de la linia de zero (offset). În urma corecţiei aplicate bazată pe criteriile menţionate mai sus media zilnică obţinută a depaşit valoarea limită de emisie (50µg/mc), dar fără a depăşii numărul maxim permis de 35 de valori într-un an calendaristic (în conformitate cu Ordinul 592/2002 privind stabilirea valorilor limită, a valorilor prag şi a criteriilor şi metodelor de evaluare a dioxidului de sulf, dioxidului de azot şi oxizilor de azot, pulberilor în suspensie – PM10, PM2,5, plumbului, benzenului, monoxidului de carbon şi ozonului în aerul înconjurător).
Menţionăm că, concentraţia medie zilnică obţinută prin metoda gravimetrică – metodă de referinţă pentru determinarea PM10- a fost de 79,94 µg/mc.
Metoda gravimetrică pentru determinarea PM10 se face conform SR EN 12341/2008. Determinarea conţinutului de pulberi în suspensie (fracţia PM10) prin metoda gravimetrică, se face prin diferenţa dintre masa filtrului cântărit înainte şi după prelevare (cântărirea filtrului se face în condiţii constante). Rezultatul final se obţine prin raportarea masei de particule colectate la volumul de aer care a trecut prin filtru, în condiţiile ambientale de presiune şi temperatură.
Ca urmare a validării făcute pe valorile nefelometrice, valoarea obţinută prin metoda de referinţă-metoda gravimetrică a confirmat corecţia valorilor.
Valorile obţinute prin ambele metode de măsurare depăşesc valoarea limită de emisie dar fără a depăşii numărul maxim permis de 35 de valori într-un an calendaristic.
Cu deosebită consideraţie,
DIRECTOR COORDONATOR,
Ing. Mihai Buzea
Răspuns 3: “ Îţi repetăm: nu au fost gazaţi decât copiii de la Maternitate cu nişte hidrogen sulfurat şi puţin dioxid de azot”
CĂTRE,
DOMNUL IORDACHE GEORGEL
Spre ştiinţă: MINISTERUL MEDIULUI ŞI PĂDURILOR –DIRECŢIA COMUNICARE ŞI ORGANIZARE
GARDA NAŢIONALĂ DE MEDIU – COMISARIATUL GENERAL
Urmare sesizării dumneavoastră, înregistrată la MINISTERUL MEDIULUI ŞI PĂDURILOR cu nr. 30042/PA/08.01.2009 şi redirecţionată către GARDA NAŢIONALĂ DE MEDIU – COMISARIATUL GENERAL, unde a fost înregistrată cu nr. 15/RP/12.01.2010 care a transmis-o la G.N.M. – Comisariatul Judeţean Prahova fiind înregistrată cu nr.87/14.01.2010, referitor la disconfortul produs de noxele emise în atmosferă în zona cartierului Mihai Bravu din municipiul Ploieşti şi la modificările rezultatelor monitorizării realizate de A.P.M. Prahova în punctul PH 6, vă comunicăm următoarele:
– cu adresa S.C. PETROTEL LUKOIL S.A., înregistrată la G.N.M.-C.J.Prahova nr. 3879/21.12.2009, societatea informează că, din cauza temperaturilor scăzute au fost oprite instalaţiile CLAUS 2 şi TAIL GAS (s-au format dopuri de criohidraţi pe conductele de alimentare ale instalaţiilor);
– conform monitorizării pe care o efectuează A.P.M. Prahova cu staţia proprie montată pe str. Mihai Bravu la Spitalul de Obstretică şi Ginecologie şi a monitorizării on-line pe care o realizează societatea la coşurile de evacuare gaze arse, au rezultat depăşiri la indicatorul SO2, fapt pentru care societatea a fost sancţionată contravenţional conform Procesului verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiei seria AA, nr. 05401/04.01.2010, cu 50.000 RON;
– în ceea ce priveşte «modificările valorilor pulberilor în suspensie PM 10» măsurate în PH 6, acestea se fac avându-se în vedere valorile medii orare, direcţia vântului, nivelul de poluare normală de la locul măsurătorii precum şi în funcţie de temperatura şi umiditatea din containerul de măsurare;
– metoda gravimetrică pentru determinarea PM 10 se face conform SR EN 12 341/2008;
– măsurătorile şi prelucrarea datelor se face în exclusivitate de către A.P.M. Ploieşti.
DIRECTOR COORDONATOR ADJUNCT,
Jr. POPESCU ŞTEFAN
Întocmit,
Comisar, Popescu Ioan
Ploieşteni, vi se pregătesc nişte paturi prin spitale!
După aproape un an de corepondenţă de acest fel, Georgel Iordache s-a resemnat. “Acesta este ultimul e-mail. Din păcate, aici m-am oprit, descurajat”, avea să ne spună eroul nostru la finalul e-mail-ului prin intermediul căruia ne-a trimis ultimul răspuns al Gărzii de Mediu Prahova.
Din fericire pentru noi, ploieştenii, datorită acestei corespendenţe purtată cu încăpăţânare de Georgel Iordache, avem acum dovada că autorităţile au dovezi, date, cifre, analize care atestă faptul că atât noi, cât şi copii noştri suntem otrăviţi, gazaţi, intoxicaţi sistematic, cu o frecvenţă diabolică. Şi, ceea ce este cel mai grav este faptul că nu au intervenit şi nu au făcut nimic în sensul protejării noastre.
Când spunem autorităţi, ne referim foarte clar la numiţii: Ştefan Popescu, şeful Gărzii de Mediu Prahova, Mihai Buzea, directorul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Prahova şi Cristian Anton Vintilescu, directorul Direcţiei de Sănătate Publică Prahova.
Încheiem acest articol reamintindu-vă declaraţia făcută de Cristian Anton Vintilescu pe 7 aprilie 2010, cu ocazia Zilei Mondiale a Sănătăţii: “Noi am efectuat mai multe demersuri la Ministerul Sănătăţii, pentru a mări numărul de paturi la secţia de Cardiologie a Spitalului Judeţean de Urgenţă Ploieşti. Viziunea noastră este de a crea două secţii cu acest profil, necesare din cauza numărul crescut de pacienţi cu această patologie. Tot din acest motiv, urmărim şi mărirea numărului de paturi la secţiile de boli pulmonare ale Spitalului Judeţean de Urgenţă”.

Provocarea Observatorul Prahovean

- Publicitate -

Sondaj Observatorul Prahovean

Ai un pont care se poate transforma într-o știre? Trimite pe WhatsApp la 0785 075 112

Vreți să aflați cele mai noi știri din Prahova? Abonați-vă la Google News

Lasă comentariul tău. Click AICI

Comentariul tău
Numele tău

- Publicitate -

Distribuie articolul:

Exclusiv

Imagini spectaculoase cu cel mai nou bloc din centrul Ploieștiului

Apartamentele imobilului Bucegi 12 din centrul Ploieștiului încep să...

SGU a început operațiunea de demolare a garajelor ilegale din Ploiești [FOTO-VIDEO]

Angajații SGU Ploiești demolează astăzi mai multe garaje construite...

Abonează-te la newsletter

- Publicitate -

Știri noi

- Publicitate -

Informații utile

Vrei să-ți cumperi o locuință? Ce criterii trebuie să iei în considerare (II)

Continuăm proiectul ”Casa Nouă”, cu scopul de a vă...

O familie din Prahova, a cărei casă a fost mistuită de flăcări, primește ajutor de la antreprenori

În urmă cu câteva săptămâni, o familie din satul...

Întreruperi de energie electrică în Prahova în perioada 22-26 aprilie. Localitățile afectate

Distribuție Energie Electrică România - Sucursala Ploiești anunță întreruperea...

Medicul Alin Scarlat: Sedentarismul și obezitatea influențează longevitatea

Observatorul Prahovean publică o serie de articole, extrase din...
- Publicitate -

Emisiuni
Observatorul Prahovean

Arhitectul Răzvan Enescu: ”Andrei Volosevici ne-a mințit în 2020”

Arhitectul Răzvan Enescu, a acordat un interviu lui Bogdan...

De ce e importantă conducerea defensivă într-un trafic agresiv? Sfaturile expertului Silviu Toma [VIDEO]

Silviu Toma face o analiză pertinentă a stilului de condus al românilor.
- Publicitate -

ARTICOLE ASEMĂNĂTOARE

Accident în Ploiești. Un șofer de 27 de ani a ajuns la spital

Un accident rutier s-a produs, miercuri seară, la intersecția...

Imagini spectaculoase cu cel mai nou bloc din centrul Ploieștiului

Apartamentele imobilului Bucegi 12 din centrul Ploieștiului încep să...
- Publicitate -