- Publicitate -

În iunie 2009 copiii de la Maternitatea Ploiești au fost otrăviți cu hidrogen sulfurat/Evenimentul nu a fost niciodată comunicat oficial

Data:

poluare1Georgel Iordache este unul dintre cei aproape 280.000 de ploieșteni care respiră aerul otrăvit al orașului. Locuiește în cartierul Mihai Bravu, nefericitul vecin al platformei industriale Petrotel Lukoil. Spre deosebire de noi, Georgel Iordache este singura victimă care a luat atitudine. Nu de ieri, de azi, ci de la începutul anului 2009, eroul nostru reclamă poluarea din Ploiești la toate instituțiile responsabile din România.

Doi ani de luptă cu birocrația
Tot din 2009 și până astăzi, Georgel Iordache a fost mingea de ping pong a autorităților care l-au pasat de la o instituție la alta, fără a rezolva ceva concret. În tot acest interval de timp aerul Ploieștiului a fost încontinuu grav poluat, așa cum o recunosc chiar autoritățile naționale de mediu, însă a fost viciat “respectându-se prevederile legale în vigoare”. În corespondența pe care au purtat-o cu “petiționarul” nostru, Agenția Națională pentru Protecția Mediului condusă în acea vreme de un ploieștean – Mihail Fâcă, recunoaște cu seninătate că pe tot parcursul anului 2009 orașul Ploiești a fost puternic poluat cu substanțe dintre cele mai nocive. Cu un cinism ieșit din comun, aceeași Agenție condusă de același ploieștean, recunoaște cu seninătate că în data de 02.06.2009, aparatele din curtea Maternității din Ploiești au înregistrat o gravă poluare cu hidrogen sulfurat, poluare despre care ploieștenii nu au fost niciodată informați.
Lăsându-vă să reflectați la întrebarea ce vină au copiii noștri că noi suntem atât de îndobitociți încât să asistăm impasibili cum ei își iau sub ochii noștri porția zilnică de otravă, vă prezentăm astăzi prima parte a incredibilei corespondențe pe care a purtat-o Georgel Iordache cu autoritățile pe parcursul a aproape doi ani.

Sesizare ANPM din data 9 august 2009
Bună ziua,
Locuiesc în Ploiești, în zona Teleajen. Zi de zi, de mult timp, unitățile industriale din zonă elimină în atmosferă gaze urât mirositoare și greu respirabile, în special seara, iar sfârșiturile de săptămână sunt unele “speciale”, cu gaze speciale: abia se poate respira. “ANPM este menită să acționeze pentru a asigura populației un mediu sănătos în armonie cu dezvoltarea economică și cu progresul social al României”. Așa spuneți. Vă solicit să acționați și să asigurați populației din această zonă un mediu sănătos.
Câteva observații:
1. V-am mai trimis cu mai multe luni în urmă o astfel de sesizare. Nu v-ați obosit să-mi confirmați primirea sa și să-mi comunicați numărul sub care a fost înregistrată. Iar măsurile pe care le-ați luat… se simt în aerul pe care îl respirăm noi cei din zonă. Așadar, acum precizez că doresc să-mi comunicați numărul sub care înregistrați prezenta mea sesizare.
2. Nu înțeleg de ce, pentru a vă face datoria și a verifica niște informații despre lucruri foarte grave, îi obligați pe cei care fac sesizările să-și decline identitatea. Ca să vă dau un exemplu și un argument în favoarea poziției mele, poliția verifică informația despre o crimă chiar dacă cel care face sesizarea e anonim. Iar ce se întâmplă aici e mai la vedere (sau miros) decât o crimă. Am vorbit cu destui oameni care se feresc să se plângă de această problemă a aerului din zona pentru că se tem, chiar dacă fără motiv intemeiat: “Ăia sunt ruși și… cine știe?!”. Înțelegeti ce vreau să spun. Oricum, Lukoil SA nu e singura din zonă care ne bagă forțat gaze pe nas și în plămâni. Rămâne să le descoperiți dvs. pe celelalte. Doar aveti “opt agenții regionale și 42 de agenții județene”! Trimiteți-vă oamenii la o plimbare cu sarcini de serviciu seara și la orice moment al zilei la sfârșit de săptămână.
Aștept răspunsul dvs. și mai ales să respir un aer curat, așa cum vă doresc și dvs.

Revenire către Ministerul Mediului din data 1 octombrie 2009
Bună ziua!
La data de 09 august 2009 am făcut o sesizare către Agenția Națională pentru Protecția Mediului, instituție aflată în subordinea Ministerului Mediului, referitoare la aerul împuțit și irespirabil din zona Teleajen a orașului Ploiești. Cu mai multe luni în urmă mai făcusem una. Ambele au rămas fără vreun răspuns. “ANPM este menită să acționeze pentru a asigura populației un mediu sănătos în armonie cu dezvoltarea economică și cu progresul social al României”, scrie pe site-ul ANPM. Cărei populații? Locuitorii zonei amintite nu fac parte din populația României? Pentru că subordonata dvs. ANPM (o instituție inutilă cel puțin pentru noi, locuitorii din zona Teleajen a Ploieștiului) nici măcar nu s-a obosit să îmi dea un răspuns la vreuna din sesizările mele, încălcând astfel niște prevederi legale, înaintez instituției dumneavoastră solicitarea de a lua măsurile necesare și totodata de a acționa pentru transpunerea în practica a frumoaselor vorbe de pe site. Precizez că suntem gazați zilnic de mai mulți ani încoace, pe strada și în propriile locuințe, unitățile industriale din zonă bătându-și sistematic joc de noi, și nicio autoritate a statului european numit România nu face nimic (asta fiind o bătaie de joc și mai mare).
Suntem supuși unor riscuri de îmbolnăvire gravă, dar și unui permanent disconfort și durerilor de cap, din cauza emisiilor de SO2 și mai ales de CO, care pătrund și rămân în locuințe (cum se întâmplă și acum, când vă scriu aceste rânduri).
Aștept – în termenul legal – raspunsul dvs. privind verificarea tuturor celor sesizate de mine, precum și măsurile pe care le veți lua. Vă trimit atașat sesizarea pe care am înaintat-o ANPM la data de 09.08.2009.

- Publicitate -

Răspuns Ministerul Mediului din data 19 octombrie 2009
Stimate domn,
Referitor la sesizarea dumneavoastră transmisă Ministerului Mediului, primită și înregistrată sub nr.53246/06.10.2009, vă informam că aceasta, conform OG nr.27/2002 privind reglementarea activității de solutionare a petițiilor, modificată și completată prin Legea nr.233/2002, a fost direcționată spre competenta analiză și soluționare la Agenția Națională pentru Protecția Mediului.
Menționam că răspunsul vă va fi comunicat de către această instituție.
Cu stimă,
Direcția Comunicare și Organizare

Sesizare Ministerul Mediului din data 20 octombrie 2009
Bună ziua!
V-a luat 5 zile (din care 3 lucrătoare) să înregistrați reclamația mea și încă 13 să o analizați și să îmi trimiteți răspunsul acesta, care nu mă satisface pentru că nu răspunde solicitarii mele. Prin adresa mea pe care spuneți că ați înregistrat-o cu nr. 53246/06.10.2009 reclamam faptul că nu am primit niciun răspuns de la SUBORDONATA dvs. ANPM la niciuna din cele două sesizări făcute privind calitatea mizerabilă a aerului din zona Teleajen – Ploiești și vă solicitam să verificați cele expuse de mine și, în calitatea dvs. de ȘEFI, să luați măsuri împotriva ANPM pentru încălcarea unor prevederi legale.
Art. 8 din OG nr.27/2002 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor, modificată și completată prin Legea nr.233/2002 spune:
(1) Autorităţile şi instituţiile publice sesizate au obligaţia să comunice petiţionarului,
în termen de 30 de zile de la data înregistrării petiţiei, răspunsul, indiferent dacă soluţia este favorabilă sau nefavorabilă.
Art. 15 al aceleiași OG precizează: Constituie abatere disciplinară şi se sancţionează potrivit prevederilor Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici sau, după caz, potrivit legislaţiei muncii următoarele fapte:
a) nerespectarea termenelor de soluţionare a petiţiilor, prevăzute în prezenta ordonanţă; Iar dvs. îmi comunicați că “sesizarea mea a fost direcționată spre competenta (subl. mea) analiză și soluționare la Agenția Națională pentru Protecția Mediului”, ca și cum eu aș fi tâmpit și nu le-aș fi trimis-o de două ori până acum, FĂRĂ SĂ PRIMESC VREUN RĂSPUNS.
Vă solicit să luați măsurile LEGALE care se impun împotriva ANPM, aflată în subordinea dvs. În momentul în care vă scriu aceste rânduri, aici aerul este infect.

Răspuns minister din data de 29 octombrie 2009
Stimate Domn
Urmare a adresei dumneavoastră transmisă Ministerului Mediului înregistrată sub numărul 53246/06.10.2009, vă transmitem în anexă copia răspunsului formulat de Agenția Națională pentru Protecția Mediului.
Cu stimă,
Șef Serviciu Carla Busuioc

- Publicitate -

Răspuns ANPM: “Da, ați fost otrăviți și voi, și copiii voștri”
Agenția Națională pentru Protecția Mediului
Vicepreședinte
Către: Ministerul Mediului, Direcția Comunicare și Organizare
Referitor la: Sesizarea domnului Georgel Iordache referitor la “aerul împuțit și irespirabil din zona Teleajen”
Urmare a e-mailului transmis de către domnul Georgel Iordache (…) vă comunicăm următoarele:
1. Monitorizarea calității aerului în zona Teleajen din municipiul Ploiești, este realizată de APM Prahova prin intermediul rețelei automate, stația PH6 – str. Mihai Bravu și a rețelei manuale, în punctul Spitalul Obsetrică și Ginecologie Ploiești, str. Mihai Bravu. Indicatorii determinați în cadrul rețelei automate la stația PH 6 sunt: dioxid de sulf (SO2), dioxid de azot (NO2), ozon (O3), monoxid de carbon (CO2), pulberi în suspensie cu diametrul mai mic de 10 microni (PM10), iar indicatorii măsurați în cadrul rețelei manuale sunt: NCHO (aldehidă formică), NH3 (amoniac), H2S (hidrogen sulfurat) și TSP (pulberi totale în suspensie).
2. Indicele general de calitate a aerului este calculat pentru următorii indicatori: dioxid de sulf (SO2), dioxid de azot (NO2), ozon (O3), monoxid de carbon (CO2), pulberi în suspensie cu diametrul mai mic de 10 microni (PM10), poluanți monitorizați conform legislației naționale și europene. Aceste informații sunt incluse în “Buletinul pentru informarea publicului cu privire la calitatea aerului”, acest document putând vizualizat de orice persoană pe site-ul APM Prahova (www.apmph.ro), precum și pe site-ul ANPM (www.anpm.ro) accesând butonul “calitate aer”.
3. În perioada 01 ianuarie 2009 – 01 octombrie 2009:
– au fost înregistrate valori ale concentrației de SO2 care depășesc valoarea medie orară pentru protecția sănătății umane de 350 micrograme/mc, dar numărul acestora a fost mai mic decât numărul de depășiri permise într-un an calendaristic (…);
– au fost înregistrări ale concentrației de PM 10 care depășesc valoarea medie zilnică pentru protecția sănătății umane de 50 micrograme/mc, dar numărul acestora a fost mai mic decât numărul de depășiri premise într-un an calendaristic (…) În acest caz nu se poate vorbi de o depășire a valorii limită zilnică;
– pentru indicatorii NO2, O3, CO nu s-au înregistrat valori ale concentrațiilo care să depășească valoarea limită orară pentru protecția sănătății umane, respective valoarea maximă zilnică a mediilor pe 8 ore;
4. Pe data de 02.06.2009, în urma analizelor efectuate de laboratorul din cadrul APM Prahova s-a înregistrat în punctul Spitalul de Obstretică și Ginecologie Ploiești depășirea concentrației măsurate pentru indicatorul hidrogen sulfurat (H2S) conform prevederilor STAS 12574/1987 – Aer din zone protejate – Condiții de calitate; (…)

Precizări foarte importante
În perioada 12 februarie 2009 – 1 octombrie 2009, Agenția Națională pentru Protecția Mediului a fost condusă de către Mihail Fâcă, fost deputat PSD, fost director al Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiești în mandatele lui Emil Calotă, actual administrator public al județului Prahova numit în funcție de către președintele Consiliului Județean Prahova, Mircea Cosma.
Conform verificărilor noastre, oficial, pe tot parcursul anului 2009, nu a fost comunicată nicio poluare majoră in perimetrul orașului Ploiești. Mai mult, pacienții, personalul sau conducerea Maternității Ploiești, nu au fost niciodată anunțați că aparatele de măsură a poluării instalate chiar în curtea instituției înregistrează creșteri periculoase ale gradului de poluare. Cu atât mai puțin în data de 02.06.2009 când ANMP recunoaște oficial poluarea cu hidrogen sulfurat.
De altfel, medicul Călin Boeru, director al Maternității Ploiești începând din anul 2008, ne-a confirmat acest lucru: “De când sunt eu director nu am primit nicio avertizare din partea vreunei autorități de mediu. Am avut doar niște simulări împreună cu cei de la ISU. Tot ce vă pot spune este că cel puțin în ultima vreme pe raza Maternității Ploiești miroase puternic a gaze”.
Mâine vom publica a doua parte a corespondenței avute de Iordache cu oficialii, corespondență din care veți descoperi cum cel puțin din 2009 orașul Ploiești este otrăvit cu buna știință și chiar încurajararea Ministerului Mediului, a Gărzii de Mediu și a Agenției Naționale pentru Protecția Mediului.

Provocarea Observatorul Prahovean

- Publicitate -

Sondaj Observatorul Prahovean

Ai un pont care se poate transforma într-o știre? Trimite pe WhatsApp la 0785 075 112

Vreți să aflați cele mai noi știri din Prahova? Abonați-vă la Google News

Lasă comentariul tău. Click AICI

Comentariul tău
Numele tău

- Publicitate -

Distribuie articolul:

Exclusiv

Imagini spectaculoase cu cel mai nou bloc din centrul Ploieștiului

Apartamentele imobilului Bucegi 12 din centrul Ploieștiului încep să...

SGU a început operațiunea de demolare a garajelor ilegale din Ploiești [FOTO-VIDEO]

Angajații SGU Ploiești demolează astăzi mai multe garaje construite...

Abonează-te la newsletter

- Publicitate -

Știri noi

- Publicitate -

Informații utile

Vrei să-ți cumperi o locuință? Ce criterii trebuie să iei în considerare (II)

Continuăm proiectul ”Casa Nouă”, cu scopul de a vă...

O familie din Prahova, a cărei casă a fost mistuită de flăcări, primește ajutor de la antreprenori

În urmă cu câteva săptămâni, o familie din satul...

Întreruperi de energie electrică în Prahova în perioada 22-26 aprilie. Localitățile afectate

Distribuție Energie Electrică România - Sucursala Ploiești anunță întreruperea...

Medicul Alin Scarlat: Sedentarismul și obezitatea influențează longevitatea

Observatorul Prahovean publică o serie de articole, extrase din...
- Publicitate -

Emisiuni
Observatorul Prahovean

Arhitectul Răzvan Enescu: ”Andrei Volosevici ne-a mințit în 2020”

Arhitectul Răzvan Enescu, a acordat un interviu lui Bogdan...

De ce e importantă conducerea defensivă într-un trafic agresiv? Sfaturile expertului Silviu Toma [VIDEO]

Silviu Toma face o analiză pertinentă a stilului de condus al românilor.
- Publicitate -

ARTICOLE ASEMĂNĂTOARE

Accident în Ploiești. Un șofer de 27 de ani a ajuns la spital

Un accident rutier s-a produs, miercuri seară, la intersecția...

Imagini spectaculoase cu cel mai nou bloc din centrul Ploieștiului

Apartamentele imobilului Bucegi 12 din centrul Ploieștiului încep să...
- Publicitate -